Tất cả chủ đề

+

2 cách để chuyển địa chỉ liên hệ của Google iPhone


Google ủng hộ công nghệ android và Apple đằng sau iPhone là hai đối thủ luôn luôn đảm bảo để khởi động sản phẩm tốt nhất cho người sử dụng để thưởng thức. Để đảm bảo rằng người dùng tận hưởng các dịch vụ bên thứ ba khác nhau cũng đã thực hiện chắc chắn rằng các ứng dụng được phát triển để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này. Một thuật ngữ như vậy đã được giới thiệu trong iOS 7 + là tốt nơi người dùng có thể trực tiếp đồng bộ các tài khoản Gmail với iPhone mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Hướng dẫn này cũng sẽ đảm bảo rằng người dùng giác ngộ với các khía cạnh khác của chuyển địa chỉ liên hệ Gmail cho iPhone ngoài iOS chuyển. Để đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này nó khuyên để đảm bảo rằng các hướng dẫn tiếp theo một chuyên gia tư vấn nếu người dùng không thể hiểu bất kỳ bước nào. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng các kết quả thu được trực tiếp phù hợp với chịu vấn đề đang thảo luận. Nó cũng lưu ý rằng phần tốt nhất của các hướng dẫn là các ảnh chụp màn hình có liên quan được bổ sung là tốt và vì lý do cùng một người dùng là cũng có thể hiểu những điểm một cách rõ ràng hơn.

Phần 1: Bằng cách sử dụng iOS 7 +

Nó là một trong những phương pháp đơn giản nhất mà đòi hỏi không có cài đặt thêm như tất cả các công cụ và các yêu cầu được xây dựng trong hệ thống iOS và cho cùng một lý do nó là rất tuyệt vời và một trong những phương pháp tốt nhất để đảm bảo rằng các needful được thực hiện phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.

Sau đây là quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này để có được kết quả trong một cách siêu nhanh và thú vị nhất:

1 trên màn hình chính người sử dụng cần để khai thác các thiết lập để bắt đầu quá trình.

transfer-google

2. trong các cài đặt người sử dụng cần để khai thác thư, danh bạ và lịch để tiến hành theo cách tốt nhất trong lĩnh vực này.

transfer-google

3. người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng nút Thêm tài khoản được khai thác để tiến xa hơn trong lĩnh vực này.

transfer-google

4. từ màn hình tiếp theo người sử dụng cần để đảm bảo rằng Google được chọn từ danh sách xuất hiện.

transfer-google

5. the thông tin có liên quan là phải được điền vào các hình thức xuất hiện tiếp theo trong lĩnh vực này.

transfer-google

6. các số liên lạc phải được bật để đảm bảo rằng địa chỉ liên hệ của Google được đồng bộ hóa với một trong đó có sẵn trên điện thoại iPhone và do đó điều này cũng kết thúc quá trình đầy đủ cho người dùng và ông có thể xem các số liên lạc trong danh bạ đã có sẵn của điện thoại.

transfer-google

Phần 2: Sử dụng Mac hoặc PC

Để đảm bảo rằng tốt nhất là đạt được liên quan đến vấn đề chịu nó được khuyên nên tuân theo quy trình có liên quan đến máy PC hoặc Mac vì nó không chỉ là một đơn giản nhất nhưng cũng đảm bảo rằng kết quả tốt nhất thu được trong lĩnh vực này. Quá trình này cũng có thể chắc chắn rằng các bước liên quan rất dễ làm theo và cũng là những cái mà có thể được thực hiện mà không có bất kỳ sự giúp đỡ chuyên nghiệp và nếu người dùng vẫn thấy rằng bất kỳ của các bước được đề cập không phải là dễ hiểu sau đó nó được khuyên để đảm bảo rằng các chuyên gia của Wondershare và toàn bộ cộng đồng là ở đây để giúp đỡ người dùng trong lĩnh vực này để quá trình này có thể được hoàn thành mà không có bất kỳ rắc rối. Quá trình mà một người sử dụng cần phải làm theo trong lĩnh vực này cũng đã được nhúng với các ảnh chụp màn hình có liên quan và do đó nó trở nên dễ dàng hơn để làm theo mà không có bất kỳ rắc rối. Sau đây là các bước để được theo sau trong lĩnh vực này.

1. người sử dụng cần để đảm bảo rằng www.gmail.com hoặc mail.google.com được truy cập và thông tin có liên quan đăng nhập bị điền lại để các tài khoản Gmail được truy cập.

transfer-google

2. khi người dùng đã đăng nhập ông cần phải đi theo con đường Gmail > Danh bạ.

transfer-google

3. tất cả các số liên lạc phải được xuất chuyển nên được đánh dấu để đảm bảo rằng địa chỉ liên lạc khác vẫn còn họ ở đâu.

transfer-google

4. người sử dụng sau đó cần để xuất chuyển liên hệ đã được lựa chọn. Vì con đường mà phải được theo sau là thêm > xuất khẩu.

transfer-google

5. bây giờ một lần nữa người dùng có thể chọn nhóm người liên hệ đó phải được xuất khẩu sang máy PC hoặc Mac. Nó sẽ được thực hiện trong cửa sổ bật lên một lần nữa các chi tiết ở đâu cũng có sẵn.

transfer-google

6. các định dạng vCard là bên cạnh được chọn trong cửa sổ cùng một nơi mà các số liên lạc đã được lựa chọn và nút xuất khẩu là để được bấm.

transfer-google

7. điều này không chỉ kết thúc quá trình, nhưng cũng cho phép người sử dụng để đảm bảo rằng các số liên lạc được xuất chuyển như vCard. Bây giờ người sử dụng cần để làm cho chắc chắn rằng email mới được mở ra liên quan đến các dịch vụ người sử dụng availing hoặc muốn sử dụng để gửi email cho các định dạng vCard. Các tập tin xuất khẩu là sau đó đính kèm và nên được gửi qua email. Email này là để được mở trên mục tiêu iPhone màn hình sau xuất hiện.

transfer-google

8. nó cũng lưu ý rằng sau khi tập tin vCard sẽ được khai thác để mở màn hình sau đây sẽ xuất hiện mà cũng kết thúc quá trình đầy đủ.

transfer-google

Phần 3: kết luận

Thêm tập tin vCard để iPhone chưa bao giờ dễ dàng cho người dùng một khi họ sẽ đi qua hướng dẫn này. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng người dùng có được kết quả tốt nhất mà không có bất kỳ vấn đề và các needful được cũng thực hiện để cho các số liên lạc từ bất cứ nguồn nào có thể được sử dụng làm địa chỉ liên lạc iPhone. Nó cũng lưu ý rằng iPhone chấp nhận tập tin vCard từ bất kỳ dịch vụ và không phân biệt các dịch vụ iPhone làm cho chắc chắn rằng các số liên lạc được không chỉ thêm nhưng người dùng cũng nhận được kết quả đó là chính xác và phù hợp với các yêu cầu của người sử dụng. Để tận dụng lợi thế đầy đủ của các hướng dẫn người sử dụng có thể cũng đặt câu hỏi từ cộng đồng Wondershare trong lĩnh vực này.

Đầu trang