Tất cả chủ đề

+

iMovie

1 chuyển đổi
2 chỉnh sửa
3 xuất nhập khẩu
Lựa chọn thay thế 4
5 tips & Tricks

iMovie VS cuối cùng cắt chuyên nghiệp, mà một trong những tốt cho bạn

Nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng chương trình tốt nhất và hiện đại được tải về để chỉnh sửa video. Apple đã phát triển iMovie trong lĩnh vực này và ngay sau khi khởi động có rất nhiều công ty khác cũng đã phát triển chương trình tương tự trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng tốt nhất và chức năng lập trình hiện đại được nhúng để độc quyền iMovie kết thúc. Cắt giảm cuối cùng phát triển bởi Macromedia là một chương trình tương tự như vậy. Nó đã tạo ra một đường cong có thể nhìn thấy khi nói đến lựa chọn người dùng và hướng dẫn này sẽ giải thích các tính năng của cả hai chương trình để nó trở nên dễ dàng cho người dùng để chọn tốt nhất.

imovie vs final cut pro

IMovie là gì?

Apple bắt đầu sự phát triển của iMovie vào cuối những năm 90 và phiên bản đầu tiên cùng tên đã được phát triển và tung ra trong năm 1999 và kể từ ngày đó, nó đã trở thành một trong những tốt nhất và hiện đại chương trình để đảm bảo rằng người dùng nhận được một biên tập video mà đáp ứng tất cả các yêu cầu trong lĩnh vực này. Chương trình này đã đạt được tầm quan trọng với các đoạn văn của thời gian và tải đã được tăng lên từ bao giờ. Điều này là tất cả do thực tế là chương trình đã được ủng hộ bởi táo và cho cùng một lý do nó đã được coi như là một mốc quan trọng bởi các biên tập video chuyên nghiệp. Trong tháng bảy năm 2015 việc phát hành ổn định đầu tiên đã được đưa ra bởi Apple trong lĩnh vực này mà chắc chắn cho thấy rằng làm thế nào nghiêm trọng công ty là trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng tốt nhất là mang đến cho khách hàng trong lĩnh vực này. Huyện này là nâng cấp liên tục cũng như việc duy trì tổng thể và phát hành bảo mật của các chương trình mà sẽ bảo đảm rằng nó sẽ trở thành sự lựa chọn đầu tiên của người sử dụng trong lĩnh vực này.

iMovie9 software

Final Cut Pro là gì?

Nó là một chỉnh sửa phần mềm đã được phát triển bởi Macromedia trước hết video không tuyến tính và sau đó các quyền đã được thực hiện trên của Apple Inc. và bây giờ công ty đang phát triển chương trình để đảm bảo rằng tốt nhất và chương trình hiện đại được phát triển trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng được tất cả các yêu cầu và có một loại trận trong lĩnh vực này cho thấy rằng những người sử dụng được chia thành hai nhóm trên tính hữu dụng của các chương trình. Nó cũng lưu ý rằng các Final Cut pro đã phát hành ổn định đầu tiên ngày 4 tháng 9 năm 2015 tức là 10 ngày trước khi. Tại thời điểm viết này hướng dẫn chương trình này đã đã thấy 25 triệu + tải về vấn đề này.

final cut pro

Một so sánh giữa iMovie và Final Cut Pro

Nó là để lưu ý rằng không có một số khác biệt mà làm cho chắc chắn rằng iMovie chắc chắn là một sự lựa chọn tốt hơn trong quan hệ với các chỉnh sửa video và cho cùng một lý do người sử dụng nên chắc chắn rằng tốt nhất và nhà nước của sự lựa chọn được thực hiện trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng bảng dưới đây sẽ cũng làm cho chắc chắn rằng các điểm có giá trị nhất giải thích về vấn đề này:

imovie 11 vs final cut pro

iMovie đánh giá

Dưới đây đề cập là những nhận xét ba hàng đầu từ các trang web phương tiện truyền thông hàng đầu mà sẽ bảo đảm rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong quan hệ với iMovie và hiện tượng liên quan:

