Tất cả chủ đề

+

Âm nhạc tài nguyên

1. âm nhạc các trang web
2. âm nhạc ứng dụng
3. âm nhạc Mẹo
4. âm nhạc danh sách hàng đầu
5. âm nhạc tờ
6. nhà soạn nhạc
7. nghệ sĩ
8. những người khác

Nghe nhạc miễn phí trực tuyến mà không cần tải thông qua các trang web ứng dụng hoặc đài phát thanh

Nghe nhạc thông qua các ứng dụng, các trang web hoặc đài phát thanh là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng nhà nước của nghệ thuật dịch vụ được hưởng trong lĩnh vực này. Trong hướng dẫn này theo kích thước của nghe nhạc trực tuyến sẽ được thảo luận trong các chi tiết tuyệt vời để đảm bảo rằng người dùng được tích cực mà ông đang tìm kiếm trực tuyến trong tìm kiếm nếu tương tự như chủ đề:

Họ bây giờ sẽ là thảo luận một để cung cấp cho người dùng một cái nhìn sâu sắc về chủ đề này:

Phần 1. Top 5 trạm phát sóng radio để nghe nhạc miễn phí

Sau đây là một danh sách chi tiết về vấn đề này:

a. http://www.live365.com/

Bố cục trang web là tuyệt vời.

i. URL được đề cập là để được duyệt:

listen-music-without-download-30

II. các nút nghe là sau đó để thể ép để nghe nhạc thông qua trạm này:

listen-music-without-download-31

b. http://www.surfmusic.de/

Các trang web là quá đơn giản để trình duyệt, nhưng nhà tìm kiếm đôi khi trở thành một vấn đề.

i. trang web chính là để được duyệt:

listen-music-without-download-32

II. các người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng đài phát thanh mong muốn nhấp vào để nghe nhạc mà không có bất kỳ vấn đề và phức tạp:

listen-music-without-download-33

c. http://www.rockradio.com/

i. trang chính là để được lái để:

listen-music-without-download-34

II. những người sử dụng hoặc là có thể chơi các kênh ở phía trên cùng của trang chủ, nơi họ được liệt kê hoặc bất kỳ của những người được hiển thị dưới đây:

listen-music-without-download-35

mất http://www.jazzradio.com/

i. trang chính là để truy cập thông qua URL đã được cung cấp trong lĩnh vực này:

listen-music-without-download-36

II. tương tự như đá Radio Trang chủ có thể được sử dụng để nghe nhạc dễ dàng theo các yêu cầu:

listen-music-without-download-37

e. http://tunein.com/

Nó là một nền tảng rất tuyệt vời cho người dùng mới

i. URL được đề cập của trang web là để được duyệt để tiến hành thêm:

listen-music-without-download-38

II. các người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng tab nhạc bị trúng đạn ở đầu các trang web:

listen-music-without-download-39

III. các người dùng sau đó có thể nghe đài phát thanh trên cơ sở thể loại hoặc các trạm tổng thể đã được đề cập trên trang tiếp theo ở đầu:

listen-music-without-download-40

Phần 2. Top 5 các trang web để nghe nhạc miễn phí

Nó là để lưu ý rằng các trang web cung cấp một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng âm nhạc không chỉ nghe nói nhưng cũng rất thích như giao diện được thực hiện trong một cách tương tự.

a. Emp3 thế giới

Nó là một trong các trang web đơn giản nhất để duyệt. Giới hạn số lượng các bài hát. https://emp3world.so/

i. URL là để được duyệt:

listen-music-without-download-1

II. liên quan từ khóa phải được nhập vào thanh tìm kiếm:

listen-music-without-download-2

III. nhấn nút play

listen-music-without-download-3

IV. các bài hát sẽ bắt đầu chơi:

listen-music-without-download-4

sinh bee mp3

Chức năng hiện đại, các bài hát được rối loạn. www.beemp3s.org

i. URL của các trang web là để được duyệt:

