icon
Làm thế nào để sử dụng Video Converter Ultimate for Mac

Ultimate DVD và video các giải pháp cho phép bạn chuyển đổi video và DVD sang video cho sử dụng cá nhân của bất kỳ định dạng nào trong số các định dạng; ghi các tập tin video vào đĩa DVD; tải về streaming web video.

Quay Video

Quay một đoạn video là một hoạt động phổ biến mà cần phần mềm bên thứ ba nào đó. Nếu bạn có Wondershare Video Converter Ultimate cho Mac, bạn có thể dễ dàng xoay bất kỳ video nào một cách nhanh chóng. Xin vui lòng làm theo các bước dưới đây để xoay video của bạn thông qua Wondershare Video Converter Ultimate đối với Mac:

Bước 1: Mở Wondershare Video Converter Ultimate đối với Mac

Bước đầu tiên là để khởi động Wondershare Video Converter Ultimate for Mac.

Bước 2: Nhấp vào "Thêm tệp"

Một khi bạn đã đưa ra phần mềm thành công, bước tiếp theo là để bắt đầu tải tệp video phải được luân chuyển. Bạn có thể hoặc là kéo các tập tin mong muốn trong giao diện hoặc sử dụng nút "Thêm tệp" để thực hiện nhiệm vụ này.

Bước 3: Nhấp vào "Chỉnh sửa" nút biểu tượng

Một khi các tập tin đã được tải trong Wondershare Video Converter Ultimate, bước tiếp theo là để bắt đầu chỉnh sửa nó bằng cách nhấp vào biểu tượng nút chỉnh sửa.

Bước 4: Click vào "Điều chỉnh" tab

Sau khi bạn click vào biểu tượng nút chỉnh sửa, chọn tab "Điều chỉnh" từ cöûa soå soaïn thaûo mới.

Bước 5: Bấm vào biểu tượng xoay

Trong tab "Điều chỉnh", bạn có thể tìm thấy một số lựa chọn bao gồm các tùy chọn xoay. Có được bốn biểu tượng có sẵn trong phần này có thể được sử dụng để quay video. Các tùy chọn này là như sau:

  1. Xoay trái 900: như tên cho thấy, tùy chọn này quay video 900 hoàn thành trái.
  2. Xoay 900 đúng: như tên cho thấy, tùy chọn này quay video 900 hoàn thành ngay.
  3. Ngang: Như tên cho thấy, tùy chọn này quay video đầy đủ theo chiều ngang.
  4. Dọc: Như tên cho thấy, tùy chọn này quay video đầy đủ theo chiều dọc.

Bước 6: Chọn định dạng đầu ra

Một khi bạn đang thực hiện luân chuyển các tập tin, nhấp vào nút "Thực hiện" để lưu các thay đổi. Bước tiếp theo là chọn một định dạng đầu ra cho các tập tin kết quả. Bạn có thể chọn bất kỳ định dạng đầu ra từ dưới cùng của màn hình.

Bước 7: Chọn thư mục đầu ra

Bạn cũng có thể thay đổi điểm đến thư mục kết quả theo yêu cầu của bạn.

Bước 8: Nhấp vào "chuyển đổi"

Đã thực hiện tất cả những thay đổi, bước cuối cùng là để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Bạn có thể bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng nút "Chuyển đổi".

box

Wondershare Video Converter Ultimate for Mac - của bạn hoàn thành hộp công cụ Video

  • Chuyển đổi tập tin 30 x nhanh hơn chuyển đổi khác.
  • Chuyển đổi sang định dạng hơn 150 bao gồm 4K/3D.
  • Chỉnh sửa, nâng cao & cá nhân hoá của bạn tập tin video.
  • Tải về video từ 1000 + video chia sẻ trang web khác.
  • Dễ dàng ghi video streaming trực tuyến
  • Đốt cháy và tùy chỉnh của bạn DVD với miễn phí đĩa DVD trình đơn mẫu.Đầu trang