Wondershare khối lượng cấp giấy phép chương trình

Giải pháp kinh doanh mà bạn có thể dựa trên

Tín nhiệm hơn 350.000 chuyên gia kinh doanh trên toàn thế giới.

Lợi ích của Wondershare Volume cấp giấy phép chương trình

Giá cả phải chăng-dễ dàng trên ngân sách của bạn

  • Hãy tiết kiệm tiền về khối lượng linh hoạt cấp phép tùy chọn.
  • Không có cam kết mua yêu cầu ở trên và vượt mua hàng đủ điều kiện ban đầu.
  • Thêm 15% chiết khấu cho tất cả các giáo dục và các tổ chức phi lợi nhuận.

Linh hoạt-cá nhân hoá giải pháp chỉ dành cho bạn

  • Linh hoạt đặt giá mô hình từ đăng ký để vĩnh viễn dựa trên lựa chọn.
  • Phân phối dễ dàng hơn với nhiều phần mềm đóng gói tùy chọn.
  • Quản lý chương trình cho phép các tổ chức để bao gồm các đơn vị, công ty con, và đồng nghiệp, thậm chí ở quy mô toàn cầu.
  • Dễ dàng và nhanh chóng nó chuyển đổi với tỷ lệ người sử dụng liền mạch và triển khai đơn giản quá trình.

Đáng tin cậy-công nghệ chuyên nghiệp hỗ trợ và dịch vụ

  • Chỉ định 24/7 hỗ trợ và dịch vụ trước, trong và sau khi mua hàng của bạn.
  • Dịch vụ doanh nhân ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật để cài đặt và gỡ rối.
  • Đầy đủ bảo hiểm nâng cấp và bảo trì.
Đầu trang