Tất cả chủ đề

+

Các hướng dẫn đầy đủ để thay đổi của bạn iCloud tài khoản bao gồm ID/Email/mật khẩu/tên người dùng

Nhiều người sử dụng phải đối mặt với tình huống nơi họ tìm thấy nó quan trọng để thay đổi thông tin cá nhân của họ như Apple iCloud ID, ID email iCloud, iCloud tên người dùng hoặc mật khẩu iCloud trên thiết bị Apple của họ. Ở đây bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào bạn có thể thực hiện những nhiệm vụ lâu dài và khó hiểu với nỗ lực ít nhất.

Làm thế nào để thay đổi iCloud Apple ID

Trong quá trình này, bạn thêm một ID mới vào tài khoản iCloud, và sau đó đăng nhập để iCloud trên của bạn iPhone/iPad bằng cách sử dụng ID mới. Bạn có thể làm theo các bước hướng dẫn đưa ra dưới đây để có được công việc làm:

 1. Sức mạnh trên iPhone/iPad của bạn.
 2. Từ màn hình chủ, xác định vị trí tại tap Safari từ phía dưới.
 3. Full Guide to Change Your iCloud Account

 4. Một khi Safari mở ra, hãy vào appleid.apple.com.
 5. Từ bên phải của trang mở, bấm vào quản lý của bạn ID Apple.
 6. Full Guide to Change Your iCloud Account

 7. Trên trang tiếp theo, trong các lĩnh vực có sẵn, cung cấp của bạn hiện tại Apple ID và mật khẩu của nó và bấm vào Đăng nhập.
 8. Full Guide to Change Your iCloud Account

 9. Từ bên phải của trang tiếp theo, bấm vào chỉnh sửa từ phần Apple ID và địa chỉ Email chính .
 10. Full Guide to Change Your iCloud Account

 11. Một khi trường có thể chỉnh sửa xuất hiện, nhập một ID không sử dụng email mới mà bạn muốn chuyển sang và bấm vào lưu.
 12. Full Guide to Change Your iCloud Account

 13. Tiếp theo, đi đến hộp thư đến ID email gõ và xác minh tính xác thực của nó.
 14. Sau khi xác minh, trở lại trên trình duyệt web Safari, bấm vào đăng xuất từ góc trên bên phải để đăng xuất khỏi Apple ID.
 15. Full Guide to Change Your iCloud Account

 16. Bấm nút trang chủ để trở về màn hình chủ.
 17. Bấm vào cài đặt.
 18. Từ cửa sổ cài đặt , nhấn iCloud.
 19. Full Guide to Change Your iCloud Account

 20. Từ dưới cùng của cửa sổ iCloud , bấm vào Đăng xuất.
 21. Full Guide to Change Your iCloud Account

 22. Trong cảnh báo bật lên hộp, bấm vào Đăng xuất.
 23. Full Guide to Change Your iCloud Account

 24. Trên hộp bật lên xác nhận, bấm vào xoá từ iPhone của tôi và trên các hộp tiếp theo mà bật lên, bấm vào giữ trên iPhone của tôi để giữ cho tất cả các dữ liệu cá nhân của bạn trên điện thoại của bạn.
 25. Full Guide to Change Your iCloud Account Full Guide to Change Your iCloud Account

 26. Khi được nhắc, gõ mật khẩu của bạn hiện nay đã đăng nhập Apple ID và gõ tắt để vô hiệu hoá tìm tính năng iPhone của tôi.
 27. Full Guide to Change Your iCloud Account

 28. Chờ đợi cho đến khi tắt tính năng, cấu hình được lưu, và bạn đã đăng xuất khỏi Apple của bạn ID.
 29. Full Guide to Change Your iCloud Account Full Guide to Change Your iCloud Account

 30. Bấm nút trang chủ khi thực hiện, và trở lại trên màn hình chủ, hãy mở Safari, đi đến appleid.apple.com và đăng nhập bằng ID Apple mới.
 31. Full Guide to Change Your iCloud Account Full Guide to Change Your iCloud Account

 32. Bấm nút Home, và đi đến cài đặt > iCloud.
 33. Trong các lĩnh vực có sẵn, nhập Apple ID mới và mật khẩu tương ứng của nó.
 34. Bấm vào đăng nhập.
 35. Full Guide to Change Your iCloud Account

