Tất cả chủ đề

+

Âm nhạc tài nguyên

1. âm nhạc các trang web
2. âm nhạc ứng dụng
3. âm nhạc Mẹo
4. âm nhạc danh sách hàng đầu
5. âm nhạc tờ
6. nhà soạn nhạc
7. nghệ sĩ
8. những người khác

20 trang web cho âm nhạc tải về miễn phí

Có rất nhiều trang web cung cấp cho người dùng miễn phí tư vấn khi nói đến mp3 hoặc thậm chí video tải về. Chủ đề theo cuộc thảo luận là các trang web 20 được miễn phí để tải nhạc về . Trong kỷ nguyên hiện đại tiên tiến khoa học và công nghệ, nó là rất quan trọng để lưu ý rằng có rất ít người sử dụng đảm bảo rằng âm nhạc mua và họ muốn để tải về nó miễn phí. Ngay cả khi một bài hát phải trả tại một trong những nền tảng nó được thực hiện hoàn toàn miễn phí khác là một cái gì đó người sử dụng yêu thương và nó là tất cả do bao giờ mở rộng của internet. Sau đây là các liên kết và tên của tất cả các trang web:

Tải nhạc miễn phí với TunesGo


1. YouTube

 • Trang web có tất cả các bài hát mới nhất và danh sách nhạc.
 • Kích thước của trang web là lớn nhất trên thế giới.
 • Kết quả tìm kiếm là đôi khi khó có thể kiểm tra.

a.The trang chính là để được truy cập:

music download free

kết quả tìm kiếm b.The là kéo bởi từ khóa:

music download free

c.The http://en.savefrom.net/ là để được truy cập và YouTube URL của bài hát có liên quan là để được dán để tải xuống ở định dạng mong muốn:

music download free

2. Vimeo

 • Các trang web được biết đến với bố trí hấp dẫn của nó
 • Số lượt truy cập hàng tháng được lớn số lượng
 • Các bộ sưu tập bài hát không phải là lớn để đáp ứng các nhu cầu

a.The Trang chủ của trang web là để được truy cập:

music download free

b.The mong muốn từ được thêm vào để tìm kiếm thanh để lấy kết quả:

music download free

c.The http://en.savefrom.net/ là để được mở ra và URL là để được dán vào thanh tìm kiếm để tải các bài hát ở định dạng mong muốn và loại:

music download free

3. DailyMotion

 • Các trang web là lớn thứ hai trên thế giới trong điều khoản của người dùng và kích thước
 • Các trang web đã được tổ chức tốt
 • Kết quả tìm kiếm chức năng tổng thể là không chính xác đôi khi

a.The trang chính của trang web là để được tìm kiếm:

music download free

b.The người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng bài hát là tìm kiếm:

music download free

c.The liên kết của bài hát là sau đó để được sao chép vào http://en.savefrom.net/ để có được kết quả và tải các bài hát như những người sử dụng mong muốn:

music download free

4. MetaCafe

 • Bố trí hấp dẫn
 • Bộ sưu tập lớn của bài hát
 • Không đáng tin cậy kết quả đôi khi

a.The URL được liệt kê cho trang web là để được tìm kiếm:

music download free

b.The mong muốn mảnh là sau đó được tìm kiếm:

music download free

c.Again người dùng cần phải đảm bảo rằng http://en.savefrom.net/ được truy cập và bài hát được tải về:

music download free

5. bài hát người yêu

 • Giao diện đơn giản
 • Dễ dàng tải về
 • Bộ sưu tập nhỏ của bài hát

a.The trang chính là để được truy cập:

music download free

bài hát b.The cần tải về là để được bấm và trang tiếp theo sẽ mở ra nơi nó có thể được tải ở định dạng mong muốn:

music download free

Firefox mở rộng dựa trên trang web bây giờ sẽ được đề cập. Điều này có thể được tải về bằng cách làm theo URL http://www.wikihow.com/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free

