Tất cả chủ đề

+

Âm nhạc tài nguyên

1. âm nhạc các trang web
2. âm nhạc ứng dụng
3. âm nhạc Mẹo
4. âm nhạc danh sách hàng đầu
5. âm nhạc tờ
6. nhà soạn nhạc
7. nghệ sĩ
8. những người khác

Nơi để nghe âm nhạc video trực tuyến trong APP

Nghe nhạc trên đường đi là một trong những tính năng tốt nhất mà bất kỳ người nào có thể thưởng thức mà không có bất kỳ rắc rối và vấn đề và tất cả nhờ vào các ứng dụng đã được phát triển trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng các ứng dụng tốt nhất trong lĩnh vực này là một trong đó là dễ sử dụng và tìm kiếm bài hát cũng là thực hiện nhanh chóng. Hướng dẫn này đã được viết giữ trong xem tất cả các tính năng khi nói đến khả năng sử dụng vì vậy mà người dùng không bao giờ tìm thấy nó khó khăn để nghe nhạc trực tuyến streaming nó trên nhiều thiết bị là tốt. Việc xem xét nhanh chóng Tuy nhiên đã trình bày dưới đây:

1. iHeart Radio

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.clearchannel.iheartradio.Controller

• Các ứng dụng tốt nhất với giao diện dễ dàng sử dụng và khả năng sử dụng theo nhận xét của người dùng.

• Các ứng dụng có một chuyên gia cơ sở dữ liệu lớn, cho phép người dùng tận hưởng bài hát.

• Các ứng dụng có lỗi của đâm và ổn định nhất định.

a. người sử dụng chỉ cần tải về ứng dụng để đảm bảo rằng giao diện chính xuất hiện như minh hoạ trong hình dưới đây:

sinh người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng kính lúp tìm ép để tiến xa hơn trong lĩnh vực này:

delete facebook message

c. người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng các từ khóa có liên quan được nhập và danh sách được kéo do đó bài hát được nhấp để dòng nó trực tuyến.

2. sữa âm nhạc

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.Samsung.MDL.Radio

Nó cũng được coi là một trong các ứng dụng tốt nhất để đảm bảo rằng tốt nhất thực hiện cho người dùng liên quan đến streaming âm nhạc trực tuyến. Được ủng hộ bởi sức mạnh của Samsung nó đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này.

• Các ứng dụng có một khả năng sử dụng của mở rộng và có một giao diện rất hấp dẫn.

• Người dùng trực tiếp có thể chơi các bài hát từ DJ và không cần phải nhận được vào bất kỳ rắc rối

• Số lượng các bài hát so với các ứng dụng khác là hơi thấp hơn trong số.

a. người sử dụng cần để đảm bảo rằng các ứng dụng được tải về từ liên kết đã được đưa ra ở trên để tải về nó. Các ứng dụng là để được khai thác để rằng nó sẽ mở ra:

sinh người dùng sau đó cần phải nhấp vào thể loại có liên quan để đảm bảo rằng danh sách bật lên và bài hát nhấp vào và chơi mà không có bất kỳ rắc rối và kết thúc quá trình:

delete facebook message delete facebook message

hình ảnh cho một hình ảnh cho b

3. Pandora

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.Pandora.Android

Nó là một trong những ứng dụng đánh giá cao trong nhu cầu và đảm bảo rằng việc sử dụng rất dễ dàng và hiện đại. Đánh giá người dùng của ứng dụng là tuyệt vời như là tốt:

• Người dùng có thể chọn các bài hát như một thể loại và tổng thể xếp hạng mà làm cho nó dễ dàng tìm kiếm.

• Các ứng dụng đã được phát triển bởi Pandora cũng được biết đến với phương tiện truyền thông dịch vụ liên quan.

• Ứng dụng là đôi khi chậm và laggy đó là bất lợi duy nhất trong lĩnh vực này.

a. người sử dụng cần để tải về các ứng dụng và làm theo chỉ dẫn để cài đặt nó vì vậy mà khi mở giao diện chính xuất hiện:

sinh người dùng sau đó cần phải nhấp vào ba dấu chấm theo chiều dọc để đảm bảo rằng tab Tìm kiếm xuất hiện và tên bài hát có liên quan là đánh máy để đảm bảo rằng các needful được thực hiện trong lĩnh vực này và các bài hát cũng đã nghe:

delete facebook message delete facebook message

hình ảnh cho một hình ảnh cho b

4. Rdio

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.Rdio.Android.UI

Nó là một ứng dụng miễn phí mà làm cho chắc chắn rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng và các bài hát mới nhất được cập nhật một cách thường xuyên, do đó người dùng hài lòng và không bao giờ được vào bất kỳ rắc rối ở tất cả. Nó cũng là một trong các ứng dụng tốt nhất có một đánh giá 4.2 trong số 5.0

• Ứng dụng là rất nhẹ trong tải và đảm bảo rằng những kinh nghiệm tốt nhất cung cấp cho người dùng.

