Tất cả chủ đề

+

Top QuickTime 6 lựa chọn thay thế cho Windows và Mac

QuickTime là một trong những chương trình mà sẽ đảm bảo rằng những người sử dụng sẽ tải về và cài đặt các công cụ mà sẽ chăm sóc định dạng QuickTime (MOV) được chơi. Người sử dụng cũng nên xác nhận rằng các gói QuickTime thay thế codec được cài đặt để kiểm tra rằng kết quả là các vượt trội và vấn đề tổng thể liên quan đến phát lại định dạng QuickTime trên nền tảng khác giải quyết dễ dàng và sự hài lòng. Các lựa chọn thay thế đề cập ở đây là để được tải về từ URL của mà đã được đề cập với mỗi người trong số họ để cho phiên bản mới nhất sẽ được nạp và kết quả là một cái gì đó mà là phù hợp với yêu cầu người sử dụng.

quicktime-alternative-mac-win

Phần 1. QuickTime Alternative

Nó là một trong các gói codec đã được phát triển bởi Microsoft Inc để xác nhận rằng chương trình được cài đặt để định dạng QuickTime cũng được chơi với một cách dễ dàng và sự hài lòng. Người sử dụng cũng nên xác nhận rằng các số liệu mà sẽ được giải thích trong phần này của hướng dẫn được không chỉ được coi là nhưng là ưu Việt của tất cả các lần như họ sẽ chăm sóc người dùng được kết quả lớn nhất và chương trình chính hãng được cài đặt. Microsoft là nổi tiếng cho cắt cạnh công nghệ phát triển và do đó chương trình này có thể được cài đặt, trong thực tế nó rất cao nên cho cả windows và Mac nền tảng.

quicktime-alternative-mac-win

Nhà phát triển

Sản phẩm đã được phát triển bởi nhà phát triển KL người nổi tiếng để phát triển các chương trình được gọi là K-Lite Codec pack như nó là một trong các vượt trội và các chương trình tiên tiến nhất mà chăm sóc người dùng được kết quả tối thượng và các số liệu tổng thể không được đáp ứng chỉ nhưng người dùng cũng được kết quả hàng đầu khi nói đến định dạng QuickTime và chơi có liên quan.

quicktime-alternative-mac-win

Tính năng chính

Các tính năng chính của chương trình bao gồm các chức năng mà đảm bảo rằng các thư viện Apple được chiết xuất và được nhúng để làm cho chắc chắn rằng các thư viện QuickTime và các tập tin có liên quan được chơi với một cách dễ dàng và sự hài lòng. Sự khác biệt chính giữa các tính năng chính của chương trình chính thức của thể loại tương tự và phân phối QuickTime là một thực tế rằng các nguồn tài nguyên hệ thống được tiêu thụ trong một cách mà được coi là tốt nhất cho người dùng. Các phần mềm chính phát triển bởi Apple là đầy đủ chức năng và các chương trình khác mà đang thảo luận có thể chắc chắn rằng tính năng hạn chế đang có để hỗ trợ người sử dụng.

quicktime-alternative-mac-win

Lịch sử

Sau đây là một kinh niên thứ tự của tất cả các diễn biến đã diễn ra liên quan đến sự phát triển và khởi động tổng thể và phát hành chương trình:

 1. Chương trình đã được đưa ra trong năm 2006 tức là tháng ba 10.
 2. Tháng 6 năm 2007 QuickTime lite đã được đưa ra để tải về của công chúng nói chung.
 3. Tháng 9 năm 2007 QuickTime alternative đã được đưa ra với các tính năng nâng cao để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất
 4. Tháng 12 năm 2007 QuickTime thay thế phiên bản 2.2.0 đã được đưa ra trong lĩnh vực này
 5. Vào tháng 7 2010 nó là để lưu ý rằng các chương trình khác thay thế tức là QuickTime và real alternative đã được gỡ bỏ từ bản phát hành chính.
 6. Vào tháng 12 2010 QuickTime Lite 4.1.0 đã được đưa ra dựa trên Apple QuickTime 7.6.9