 36. Khi xác nhận hộp bật lên ở phía dưới, bấm vào nhập và chờ đợi cho đến khi iPhone của bạn đã sẵn sàng với iCloud của bạn ID Apple mới.
 37. Full Guide to Change Your iCloud AccountFull Guide to Change Your iCloud Account

Làm thế nào để thay đổi iCloud Email

Kể từ khi ID email của bạn được liên kết với Apple ID mà bạn sử dụng để đăng nhập để iCloud, nó không thể thay đổi mà không thay đổi Apple ID hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn luôn có thể thêm một ID email bằng cách làm theo các hướng dẫn dưới đây:

 1. Từ màn hình chủ của iPhone của bạn, hãy vào Settings > iCloud.
 2. Full Guide to Change Your iCloud Account

 3. Trên cửa sổ iCloud , bấm vào tên của bạn từ đầu.
 4. Full Guide to Change Your iCloud Account

 5. Từ cửa sổ Apple ID , khai thác Thông tin liên hệ.
 6. Full Guide to Change Your iCloud Account

 7. Từ dưới phần Địa chỉ EMAIL của cửa sổ Thông tin liên hệ , bấm vào Thêm một Email.
 8. Full Guide to Change Your iCloud Account

 9. Trong trường có sẵn trong cửa sổ Địa chỉ Email , nhập một địa chỉ email không sử dụng mới và khai thác được thực hiện từ góc trên bên phải.
 10. Full Guide to Change Your iCloud Account

 11. Tiếp theo, sử dụng bất kỳ trình duyệt web trên một máy tính hoặc iPhone của bạn để xác minh địa chỉ email.

Làm thế nào để thay đổi iCloud mật khẩu

 1. Làm theo bước 1 và 2 từ làm thế nào để thay đổi iCloud Email phần mô tả ở trên.
 2. Một lần trên cửa sổ Apple ID , gõ mật khẩu & bảo mật.
 3. Trên cửa sổ mật khẩu và bảo mật , bấm vào Thay đổi mật khẩu.
 4. Full Guide to Change Your iCloud Account

 5. Trên cửa sổ Xác minh nhận dạng , cung cấp các câu trả lời đúng cho câu hỏi bảo mật và khai thác xác minh từ góc trên bên phải.
 6. Full Guide to Change Your iCloud Account

 7. Trong các lĩnh vực có sẵn trong cửa sổ Thay đổi mật khẩu , nhập mật khẩu hiện thời, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.
 8. Nhấp vào thay đổi từ góc trên bên phải.
 9. Full Guide to Change Your iCloud Account

Làm thế nào để thay đổi iCloud tên người dùng

 1. Làm theo bước 1 và 2 từ làm thế nào để thay đổi iCloud Email phần thảo luận ở trên.
 2. Từ góc trên bên phải của cửa sổ Apple ID , bấm vào chỉnh sửa.
 3. Trong các lĩnh vực có thể chỉnh sửa, thay thế các tên đầu tiên và cuối cùng với những cái mới.
 4. Full Guide to Change Your iCloud Account

 5. Tùy chọn, bạn cũng có thể khai thác các tùy chọn chỉnh sửa theo khu vực hình ảnh hồ sơ để thêm hoặc thay đổi ảnh tiểu sử của bạn.
 6. Một khi bạn đang hài lòng với những thay đổi của bạn, hãy nhấp vào thực hiện từ góc trên bên phải.
 7. Full Guide to Change Your iCloud Account

Làm thế nào để thay đổi iCloud cài đặt

 1. Một lần nữa làm theo bước 1 và 2 từ làm thế nào để thay đổi iCloud Email của hướng dẫn này.
 2. Từ cửa sổ Apple ID , bấm vào thiết bị hoặc thanh toán khi cần thiết, xác minh tính xác thực của bạn ID như thảo luận ở trên, và thực hiện thay đổi thích hợp được yêu cầu.
 3. Full Guide to Change Your iCloud Account Full Guide to Change Your iCloud Account

Kết luận

Hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước được đưa ra trên một cách chính xác. Cấu hình các cài đặt sai có thể dẫn đến trong sai iDevice, và bạn có thể phải đi qua quá trình dài của lấy của bạn mật khẩu bị mất hoặc đặt lại điện thoại hoàn toàn.

Đầu trang