Tất cả chủ đề

+
Home > Tài nguyên > miễn phí > tải tuyệt vời Mavericks hình nền miễn phí

Tải về tuyệt vời Mavericks hình nền miễn phí

Làn sóng được sử dụng làm hình nền mặc định cho OS X Mavericks là tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn biết rằng không có 43 khác wallpapers tuyệt đẹp cho OS X Mavericks, bạn có thể muốn chọn một mà bạn thích hơn. OS X Mavericks đã ẩn những hình nền trong thư mục bảo vệ màn hình mặc định. Bạn có thể tìm thấy chúng bằng cách làm theo các bước:
Bước 1. Giữ phím Shift , G chỉ huytừ máy tính để bàn để mở cửa sổ thư mục .
Bước 2. Trong cửa sổ, nhập Các bộ sưu tập Savers/mặc định thư viện/màn hình. Và sau đó bạn có thể thấy 4 thư mục: địa lý quốc gia, trên không, vũ trụ, và tính chất mô hình. Bấm để mở mỗi thư mục, bạn có thể nhìn thấy hình nền.

Nếu bạn không muốn bận tâm quá nhiều để tìm và tải về những hình nền cho OS X Mavericks, bạn có thể xem trước và tải về chúng ngay trên Trang này.

Đầu trang