Tất cả chủ đề

+
Home > Tài nguyên > Mac > Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm cho Mac

Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm cho Mac

Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm cho phép bạn thao tác hình ảnh như là theo cách bạn muốn. Có rất mạnh mẽ công cụ nâng cao để bạn có thể tạo ra cảnh quan tuyệt đẹp hình ảnh bao gồm cả hình ảnh 3D. Các khả năng mạnh mẽ của các lựa chọn hình ảnh, chỉnh sửa và những người khác làm cho bạn làm việc hiệu quả và productively. Ngoài ra, Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm giữ chất lượng hình ảnh cao sau khi thao tác và trộn.

Phát hiện cạnh tốt

Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm cung cấp cho bạn một phát hiện cạnh rất tốt. Lựa chọn công nghệ cung cấp cho bạn một mặt nạ chính xác và nhanh chóng trong những điều phức tạp. Bạn đang kiểm soát tốt hơn các sửa đổi cạnh với Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm.

Tạo ra hình ảnh 3D tuyệt đẹp

Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm cung cấp nhiều công cụ tiên tiến để bạn có thể tạo ra hình ảnh 3D tuyệt đẹp. Bạn có thể làm việc lựa chọn, biên tập, trộn và nhiều thứ khác để có được hình ảnh 3D của bạn.

Dễ dàng thao tác

Nó là dễ dàng hơn nhiều cho bạn làm việc lựa chọn cạnh bây giờ như Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm có một hỗ trợ tốt của các kỹ thuật tiên tiến. Với chỉ một vài phút, bạn có thể hoàn tất một thao tác hình ảnh bạn thích.


Đánh giá của biên tập viên:

Như là một biên tập viên ảnh kỹ thuật số, Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm là xuất sắc trong thao tác hình ảnh. Những công cụ mạnh mẽ cho phép bạn để có một kiểm soát tốt của bạn thao tác hình ảnh. Sự đột phá của lựa chọn hình ảnh và những người khác làm cho bạn làm việc hiệu quả hơn và một cách nhanh chóng.

Với Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm, bạn có thể chỉnh sửa, hỗn hợp hình ảnh của bạn như bạn muốn. Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm có thể đáp ứng những gì bạn cần. Khả năng mạnh mẽ của lựa chọn hình ảnh là rất hữu ích khi bạn cần phải đối phó với các cạnh. Nói chung, việc lựa chọn cạnh là một trong những phần khó khăn thao tác cho bạn. Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm bây giờ cung cấp cho bạn một phát hiện cạnh tốt, làm cho quá trình cạnh nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nó cho phép bạn có được một công việc tốt hơn với công nghệ mạnh mẽ lựa chọn của mình. Hơn nữa, bạn có thể tạo ra cảnh quan tuyệt đẹp 3D hình ảnh với Adobe Photoshop CS5 mở rộng thử nghiệm. Điều này là tuyệt vời như vậy mà bạn có thể muốn có một thử.

Adobe Photoshop CS5 mở rộng phiên tòa có vì vậy nhiều tuyệt vời tính năng mà bạn cần phải có nó để tạo ra hình ảnh của bạn, bạn thích.

Câu hỏi liên quan đến sản phẩm? Nói chuyện trực tiếp với nhóm hỗ trợ của chúng tôi >>

Đầu trang