Tất cả chủ đề

+

iMovie

1 chuyển đổi
2 chỉnh sửa
3 xuất nhập khẩu
Lựa chọn thay thế 4
5 tips & Tricks

iMovie Video hướng dẫn: tìm hiểu làm thế nào để sử dụng iMovie

iMovie là khá trực quan và cung cấp khác nhau video chỉnh sửa chức năng và một số hiệu ứng video cho sử dụng đơn giản và nhà nhiều hơn nữa. Các chức năng này hoặc có thể được sử dụng cho một mục đích đơn giản chỉnh sửa hoặc như là một phần của một dự án video cuối cùng sắp xếp. Các hướng dẫn dưới đây sẽ làm nổi bật một số trong những công cụ quan trọng iMovie cung cấp.

Chức năng cơ bản


Cắt và xoay video clip hoặc hình ảnh trong iMovie và giữ lại nội dung mà không nhận được màu đen quán bar.


Nâng cao chức năng


Làm cho việc sử dụng các chủ đề tiền được thiết kế để cung cấp cho tiêu đề và quá trình chuyển đổi trong phim chuyên nghiệp đánh bóng và flair phong cách của bạn.

Đầu trang