Tải về tại đây

quicktime-alternative-mac-win

Phần 2. Top QuickTime 6 lựa chọn thay thế

Sau đây là các gói codec thay thế hàng đầu khi nói đến việc sử dụng của QuickTime alternative. Nó cũng lưu ý rằng nó là thay thế cho bộ giải mã nghĩa là QuickTime alternative và không có người chơi riêng của mình:

1. K-Lite Codec Pack

Tải về liên kết

Nhà phát triển KL
Nó là một trong các gói codec mà người dùng có thể cài đặt như là một thay thế cho QuickTime alternative. Với tính năng âm thanh và video nhúng nó là một trong các gói codec mà đi kèm với phiên bản mới nhất của 11.4.0

quicktime-alternative-mac-win

2. Perian dự án

Tải về liên kết

Perian tổ chức
Phiên bản mới nhất của chương trình là 1.2.3 và nó là một trong những tốt nhất và chương trình hiện đại hỗ trợ nhiều định dạng để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và các chương trình hiện đại của QuickTime trong lĩnh vực này. URL ở trên là để được sử dụng để tải về chương trình.

quicktime-alternative-mac-win

3. CCCP codec

Tải về liên kết

CCCP dự án
Nó là một trong chương trình nào xác nhận rằng người sử dụng sẽ được công việc kết quả liên quan đến QuickTime thay thế và các vấn đề tổng thể đang phải đối mặt. Phiên bản mới nhất của chương trình là phiên bản beta đã được phát hành ngày 13 tháng 7 năm 2014.

quicktime-alternative-mac-win

4. LAV bộ lọc

Tải về liên kết

FFmpeg đội
Việc phát hành ổn định của chương trình, tức là phiên bản mới nhất đã được đưa ra trong năm 2000 và số liên quan đến nó 2.7.2 là thay thế cho QuickTime Alternative. Người dùng có thể kiểm tra chương trình được sử dụng để có được kết quả.

quicktime-alternative-mac-win

5. Dscaler

Tải về liên kết

Nguồn giả mạo
Chương trình đã được đưa ra với phiên bản mới nhất của 4.2.2 và nó đã được phát triển với công nghệ để chắc chắn rằng người dùng được yêu cầu thay thế. Chương trình đã được đánh giá cao bởi người sử dụng và nó là một trong những cách để đảm bảo rằng người dùng nhận được một chương trình phù hợp với các yêu cầu.

quicktime-alternative-mac-win

6. AC3 Filter

Tải về liên kết

Alexander Vigovsky
Việc phát hành ổn định của chương trình đã được đưa ra trong năm 2013 các phiên bản của chương trình đã được đánh số là 2.6.0b và chương trình đã được viết bằng ngôn ngữ C++ và đã được đánh giá là A +.

quicktime-alternative-mac-win

Phần 3. Tải về QuickTime Lite

Nó cũng là một trong các phiên bản mới nhất của QuickTime Alternative mà có thể được tải về bằng cách sử dụng URL của mà đã được đề cập là nhỏ hơn. URL của được đề cập dưới đây là những thực hiện từ đầu trang web lưu trữ các chương trình phần mềm. Ba liên kết như sau:


quicktime-alternative-mac-win


 1. Miễn phí codec
 2. http://www.free-codecs.com/Download/qt_lite.htm

 3. Tập tin Hippo
 4. http://filehippo.com/download_quicktime_alternative/

 5. Softonic
 6. http://QT-Lite.en.softonic.com/

Kết luận

Tải về tổng thể ưu Việt của các lựa chọn thay thế QuickTime nằm trong một thực tế rằng các nhà xuất bản của bất kỳ thay thế cụ thể được xác minh bởi các tổ chức nổi tiếng từ ví dụ Linux và Microsoft. Lựa chọn thay thế được đề cập ở trên là dễ dàng để cài đặt khi họ làm cho quá trình tổng thể chơi video dễ dàng và mê hoặc. Người sử dụng do đó nên cũng chăm sóc thông tin trước khi thay thế được tải về đánh giá thay thế đó cũng đọc do đó trong thời gian dài có là không có vấn đề ở tất cả và các chức năng liên quan rất thích một cách hoàn hảo.

Đầu trang