Tất cả chủ đề

+
w

Spotify

1. spotify tài khoản
2. giảm giá & miễn phí
3. spotify danh sách phát
4. spotify công cụ
5. spotify cho thiết bị
6. lời khuyên cho Spotify
7. người khác

Làm thế nào để đăng lên hoặc đăng nhập Spotify tài khoản

Chủ đề ở đây đề cập đến hai truy vấn riêng biệt mà người dùng thường phải đối mặt trong lĩnh vực này và nó là quan trọng cần lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng cộng đồng spotify hoặc các trang có liên quan được duyệt để có được kết quả tốt nhất, do đó nếu có một thời gian thứ hai sau đó người dùng có thể đăng ký một tài khoản một cách dễ dàng. Khi nói đến đăng nhập tài khoản spotify sau đó quá trình liên quan đến điều này cũng rất dễ dàng và cho cùng một lý do nó được khuyên nên đi qua hướng dẫn này.

1. làm thế nào để đăng lên spotify trên máy tính

Như nó đã được đề cập trước khi cũng rằng việc sử dụng nên chắc chắn rằng tốt nhất và các tính năng hiện đại được sử dụng để đảm bảo rằng các tài khoản được mở ra với spotify. Để đảm bảo rằng quá trình trở nên dễ dàng, nó được khuyên để đảm bảo rằng quá trình sau đây là để được theo sau để mong muốn kết quả thu được trong lĩnh vực này:

1. URLhttp://www.spotify.com/int/download/windows/ là để được duyệt để đảm bảo rằng người dùng nhận được các trang download của spotify cho windows:

How to sign up or sign in Spotify account

2. việc tải xuống bây giờ nút là sau đó được bấm để đảm bảo rằng trình kết thúc trong lợi ích tốt nhất của người sử dụng và các tập tin exe có thể chạy cài đặt spotify:

How to sign up or sign in Spotify account

3. người sử dụng có thể chắc chắn rằng tài khoản FB hoặc thông tin bình thường được sử dụng để đăng ký cho spotify:

How to sign up or sign in Spotify account

2. spotify đăng lên trên Android

Sau đây là quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng các needful được thực hiện:

1. Trang về khả năng tương thích của Spotify là để truy cập vào để đảm bảo rằng thiết bị được liệt kê có:

How to sign up or sign in Spotify account

2. người sử dụng sau đó cần để khai thác để mở cửa hàng chơi Google:

How to sign up or sign in Spotify account

3. các ứng dụng spotify là sau đó được tìm kiếm cho:

How to sign up or sign in Spotify account

4. khi các ứng dụng đã được tìm thấy người sử dụng cần phải chắc chắn rằng nó nhấp để truy cập vào các chi tiết và sau đó nó được cài đặt để kết thúc quá trình:

How to sign up or sign in Spotify account

Một khi đã được thực hiện quá trình này người dùng có thể đăng ký từ giao diện chính của ứng dụng như trình là quá dễ dàng để làm theo.

3. spotify trên iOS/iPhone/iPad

Quá trình sau đây là để được theo sau để đảm bảo rằng spotify được tải về để các thiết bị chịu với chăm sóc và sự hoàn hảo:

1. người sử dụng cần để đảm bảo rằng URL http://www.spotify.com/int/mobile/overview/ duyệt để đảm bảo rằng khả năng tương thích của điện thoại đánh giá:

How to sign up or sign in Spotify account

2. người sử dụng sau đó cần để đảm bảo rằng các cửa hàng App khai thác để mở nó:

How to sign up or sign in Spotify account

3. các ứng dụng spotify là để được tìm kiếm cho:

How to sign up or sign in Spotify account

4. nút Get là để thể ép để đảm bảo rằng các ứng dụng được tải về:

How to sign up or sign in Spotify account

5. các apple ID và mật khẩu phải được nhập để đảm bảo rằng các needful được thực hiện trong điều khoản của ứng dụng tải về:

How to sign up or sign in Spotify account

Một khi đã được thực hiện quá trình này người dùng có thể đăng ký từ các ứng dụng và cho chi tiết đó là nên truy cập vào trang web spotify chính thức là tốt.

4. đăng ký vấn đề/lỗi và giải pháp

Dưới đây là những vấn đề mười hàng đầu mà người dùng phải đối mặt khi nói đến Spotify lỗi và các nghị quyết có liên quan và nó cũng cần chú ý khi một người sử dụng nên chắc chắn rằng các giải pháp đề nghị được theo sau để có được công việc làm:

1. trang web quá bận rộn lỗi 408 và 409

Những người sử dụng đang làm cho việc sử dụng trình duyệt khác nhau và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng một người nên chắc chắn rằng bộ nhớ cache của trình duyệt sẽ bị xoá để có được công việc làm trong thời gian không có ở tất cả.