• Thời gian tải của ứng dụng là siêu nhanh mà làm cho nó một trong những phần công nghệ tốt nhất của mọi thời đại.

• Các ứng dụng cần một revamp là giao diện không tương tác, cũng không phải là.

a. người sử dụng cần để đảm bảo rằng các ứng dụng được tải về và cài đặt. Sau khi thực hiện nó cần một vòi nước để màn hình chính trình bày:

sinh góc trên bên trái với ba dọc đường là để được khai thác để đảm bảo rằng màn hình tiếp theo sẽ xuất hiện. Từ đây các tùy chọn trình duyệt là để được lựa chọn để tìm kiếm các bài hát một cách dễ dàng và không có vấn đề và điều này cũng kết thúc quá trình:

delete facebook message delete facebook message

hình ảnh cho một hình ảnh cho b

5. slacker radio

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.slacker.Radio

Nó chắc chắn không cần giới thiệu và cho cùng một lý do nó đã được đánh giá là một trong các ứng dụng tốt nhất của mọi thời đại. Với nhà nước của nghệ thuật dịch vụ và giao diện người sử dụng cần để làm gì, như hầu hết 90% công việc được thực hiện bởi các ứng dụng.

• Các ứng dụng đã được tích hợp với sức mạnh của tìm kiếm bằng giọng nói mà là một tính năng tuyệt vời.

• Ứng dụng là rất dễ sử dụng và cho cùng một lý do người dùng đánh giá là rất cao trong lĩnh vực này.

• Đôi khi nó là khó để tìm kết hợp chính xác của bài hát vì có hàng chục ngàn kết quả mà bật lên.

a. người sử dụng cần để đảm bảo rằng các ứng dụng được đưa ra ngay sau khi nó đã được cài đặt:

sinh kính lúp hình ảnh là để được bấm để đảm bảo rằng bài hát tên là đánh máy và các kết quả có liên quan được kéo lên để đảm bảo rằng các dòng bắt đầu:

delete facebook message delete facebook message

hình ảnh cho một hình ảnh cho b

6. Songza

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.AD60.songza

Một ứng dụng nổi tiếng âm nhạc đã được phát triển để đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng trong điều khoản của việc sử dụng và khả năng sử dụng.

• Giao diện tương tác là nhà nước của nghệ thuật và dễ dàng

• Các ứng dụng đã được phát triển Hãy ghi nhớ các xu hướng mới nhất

• Nó đôi khi khó khăn vì nó là một trục trặc đó là bất lợi duy nhất trong lĩnh vực này.

a. người sử dụng cần để tải về các ứng dụng và nó đã được mở ra để đảm bảo rằng quá trình bắt đầu:

delete facebook message

sinh giống như bất kỳ ứng dụng khác, nó là để lưu ý rằng hình ảnh kính lúp là được bấm để đảm bảo rằng các bài hát được tìm kiếm và chơi để có được cần thực hiện:

delete facebook message

7. âm thanh Cloud

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.Soundcloud.Android

Trang web chính của đám mây âm thanh là một trong các trang web tốt nhất mà là nổi tiếng cho dùng âm nhạc để cấp độ tiếp theo. Nó cũng là nổi tiếng để đảm bảo rằng âm nhạc chơi trực tuyến mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề:

• Các ứng dụng là tốt nhất trong việc bảo đảm rằng các bài hát được chơi mà không có bất kỳ rắc rối và thuận lợi.

• Đó là cũng cần chú ý rằng các ứng dụng đã được nâng cấp và nạp với các bài hát mới liên tục.

• Giao diện theo một số người dùng không phải là hấp dẫn và đây là hạn chế duy nhất vì nó cũng là khó khăn để sử dụng.

a. người sử dụng cần để đảm bảo rằng giao diện chính của ứng dụng được truy cập khi khởi động:

delete facebook message

sinh tương tự như vậy, người sử dụng cần để đảm bảo rằng nút được nhấp và nhập tên bài hát. Một khi nó đã được thực hiện kết quả mong muốn là được nhấp vào để chơi bài hát:

delete facebook message

8. spotify

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.Spotify.Music

Các ứng dụng đã được tải về gần 100.000 lần và nó đã là các bạn đồng hành tốt nhất của những người muốn chơi các bài hát tuyệt vời mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề.

