Tất cả chủ đề

+

iMovie

1 chuyển đổi
2 chỉnh sửa
3 xuất nhập khẩu
Lựa chọn thay thế 4
5 tips & Tricks

5 lời khuyên cho Cập Nhật iMovie trên máy Mac

Nó phải được lưu ý rằng iMovie cũng như Mac có quan hệ thân thiết như các chức năng của iMovie phụ thuộc vào cài đặt của nó và tốt nhất có thể được cung cấp cho người dùng khi chương trình đã được cài đặt cho Mac. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng trong lĩnh vực này nên cũng chắc chắn rằng trình tốt nhất và hiện đại trong lĩnh vực này là một trong đó phải được theo sau giữ trong tâm trí sức mạnh tổng thể của các hệ điều hành. Hướng dẫn này đã được viết để đảm bảo rằng người dùng nhận được một hình ảnh rõ ràng của iMovie và hoạt động của nó trên Mac để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất tạo ra.

imovie update guide for mac

Apple iMovie và đặc điểm của nó

Hiện có hàng chục ngàn người dùng đang sử dụng chương trình để đảm bảo rằng tốt nhất và các chương trình hiện đại được cung cấp vào hệ thống cũng như chỉnh sửa video được thực hiện theo cách tốt nhất. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng iMovie được tải về từ trang web chính thức để đảm bảo rằng các làm thế nào người dùng có thể nhận được tốt nhất và chương trình hiện đại sẽ được nạp và người dùng được kết quả tốt nhất là tốt. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất đã được cung cấp với hệ thống nếu như vậy đã được tải về như nói. Để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất đó là cũng nên đảm bảo rằng tốt nhất và các quá trình hiện đại sẽ được giải thích trong phần sau của bài viết cũng theo sau để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và tổng thể các vấn đề có liên quan đến iMovie Cập Nhật được cũng giải quyết càng sớm càng tốt.

imovie 10 update ways

5 lời khuyên cho iMovie Cập Nhật

Để đảm bảo rằng người dùng nhận được tốt nhất và hiện đại kết quả trong lĩnh vực này dưới đây là top 5 iMovie Cập Nhật lời khuyên rằng sẽ làm cho chắc chắn rằng người dùng được kết hợp tốt nhất của iMovie Mac trong lĩnh vực này. Những lời khuyên chung chung trong tự nhiên và có thể được áp dụng trong các cách thức dễ dàng để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật liên quan đến một trong đó được thực hiện. Nó cũng sẽ cho phép người sử dụng để đảm bảo rằng ý tưởng tổng thể mạnh mẽ được tạo ra đối với iMovie.

1. làm thế nào để Cập Nhật iMovie trên máy Mac

Đó là một thực tế cũng được biết rằng iMovie là một ứng dụng iLife dựa và cho cùng một lý do nó là một trong những tốt nhất và các chức năng hiện đại đang được thực hiện để đảm bảo rằng iMovie được cập nhật mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các bản Cập Nhật Mac được kích hoạt khi nó sẽ cập nhật các ứng dụng iLife dựa tự động bao gồm cả iMovie và nó là cách đơn giản nhất để làm như vậy:

imovie 10  update

2. iMovie không nhập khẩu phim sau khi Cập Nhật

Các giải pháp trong lĩnh vực này là cũng đơn giản và người dùng nên chắc chắn rằng hai bước sau đây được theo sau để đảm bảo rằng các needful được thực hiện theo phong cách:

a. người sử dụng cần để đảm bảo rằng lỗi đang phải đối mặt đọc đúng cách để đảm bảo rằng các giải pháp được áp dụng là phù hợp với các yêu cầu:

imovie update solution

sinh người dùng bây giờ có thể gửi phim cho iTunes hoặc IOS app cho iMovie để đảm bảo rằng quá trình hiện đại và tốt nhất theo sau. Nhập khẩu các bộ phim từ iTunes sẽ giải quyết vấn đề đầy đủ:


imovie update problem

3. làm thế nào để hủy bỏ thư viện cũ sau khi Cập Nhật để iMovie?

Quá trình này là đơn giản và người sử dụng cần để đảm bảo rằng các bước sau đây được theo sau để kết quả là phù hợp với các yêu cầu của người sử dụng và kết quả tốt nhất cũng được tạo ra trong lĩnh vực này:

a. khi iMovie được cài đặt nó là để lưu ý rằng người dùng sẽ có thể xem tất cả các sự kiện trong cột bên trái của chương trình để đảm bảo rằng các họ được sắp xếp và tổ chức có như iMovie sẽ chắc chắn nhập chúng tự động:

imovie update for mac

sinh người sử dụng có thể sau đó chỉ cần nhấp chuột phải vào sự kiện này và có thể gửi nó vào thùng rác và điều này cũng hoàn thành quá trình đầy đủ:

apple update moive

4. làm thế nào để có được công cụ cao cấp sau khi Cập Nhật

Theo mặc định người dùng sẽ không thể xem thanh công cụ nâng cao sau khi Cập Nhật được thực hiện và nó là tất cả do thực tế là giao diện mới của chương trình đã được thực hiện đơn giản bởi táo và họ muốn nó vẫn như vậy. Để đảm bảo rằng quá trình hiện đại và tốt nhất theo sau trong lĩnh vực này các bước là như sau để có được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này:

  1. Người sử dụng cần phải chắc chắn rằng đường dẫn iMovie > Tuỳ chọn được theo sau và người sử dụng tiền về phía trước trong lĩnh vực này:

    imovie update troubleshooting

  2. Dưới tab chung người sử dụng có thể kiểm tra các tùy chọn "Hiển thị các công cụ trước" và điều này sẽ đảm bảo rằng thanh công cụ nâng cao xuất hiện ngay sau khi iMovie được đưa ra trong thời gian tới và điều này làm cho quá trình hoàn thành đầy đủ:

    imovie update guide

5. làm thế nào để sử dụng phông chữ lớn đối với danh sách sự kiện sau khi Cập Nhật iMovie

Để đảm bảo rằng quá trình hiện đại và tốt nhất theo sau trong lĩnh vực này nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng quá trình sau đây được theo sau để có được kết quả tốt nhất:

a. con đường mà là để được theo sau trong lĩnh vực này là iMovie > Tuỳ chọn

imovie update tip

sinh trong tab trình duyệt người dùng có thể chắc chắn rằng hộp kiểm như minh hoạ trong hình dưới đây kiểm tra và điều này cũng kết thúc quá trình đầy đủ và lợi ích tốt nhất của người sử dụng trong lĩnh vực này:

imovie 10 update

Đầu trang