Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để chuyển đổi AVCHD to AVI trên Windows/Mac OS

AVI là viết tắt của Audio Video xen kẽ và nó là một trong các định dạng tốt nhất được hỗ trợ bởi hệ điều hành khác nhau và các nền tảng đó đang được phát triển hoặc đã được phát triển trên toàn thế giới. Nó được phát triển vào năm 1992 và cho cùng một lý do nó là một trong những truyền thống nhất và các bộ mã hóa xác thực đa phương tiện mà đảm bảo rằng các dịch vụ tốt nhất được cung cấp cho người dùng.

Phần 1: 2 lý do để chuyển đổi AVCHD sang AVI

Như nó đã được đề cập trước khi cũng có những lợi thế của AVI là những người dẫn người dùng về một thực tế rằng các định dạng AVCHD nên được chuyển đổi sang này để đảm bảo rằng tốt nhất thu được trong thời gian không có ở tất cả. Bên cạnh những lợi thế những lý do thông thường là định dạng AVCHD được nhiều hơn và nhiều không gian hơn so với định dạng AVI và định dạng AVI cũng là dễ dàng để chơi khi nói đến những người chơi và các chương trình phần mềm khác tương tự như thể loại. Đó là do đó nên đảm bảo rằng những lý do sau 2 rắn cũng được coi là trước khi chúng tôi nghiên cứu kỹ sâu vào chủ đề.

  1. Định dạng AVI đã được phát triển bởi Microsoft và nó cũng lưu ý rằng hầu hết người dùng trên toàn thế giới sử dụng hệ điều hành Windows để đảm bảo rằng các nhiệm vụ được thực hiện dễ dàng và sự hài lòng và cho cùng một lý do nó là cũng được ghi nhận rằng người sử dụng sẽ không chỉ tìm thấy nó dễ dàng để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết nhưng cũng sẽ làm cho chắc chắn rằng tốt nhất cung cấp để người sử dụng như các cửa sổ phòng không nền tảng cũng sẽ hỗ trợ codec trong lĩnh vực này.
  2. Định dạng AVI cũng có thể được coi là mã nguồn mở do thực tế là để chơi định dạng như vậy trên bất kỳ hệ điều hành đó có yêu cầu đặc biệt và người sử dụng có thể chắc chắn rằng các định dạng chơi trực tiếp vào hệ điều hành và máy khi không có phần cứng chuyên ngành là cần thiết là tốt. Nó là một trong những lợi thế tốt nhất để đảm bảo rằng các định dạng AVI lựa chọn cho việc chuyển đổi các định dạng AVCHD trong lĩnh vực này. Nó chắc chắn làm cho cuộc sống của người sử dụng cũng như hệ thống dễ dàng hơn, ngay cả.

Phần 2: Làm thế nào để chuyển đổi AVCHD to AVI dễ dàng và nhanh nhất trên Win/Mac

#

Nó là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng các định dạng không là chỉ được hỗ trợ nhưng các tập tin AVCHD cũng được chuyển đổi trong thời gian không có ở tất cả. Nó cũng lưu ý rằng Wondershare Video Converter Ultimate là chương trình tốt nhất trên thị trường vì nó là dễ sử dụng và đảm bảo rằng người dùng nhận được những lợi thế nhất của chương trình hiện đại mà không cần nhiều sự chậm trễ và vì lý do này, chương trình này là rất khuyến khích cho mỗi người dùng và có thể được sử dụng dễ dàng và sự hài lòng. Quá trình liên quan là để được theo sau đã được giải thích là nhỏ hơn:

1. người sử dụng cần để đảm bảo rằng http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html được duyệt để đảm bảo rằng chương trình được cài đặt và đưa ra một cách chính xác:

memory-card-recovery-online

2. video AVCHD là sau đó phải thực hiện để đảm bảo rằng nó xuất hiện trong màn hình chính và nó cũng có thể được thực hiện với sự giúp đỡ của nút thêm tập tin nằm trong hình ở trên:

memory-card-recovery-online

3. từ bảng bên phải người dùng cần phải chọn các định dạng AVI để tiến xa hơn trong lĩnh vực này:

memory-card-recovery-online

4. nút chuyển đổi là sau đó được ép để đảm bảo rằng trình kết thúc ở đây:

memory-card-recovery-online

Phần 3: Làm thế nào để chọn đúng cài đặt AVI?

Sau đây là các cài đặt AVI quan trọng nhất khi nói đến HD TV và các thiết bị tương tự như các thể loại:

  1. Tỷ lệ khung hình là 25 khung hình/giây khi nói đến PAL video và người sử dụng cần để đảm bảo rằng các định dạng tiến bộ được lựa chọn với tốc độ này. Cho tất cả các định dạng interlaced tỷ lệ khung hình/giây đi lên đến 5.
  2. Tỷ lệ khung hình cho NTSC là 30 fps và các định dạng tiến bộ cũng sử dụng cùng một tỷ lệ để đảm bảo rằng các needful được thực hiện và khi nói đến định dạng interlaced tỷ lệ đi lên đến 60 khung hình/giây.

Định dạng AVCHD là không được sử dụng và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng các định dạng được nổi tiếng và không nhận được kết quả theo những mong muốn và nhu cầu của người sử dụng. Nó cũng lưu ý rằng số lượng người sử dụng đảm bảo rằng họ nhận được các máy quay là rất hạn chế và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng những người muốn chơi các định dạng trên các nền tảng khác sau đó sẽ có để đảm bảo rằng gói codec được cài đặt nhưng quá trình này là cũng đầy đủ các rắc rối và do đó nó không bao giờ được đề nghị trong lĩnh vực này. Đó là do đó nên áp dụng một phương pháp đó là không chỉ áp dụng nhưng cũng là dễ dàng để làm theo để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả mong muốn trong thời gian và cũng có được tốt nhất cho hệ thống và có thể xem những hình ảnh ở định dạng AVCHD trong thời gian không có ở tất cả. Có rất nhiều lý do để đảm bảo rằng AVCHD chuyển đổi sang định dạng AVI và những lý do này cũng có thể được coi là những lợi thế của AVI. Họ lợi thế của các định dạng AVI cũng sẽ dạy dô người sử dụng trong lĩnh vực này để chắc chắn rằng nếu có một thời gian tiếp theo sau đó họ biết định dạng mà là để được lựa chọn để đảm bảo rằng tốt nhất có trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng cần để đảm bảo rằng các định dạng AVI được sử dụng cho các cửa sổ như nó cũng có thể được coi là các định dạng mặc định cho các cửa sổ. Nó cũng lưu ý rằng các định dạng AVCHD là một định dạng rộng rãi mà làm cho chắc chắn rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng.

Đầu trang