• Ứng dụng là tốt nhất trong việc cung cấp kết quả được nhắm mục tiêu.

• Người dùng có thể thực hiện và lưu danh sách nhạc trực tuyến.

• Giao diện của các ứng dụng cần phải hấp dẫn hơn để đảm bảo rằng người dùng tìm kiếm thông qua ứng dụng này hơn.

a. từ liên kết đã được đề cập ở trên là để được bấm để đảm bảo rằng các ứng dụng được tải về và giao diện chính xuất hiện:

sinh đó là sau đó để lưu ý rằng người dùng cần phải nhấp vào tab trình duyệt để tìm kiếm các bài hát và sau khi một mong muốn có vị trí nó là để được khai thác để chơi:

delete facebook message delete facebook message

hình ảnh cho một hình ảnh cho b

9. điều chỉnh vào đài phát thanh

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=TuneIn.Player

Sự hỗ trợ âm nhạc của ứng dụng này là awesome và nó cũng rất khuyến khích cho tất cả những người không kết nối với internet liên tục để nghe nhạc diễn đàn không phải là một vấn đề ở tất cả:

• Ngoài âm nhạc hỗ trợ các ứng dụng cũng cung cấp các podcast hỗ trợ là tốt.

• Các ứng dụng đã được đánh giá cao do các xuất hiện tuyệt vời và tính năng tổng thể là tốt.

• Giao diện của ứng dụng là lộn xộn và nên được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

a. các ứng dụng phải được tải về và một khi cài đặt hoàn thành nó là để được khai thác hoặc nhấp vào:

delete facebook message

sinh tab Tìm là sau đó để được nhấp vào để tìm bài hát và một lần thực hiện nó đã được khai thác để đảm bảo rằng bắt đầu chơi và quá trình kết thúc:

delete facebook message

10. YouTube

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.Google.Android.YouTube

YouTube không cần giới thiệu ở tất cả. Với hơn 100 triệu lượt tải trên toàn thế giới, nó là một trong các ứng dụng âm nhạc tốt nhất của tất cả thời gian cung cấp giải trí:

• Có là không có ca khúc trong thế giới này mà không phải tìm kiếm ứng dụng này

• Cơ sở dữ liệu lớn của ứng dụng này là nhà nước của nghệ thuật.

• Kết quả là đôi khi lộn xộn và người dùng có thể tìm kiếm khó khăn cho các bài hát bạn muốn.

a. các ứng dụng là để được tải về từ liên kết đã được đề cập ở trên:

sinh tab "Những gì để xem" được nhấp và tên bài hát bạn muốn là để được nhập để cho kết quả slide bằng. Một khi nó đã được thực hiện các nhu cầu người sử dụng để đảm bảo rằng bài hát video nhấp vào để chơi nó:

delete facebook message delete facebook message

hình ảnh cho một hình ảnh cho b

Biểu đồ so sánh

Ứng dụng YouTube iHeart Đài phát thanh TuneIn Spotify Mây Âm thanh Songza Slacker radio Rdio Pandora Sữa âm nhạc
Tốc độ
Tốt
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Tốt
Trung bình
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Khả năng sử dụng
Tốt
Tốt
Tốt
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Tốt
Trung bình
Tốt
Tốt
Tải
Tốt
Trung bình
Trung bình
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Cơ sở dữ liệu
Tốt
Trung bình
Tốt
Trung bình
Tốt
Tốt
Trung bình
Tốt
Tốt
Tốt
Phổ biến
Tốt
Tốt
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Tốt
Tốt
Trung bình
Trung bình
Tốt

Tải xuống miễn phí âm nhạc từ các trang web với TunesGo

box

Wondershare TunesGo - chuyển và quản lý dữ liệu của bạn từ thiết bị iOS của bạn

  • YouTube là nguồn âm nhạc cá nhân của bạn
  • Chuyển âm nhạc của bạn từ thiết bị iOS của bạn
  • Sử dụng iTunes với Android
  • Hoàn thành toàn bộ thư viện nhạc của bạn
  • Sửa chữa id3 Tags, bao gồm, sao lưu
  • Quản lý âm nhạc mà không cần iTunes hạn chế
  • Chia sẻ của bạn iTunes danh sách chơi
Đầu trang