6. MTV music

 • Bài hát mới nhất tình trạng sẵn có
 • Tính năng điều chỉnh tốt
 • Thời gian tải nghèo

a.The URL của trang web là để được truy cập:

music download free

b.The bài hát là để được tìm kiếm:

music download free

c.The phần mở rộng Firefox có thể được nhìn thấy biến thành màu sắc:

music download free

bài hát d.The là sau đó sẽ được tải xuống bằng cách nhấp vào phần mở rộng:

music download free

7. âm nhạc

 • Bảo trì thường xuyên và nâng cấp
 • Tính năng tổng thể phù hợp với yêu cầu hiện tại
 • Thời gian tải là quá nhiều

a.The trang web là để được truy cập trong khi đảm bảo rằng URL được liệt kê được sử dụng:

music download free

b.The người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng thanh tìm kiếm được sử dụng:

music download free

c.Once phần mở rộng Firefox biến đầy màu sắc bài hát có thể được tải về:

music download free

8. won ống

 • Bố trí tốt và dễ sử dụng
 • Bộ sưu tập tuyệt vời của bài hát
 • Nghèo nâng cấp trang web

a.The URL của trang chính là để được duyệt:

music download free

thanh tìm kiếm b.The là sau đó được sử dụng để đảm bảo rằng bài hát tìm kiếm:

music download free

c.Take một cái nhìn tại phần mở rộng Firefox và ngay sau khi nó biến màu sắc người dùng cần phải đảm bảo rằng bài hát được tải về:

music download free

9. nghệ sĩ trực tiếp

 • Đơn giản để sử dụng
 • Dễ dàng để truy cập vào các bài hát bạn muốn
 • Tiêu chí tìm kiếm là để được tân trang hoàn toàn

a.The trang chính của trang web là để được truy cập:

music download free

b.Within thanh tìm kiếm người sử dụng cần để tìm kiếm các bài hát có liên quan:

music download free

c.The phần mở rộng Firefox là sau đó để được sử dụng để có được công việc làm:

music download free

10. Zimbio

 • Bài hát tải về ở định dạng bất kỳ
 • Cấu trúc trang web tổng thể là rất hấp dẫn
 • Trang chủ trang web là để được thực hiện hấp dẫn hơn.

a.The URL của trang web là để được tìm kiếm:

music download free

thanh tìm kiếm b.The là sau đó được sử dụng để đảm bảo rằng các needful được thực hiện:

music download free

c.The phần mở rộng Firefox là sau đó để được sử dụng để đảm bảo rằng trình kết thúc:

music download free

11.mp3 hộp sọ

 • Bố trí đơn giản nhất mà một trang web có thể có
 • Tải bài hát rất dễ dàng
 • Quảng cáo chơi là một phiền toái

a.The trang web là truy cập bằng cách làm theo URL:

b.The bài hát tên là để được tìm kiếm:


music download free music download free

c.The tải về liên kết là được phải nhấp vào để tải về các bài hát và kết thúc quá trình.

12. bee Mp3

 • Một bộ sưu tập lớn của bài hát
 • Tìm kiếm là dễ dàng
 • Các trang web không không giao diện người dùng thân thiện lúc đầu tiên.

a.The trang chính là để được truy cập bởi người sử dụng:

bài hát b.The là sau đó để được gõ vào thanh tìm kiếm:

music download free music download free

c.Once nó đã được thực hiện cho người dùng cần phải đảm bảo rằng capcha được nhập vào và bài hát được tải về bằng cách nhấp phải nó.

13. Epitonic

 • Giao diện là rất thân thiện
 • Sự xuất hiện của các trang web thu hút người dùng.
 • Kết quả tìm kiếm tổng thể là không chính xác

a.The trang chính của trang web là để được truy cập:

music download free

b.The người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng các theo thứ tự ABC tính năng sắp xếp bài hát được sử dụng để tìm kiếm những mảnh mong muốn và sau đó tải về:

music download free

14. tìm kiếm bài hát

 • Dễ dàng bài hát tải về
 • Awesome Trang chủ cho người dùng hiểu biết công nghệ
 • Số lượng các bài hát được rất hạn chế

a.The Trang chủ là để được truy cập:

music download free

b.Three cách tìm kiếm bài hát nghĩa là theo thứ tự ABC, thông qua các nghệ sĩ và thông qua các bảng xếp hạng có thể phải được sử dụng để đảm bảo rằng các needful được thực hiện:

music download free

15. nhạc lưu trữ miễn phí

 • Hỗ trợ âm nhạc là tuyệt vời
 • Các trang web có thể được sử dụng để tìm kiếm những bài hát cũ
 • Bố trí cần một revamp

a.The người dùng cần phải đảm bảo rằng các trang web được truy cập:

b.The tab có sẵn là để được sử dụng để đảm bảo rằng bài hát tìm kiếm từ danh sách:


music download free music download free

16.Emp3 thế giới

 • Bố trí tuyệt vời và đơn giản để sử dụng
 • Bài hát mới nhất được liệt kê trên trang chủ tự động
 • Người dùng có thể tìm kiếm thông qua danh sách dài sau khi bài hát được tìm kiếm.