1. PC Mag đánh giá

http://www.PCMag.com/article2/0, 2817,2426743,00.asp

apple imovie10 for mac

Mô tả

Nó là một trong đánh giá tốt nhất mà đã chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất ra khỏi chương trình như nó không chỉ ca ngợi các chương trình, nhưng cũng đảm bảo rằng người dùng được biết các lỗi này trong lĩnh vực này sẽ làm cho chắc chắn rằng sự lựa chọn tốt nhất thực hiện trong lĩnh vực này và các tính năng chương trình hiện đại được đưa về phía trước. Đánh giá này là rất khuyến khích vì nó sẽ đảm bảo rằng chương trình cùng với kiến thức của kiến thức sẵn có tốt nhất tải về trong lĩnh vực này.

2. tốp 10 giá, xem xét của iMovie

http://Video-Editing-Software-Review.toptenreviews.com/Review-of-iMovie.html

imovie review

Mô tả

Trang web này chắc chắn cần giới thiệu không có như nó là một trong những tốt nhất và phương tiện truyền thông nhà nước của nghệ thuật cũng như công nghệ trang web mà làm cho chắc chắn rằng người dùng được sử dụng tốt nhất tổng thể cũng như các tính năng tổng thể sử dụng kiến thức trong lĩnh vực này. Nhận được tốt nhất ra khỏi chương trình trở nên dễ dàng một khi đánh giá này đọc trong lĩnh vực này.

3. CNET đánh giá

http://Download.CNET.com/iMovie/3000-13631_4-75211846.html

video editor review

Mô tả

Một lần nữa CNET cần mô tả không có ở tất cả vì nó là một trong những tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật công nghệ và phương tiện truyền thông các trang web mà đảm bảo rằng mỗi chương trình được xem xét trong lĩnh vực này. Ghi chú biên tập ở đây đề cập đến rằng iMovie là một trong những chương trình nâng cao và chuyên nghiệp ẩm đã được phát triển bởi Apple Inc

Final Cut Pro giá

Sau đây là những nhận xét của Final Cut từ các trang web hàng đầu của ngành công nghiệp công nghệ cao để đảm bảo rằng người dùng nhận được sự thấu hiểu ông đang tìm kiếm.

1. PC Mag đánh giá

http://www.MacWorld.co.uk/Review/video/Apple-Final-Cut-Pro-x-2-Review-3526427/

pc mag review

Mô tả

Trang web này là nổi tiếng để đảm bảo rằng các sản phẩm Apple Inc được xem xét như tên mô tả. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng tốt nhất và xem xét nhà nước của nghệ thuật diễn ra trong lĩnh vực này để có được những kết quả mà là tốt nhất như chương trình đã được giải thích chi tiết.

2. Videomaker đánh giá

http://www.Videomaker.com/article/17345-Apple-Final-Cut-Pro-x-101-Review

final cut pro x review

Mô tả

Các Final Cut pro đã được coi là như là một chương trình mà đã được trưởng thành và do người sử dụng được tốt nhất và chương trình hiện đại sẽ làm cho chỉnh sửa video dễ dàng và an toàn. Việc xem xét cũng cho thấy rằng các kỹ thuật phát triển tốt nhất đã được sử dụng trong lĩnh vực này.

3. Apple Insider đánh giá

http://AppleInsider.com/articles/15/04/13/Apple-Targets-video-Pros-with-Major-updates-to-Final-Cut-Pro-x-Motion-compressor

apple final cut review

Mô tả

Nó là một trong những trang web đã được dành riêng để đảm bảo rằng người sử dụng được những kiến thức tốt nhất và hiện đại đối với sản phẩm của Apple. Việc xem xét đã được đăng ở đây làm cho chắc chắn rằng người sử dụng biết rằng những thuận của trận chung kết cắt Pro đã được nhắm mục tiêu trong lĩnh vực này.
Đầu trang