Tất cả chủ đề

+
Home > Tài nguyên > miễn phí > làm thế nào để sửa chữa máy tính đóng băng

Làm thế nào để sửa chữa máy tính đóng băng

Hầu hết người dùng máy tính có kinh nghiệm máy tính của họ đột nhiên đông lạnh, khóa riêng của mình và từ chối để đối phó với bất kỳ lệnh. Điều này có thể được bực bội lúc tốt nhất của lần. Nó thường có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào bạn đã làm việc trên sẽ bị mất, là khá thường xuyên bạn buộc phải thực hiện một khởi động lại hệ thống.

Có nhiều nguyên nhân của máy tính đóng băng vào bắt đầu lên, chẳng hạn như các phiên bản sai của trình điều khiển thiết bị được cài đặt, phần mềm liên quan đến các vấn đề trên máy tính của bạn hoặc các vấn đề sâu hơn trong các tập tin đăng ký và hệ thống. Họ cũng có thể là kết quả của hỏng hóc phần cứng.

Nếu máy tính của bạn đóng băng khi bạn bắt đầu nó, bạn có thể có quá nhiều chương trình đang chạy cùng một lúc. Kiểm tra thư mục khởi động của bạn và loại bỏ bất kỳ chương trình không cần thiết từ bắt đầu trong thời gian này. Bạn cũng nên kiểm tra các tiện ích cấu hình hệ thống để xóa tắt bất kỳ chương trình nào bạn không muốn để bắt đầu tự động và khởi động lại máy tính của bạn.

Khi màn hình máy tính đóng băng, bạn có thể cố gắng để kết thúc chạy chương trình thông qua trình quản lý tác vụ, nhưng thường bạn sẽ phải khởi động lại và mất dữ liệu hiện tại của bạn. Tùy thuộc vào mức độ thường xuyên bạn lưu công việc của bạn, điều này có thể có khá một tác động đến năng suất của bạn và dẫn đến cần thiết dữ liệu bị mất.

Vấn đề máy tính đóng băng cũng có thể được gây ra bởi quá nhiều các thiết bị phần cứng trên hệ thống cùng một lúc. Bạn sẽ muốn kiểm tra trình điều khiển thiết bị để xem có bất kỳ thông điệp nào về thiết bị bị lỗi.

Bất cứ điều gì là nguyên nhân gây ra, rực rỡ Wondershare PowerSuite vàng sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố và khôi phục lại máy tính của bạn để làm việc đầy đủ và hiệu quả. Công cụ mạnh mẽ này được đóng gói với các tiện ích để thực hiện tất cả các nhiệm vụ dọn dẹp bạn sẽ cần phải giữ cho máy tính của bạn làm việc tối ưu. Rất nhiều điều có thể đi sai với một máy tính mà không ai có thể theo dõi của tất cả nhỏ và lớn lỗi và lỗi mã. Thêm Sửa chữa chúng, phụ kiện sao lưu và thực hiện tất cả các khác tác vụ chủ yếu này, và bảo trì máy tính có thể trở thành một công việc toàn thời gian! Nếu máy tính đóng băng một cách ngẫu nhiên hoặc máy tính đóng băng khi nhàn rỗi, để cho Wondershare PowerSuite vàng một cách nhanh chóng bước vào để khắc phục sự cố.

Wondershare PowerSuite vàng trội tại giữ sổ đăng ký làm sạch, sửa chữa các lĩnh vực ổ đĩa cứng và bảng phân vùng, theo dõi xuống và tiêu diệt phần mềm độc hại, nhân bản ổ đĩa cứng và kỹ lưỡng kiểm tra máy PC. Nó là tiện ích của sự lựa chọn để giữ máy tính của bạn duy trì tốt và đáng tin cậy.

Câu hỏi liên quan đến sản phẩm? Nói chuyện trực tiếp với nhóm hỗ trợ của chúng tôi >>

Đầu trang