Giống như các trang web khác URL của trang web này cũng là để được duyệt:

thanh tìm kiếm b.The là sau đó để được nhồi với tên bài hát để tiến hành thêm và để tải các bài hát:

music download free music download free

Cuộc đột kích 17.mp3

 • Các trang web là dễ sử dụng và tính năng là đơn giản.
 • Các bài hát là mới nhất và Cập Nhật cũng thường xuyên
 • Người sử dụng cần để đảm bảo rằng các từ khóa chính xác được thêm vào để tìm kiếm bài hát

a.The URL là để được sử dụng để truy cập vào trang chính:

music download free

thanh tìm kiếm b.The là ngay bây giờ để được sử dụng để đảm bảo rằng danh sách bài hát được kéo và người có liên quan sẽ được tải về:

music download free

18. cuối

 • Các trang web thực sự là rất hấp dẫn và tuyệt vời
 • Các bài hát được sắp xếp tuyệt vời
 • Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng cần phải được Cập Nhật.

a.The người dùng cần phải đảm bảo rằng quá trình bắt đầu bằng cách duyệt URL được liệt kê:

music download free

b.The bài hát sau đó có thể được tải về bằng cách đảm bảo rằng các lớp học có liên quan duyệt để làm những điều cần:

music download free

19.mp3

 • Các trang web là rất thân thiện
 • Giao diện là GUI mà làm cho nó dễ dàng sử dụng
 • Giao diện tổng thể của trang web có thể hấp dẫn hơn một chút

a.The trang chính của trang web là để được truy cập:

music download free

b.The bài hát có liên quan và các nghệ sĩ có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm và sau đó bằng cách tải về các bài hát cho phù hợp:

music download free

20. yahoo âm nhạc

 • Nó được hỗ trợ bởi sức mạnh của Yahoo
 • Cơ sở dữ liệu là thực sự lớn và tuyệt vời
 • Người sử dụng cần để đảm bảo rằng các bài hát được tìm kiếm từ cơ sở dữ liệu lớn.

a.The trang chính của trang web awesome này là để khám phá:

music download free

b.The thanh tìm kiếm là để được sử dụng để đảm bảo rằng bài hát xuất hiện:

music download free

c.The người dùng sau đó nhu cầu để chơi video và nên sử dụng làm việc của phần mở rộng Firefox để đảm bảo rằng trình kết thúc:

music download free

So sánh bảng xếp hạng # 2

Trang web
Hộp sọ MP3 BeeMp3 Epitonic Âm nhạc miễn phí lưu trữ Tìm kiếm bài hát EMP 3 thế giới MP3 Raid Kéo MP3 Yahoo âm nhạc
Nhanh nhẹn Tốt Trung bình
Tốt Trung bình Tốt Trung bình Tốt Trung bình Tốt Trung bình
Khả năng sử dụng
Tốt Tốt Trung bình Tốt Trung bình Tốt Trung bình Tốt Trung bình Tốt
Thời gian tiêu thụ Tốt Trung bình
Tốt Trung bình Tốt Trung bình Tốt Trung bình Tốt Trung bình
Dân số bài hát
Tốt Tốt Trung bình Tốt Trung bình Tốt Trung bình Tốt Tốt Tốt
Tình trạng Tốt Trung bình
Tốt Tốt Tốt Trung bình Trung bình Tốt Trung bình Tốt

Tải nhạc miễn phí với TunesGo

box

Wondershare TunesGo - Download chuyển và quản lý của bạn âm nhạc cho iOS của bạn/Android thiết bị

 • YouTube là nguồn âm nhạc cá nhân của bạn
 • Chuyển âm nhạc của bạn từ thiết bị iOS của bạn
 • Sử dụng iTunes với Android
 • Hoàn thành toàn bộ thư viện nhạc của bạn
 • Sửa chữa id3 Tags, bao gồm, sao lưu
 • Quản lý âm nhạc mà không cần iTunes hạn chế
 • Chia sẻ của bạn iTunes danh sách chơi


Đầu trang