Tất cả chủ đề

+
Home > Tài nguyên > Mac > MacSoft: bóng chiến binh cho Mac

MacSoft: Bóng chiến binh cho Mac

Làm thế nào tuyệt vời là một mô phỏng cuộc chiến Ninja trên trái đất! Sau một thời gian dài phát triển, cuối cùng chiến binh bóng là trở lại bây giờ. Vì vậy thời gian để nói sayonara với tất cả các Ninja wannabes và đặt trên dép chiến đấu của bạn!

Ninja chiến đấu mô phỏng

Lo Wang là đến trái đất như Rising Sun chỉ ra ánh sáng. Nó là một mô phỏng chiến đấu Ninja cho phép người chơi trải nghiệm tất cả đẫm máu ngâm. Nếu bạn không thể liên lạc, lái xe hoặc giết một cái gì đó, và sau đó thổi nó đi! Với mục tiêu cắt giảm thêm sushi, bạn có thể hoặc là nắm shrikes một người đứng đầu tươi plundered người giám hộ hoặc một Uzi trong môi trường 3D đặt tương tác này.

Câu hỏi liên quan đến sản phẩm? Nói chuyện trực tiếp với nhóm hỗ trợ của chúng tôi >>

Đầu trang