Tất cả chủ đề

+

Spotify

1. spotify tài khoản
2. giảm giá & miễn phí
3. spotify danh sách phát
4. spotify công cụ
5. spotify cho thiết bị
6. lời khuyên cho Spotify
7. người khác

Spotify Proxy

Spotify là một nhạc nổi tiếng và thường xuyên được sử dụng trực tuyến dịch vụ. Mỗi ngày số lượng người dùng lớn đã đăng ký tài khoản của họ. Spotify hiện có giới hạn dịch vụ của mình trong một số khu vực địa lý. Nhưng mọi người muốn truy cập vào Spotify mạng và sử dụng nền tảng trực tuyến. Hạn chế của nó tích hoạt động đã khiến người sử dụng lối tắt phương pháp để có được sử dụng dịch vụ này. Điều này bao gồm hacking, giả mạo tài khoản, và proxy và VPN. Tất cả các dịch vụ này bằng cách nào đó đã ứng dụng có sẵn cho những người đam mê của mình. Ở đây trong văn bản sau đây chúng tôi đã tập trung vào việc sử dụng của 'Proxy' để sử dụng ứng dụng Spotify.

Proxy là phần mềm trung gian giữa khách hàng và các nguồn tài nguyên (máy chủ). Máy chủ proxy kết nối khách hàng với nguồn. Bây giờ, khi khách hàng yêu cầu cho một số tài nguyên, máy chủ proxy xử lý các quyền cần thiết và thêm chi tiết để cung cấp cho khách hàng tập tin được yêu cầu. Đôi khi các máy chủ proxy có thể được sử dụng để hạn chế truy cập máy chủ tên người dùng và mật khẩu của người dùng ban đầu, trong khi một số tài khoản tạm thời được sử dụng để nhập mạng do đó bảo vệ danh tính của bạn và duy trì bảo mật.

1. gì là Spotify proxy?

Trong trường hợp một máy chủ proxy Spotify, người sử dụng (khách hàng) yêu cầu một số bài nhạc thông qua máy chủ proxy elsewise mà có thể không có sẵn. Máy chủ proxy cho biết thêm hoặc trùng lặp gốc người dùng chi tiết như vậy mà các máy chủ nguồn có thể cho phép truy cập cho khách hàng và do đó các nguồn lực có sẵn theo yêu cầu.

2 tại sao bạn cần proxy?

Cho người sử dụng đang hoạt động và sử dụng các ứng dụng trong một số khu vực nơi một số dịch vụ hoặc bài hát không được làm sẵn có, nhưng bạn muốn truy cập vào các tập tin, những gì có thể được thực hiện. Nếu bạn có thể giả mạo hoặc ẩn vị trí thực tế của bạn và thông qua một số ứng dụng trung gian bạn có thể được chuyển hướng hoặc có thể sử dụng các dịch vụ này, sau đó bạn sẽ yêu cầu một dịch vụ proxy để làm như vậy. Máy chủ proxy sẽ lặp lại vị trí hoặc địa chỉ IP tại một địa điểm khác nhau của bạn, điều này bây giờ sẽ cho phép các dịch vụ có sẵn để sử dụng trong khu vực đó. Còn nếu bạn đang

3 làm thế nào để có được dịch vụ proxy Spotify?

Spotify Proxy dịch vụ có thể được truy cập thông qua mạng proxy khác nhau có sẵn trong các phiên bản trả tiền và miễn phí. Có 2 các loại tùy chọn: VPN Dịch vụ và ủy quyền máy chủ.

VPN mạng ẩn vị trí thực tế của bạn và tạo một danh tính ảo trong một số vị trí do đó bạn có thể sử dụng dịch vụ Spotify. Vị trí VPN mới sẽ cung cấp địa chỉ IP mới cho máy chủ nguồn và sau đó chuyển hướng tập tin hệ thống của bạn một số dịch vụ có sẵn

1. ExpressVPN

2. AirVPN

3. Cyberghost

Bạn có thể sử dụng các thủ tục sau đây để áp dụng proxy:

1. mở vị trí tệp sau D:\Profiles\\AppData\Roaming\Spotify

2. chỉnh sửa các tập tin tùy chọn

3. Thêm hoặc sửa đổi mã sau đây trong tập tin

Network.proxy.Pass="Your PROXY mật khẩu ở đây"

AutoLogin.username="Your SPOTIFY tên người dùng"

Network.proxy.addr="Your PROXY ADDRESS@http"

Network.proxy.Mode=2

Network.proxy.User="Your người sử dụng PROXY"

Core.clock_delta=0

4. bây giờ khởi động ứng dụng Spotify, proxy bây giờ có chức năng

Trong số một số dịch vụ proxy có sẵn trên web là ứng dụng Tunnelbear. Nó đã trong một ứng dụng ưa thích trong các khu vực kỳ và châu Âu. Nó đã làm cho dịch vụ Spotify dễ dàng có sẵn cho người dùng và cũng một số tính năng cụ thể vùng có thể được sử dụng trong các lĩnh vực.

Bạn cũng có thể truy cập vào proxy của bạn thiết lập trên điện thoại của bạn và thay đổi chúng cho phù hợp để sử dụng ứng dụng Spotify và các tính năng.

[Mac] /Users//Library/Application hỗ trợ/Spotify/prefs

[Chiến thắng] C:\Users\\AppData\Roaming\Spotify\prefs

[Linux] ~/.config/spotify/prefs - (nhờ lildude)

Các địa điểm này có thể giúp bạn chỉnh sửa cài đặt của bạn.

Tải về spotify âm nhạc miễn phí với TunesGo mà không có spotify proxy

box

Wondershare TunesGo - Download chuyển và quản lý của bạn âm nhạc cho iOS của bạn/Android thiết bị

  • YouTube là nguồn âm nhạc cá nhân của bạn
  • Chuyển âm nhạc của bạn từ thiết bị iOS của bạn
  • Sử dụng iTunes với Android
  • Hoàn thành toàn bộ thư viện nhạc của bạn
  • Sửa chữa id3 Tags, bao gồm, sao lưu
  • Quản lý âm nhạc mà không cần iTunes hạn chế
  • Chia sẻ của bạn iTunes danh sách chơi


Đầu trang