listen-music-without-download-5

II. các từ khóa là sau đó để được sử dụng:

listen-music-without-download-6

III. các bài hát là sau đó để được chơi:

listen-music-without-download-7

c. Mp3 hộp sọ

Bố trí tuyệt vời và dễ dàng điều hướng, số lượng cổ điển giai điệu. www.mp3kull.com

i. người sử dụng cần để đảm bảo rằng trang chủ truy cập:

listen-music-without-download-8

II. các thanh tìm kiếm là sau đó để được sử dụng để tìm kiếm điều chỉnh:

listen-music-without-download-9

III. các nút chơi là sau đó để thể ép để nghe:

listen-music-without-download-10

mất Mp3raid

Cập Nhật của trang web là nhanh chóng, cấu trúc tổng thể là kém hấp dẫn. www.mp3raid.com

i. địa chỉ trang web là để truy cập vào:

listen-music-without-download-11

II. các tên bài hát là sau đó được tìm kiếm:

listen-music-without-download-12

III. các nút nghe là để thể ép để kết thúc quá trình:

listen-music-without-download-13

e. Mp3 viper

Bộ sưu tập lớn của bài hát, nhưng trình tải về là khó khăn cho người dùng cao cấp. http://mp3viper.me/

i. trang web là để được duyệt để bắt đầu:

listen-music-without-download-14

II. phần tìm kiếm là sau đó phải được thực hiện

listen-music-without-download-15

III. các nút đĩa là sau đó được ép để đảm bảo rằng các needful được thực hiện:

listen-music-without-download-16

Phần 3. Top 5 ứng dụng để nghe nhạc

Sau đây là các 5 ứng dụng mà có thể được sử dụng để nghe âm nhạc trực tuyến miễn phí:

a. siêu đám mây bài hát mp3

Siêu tốc độ, nhưng trình tải về là khó khăn cho người dùng cao cấp. http://supercloud-song-MP3-Downloader.en.uptodown.com/Android

i. các ứng dụng phải được tải về và cài đặt sau đó

II. các bài hát sau đó là để được tìm kiếm ở vị trí có liên quan:

III. một khi một trong những mong muốn tìm thấy nó có thể được khai thác để chơi nó:

listen-music-without-download-17 listen-music-without-download-18 listen-music-without-download-19

sinh âm nhạc Copyleft

Các chức năng là awesome, nhưng ứng dụng tai nạn thường xuyên. http://Music-MP3-Download-Free-copyleft.en.uptodown.com/Android

i. các ứng dụng phải được tải xuống và mở sau khi cài đặt:

II. các tên bài hát là sau đó được tìm kiếm:

III. các nút có liên quan là sau đó để thể ép để nghe nhạc miễn phí:

listen-music-without-download-20 listen-music-without-download-21 listen-music-without-download-22

c. phương tiện truyền thông điện toán đám mây miễn phí (tìm kiếm được đến các ứng dụng mà không có vấn đề)

Giao diện là rất tuyệt vời, nhưng các ứng dụng có thể được thực hiện tốt hơn nhiều bằng cách thêm tính năng tìm kiếm thêm.

i. các ứng dụng phải được tải về và cài đặt:

II. các bài hát là sau đó phải được xem xét:

listen-music-without-download-23 listen-music-without-download-24

III. sau khi nhận được danh sách bất kỳ bài hát có thể được khai thác để có được bài hát nghe và hoàn thành các needful.

mất Spinrilla

Sự xuất hiện của ứng dụng là tuyệt vời, nhưng các ứng dụng bị mắc kẹt vào các thời điểm.

i. người sử dụng cần để đảm bảo rằng các ứng dụng được tải về và khai thác để mở:

II. các dấu hiệu trên góc trên bên phải là sau đó được bấm để đảm bảo rằng bài hát tìm kiếm và chơi:

listen-music-without-download-25 listen-music-without-download-26

e. slacker

Ứng dụng này là người dùng thân thiện.

i. các ứng dụng phải được cài đặt và mở

II. những bài hát và trạm là sau đó được tìm kiếm:

III. các bài hát bạn muốn là sau đó để được chơi:

listen-music-without-download-27 listen-music-without-download-28 listen-music-without-download-29

Đầu trang