How to sign up or sign in Spotify account

2. các ứng dụng máy tính để bàn đóng băng

Nó là một cái gì đó mà liên quan đến phần cứng và phần mềm và người dùng nên chắc chắn rằng các phần mềm liên quan đến giải pháp được theo sau để có được kết quả tốt nhất. Alt + Ctrl + Del phím phải được ép để truy cập vào công việc quản lý và người sử dụng nên chắc chắn rằng quá trình của spotify ứng dụng bị giết để đảm bảo rằng nó là Re-ra mắt để có được công việc làm:

How to sign up or sign in Spotify account

3. DVD vấn đề liên quan

Nó đã được quan sát thấy rằng một sau khi cài đặt của spotify khách hàng máy tính và đăng ký khi tài khoản được đăng nhập sau đó ổ đĩa DVD của hệ thống không phát hiện các giải pháp chính là để gõ Regedit trong lệnh chạy và nhìn cho đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}, sau đó đặt giá trị mặc định để giải quyết sự cố

How to sign up or sign in Spotify account

4. HTTP lỗi 403 (bị cấm)

Nó cũng là một trong những lỗi đang phải đối mặt khi đăng ký mẫu đã được hoàn thành và những người dùng nhấp vào nút tạo tài khoản. Những thay đổi đang được thực hiện cho thư mục và thư mục bảo mật để có được vấn đề được giải quyết. Người dùng có thể bảo đảm rằng URL http://www.ehow.com/how_5180610_fix-http-forbidden-error.html cũng được truy cập thông tin.

How to sign up or sign in Spotify account

5. iOS app đóng băng lỗi

Nó là một trong những vấn đề phổ biến nhất. Khi người dùng được spotify applicaton trên iPhone và muốn đăng ký tài khoản cách nhấn vào nút liên quan đóng băng các ứng dụng. Người sử dụng nên giữ quyền lực và nút trang chủ của iPhone cùng một lúc để có được giải quyết vấn đề:

How to sign up or sign in Spotify account

6. lỗi mã 410 liên quan đến spotify

Nó cũng là một trong lỗi thường xuyên mà bật lên cả hai sau khi kích hoạt tài khoản hoặc trước khi. Các giải pháp có liên quan là đơn giản và người sử dụng cần để đảm bảo rằng cùng một địa chỉ email và mật khẩu được sử dụng để đảm bảo rằng lỗi được giải quyết như nói trên các tài khoản được tạo ra thông qua Facebook:

How to sign up or sign in Spotify account

7. android người dùng không thể tạo tài khoản

Giải pháp cho vấn đề là đơn giản và người sử dụng cần để đảm bảo rằng các ứng dụng tải về từ cửa hàng chơi là xóa và cài đặt một lần nữa:

How to sign up or sign in Spotify account

8. spotify máy tính để bàn ứng dụng không thể truy cập trực tuyến

Các bức tường lửa là các thủ phạm chính trong lĩnh vực này mà cản trở cách tạo tài khoản là tốt. Thêm Spotify app để firewall ngoại lệ sẽ làm các trick:

How to sign up or sign in Spotify account

9. lỗi liên quan đến sinh viên gói

Lỗi phổ biến nhất trong lĩnh vực này là "Một cái gì đó đã đi sai, xin vui lòng thử lại sau rất tiếc". Các giải pháp đã được coi là của nhóm hỗ trợ khách hàng spotify là để liên hệ với họ thông qua URL https://accounts.spotify.com/en/login?continue=https:% 2F % 2F www.spotify.com%2Fint%2Fabout-us%2Fcontact%2Fcontact-spotify-support%2F%3F nộp đơn khiếu nại:

How to sign up or sign in Spotify account

10. lỗi trong yêu cầu bảo hiểm thử nghiệm lỗi

Một lần nữa, nó là một loại lỗi không xác định và người dùng nên chắc chắn rằng trình duyệt sử dụng cần phải có một bộ nhớ cache rõ ràng để đảm bảo rằng các needful được thực hiện mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Bộ đệm ẩn liên quan đến làm sạch quá trình có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của các trình duyệt:

How to sign up or sign in Spotify account
How to sign up or sign in Spotify account
How to sign up or sign in Spotify account
How to sign up or sign in Spotify account

Đầu trang