QuizCreator

Giảng viên và nhà giáo dục bây giờ có thể tạo ra dựa trên flash câu đố và khảo sát với các đối tượng đa phương tiện với công cụ này. Bên cạnh đó, người dùng có thể theo dõi kết quả bài kiểm tra và nhận được các báo cáo chi tiết với Wondershare bài kiểm tra quản lý hệ thống (QMS) để hướng dẫn đào tạo.

Wondershare

QuizCreator

Reviews(13) người dùng

Một chuyên nghiệp bài kiểm tra xây dựng phần mềm cho phép bạn tạo và quản lý bài kiểm tra hoặc khảo sát của bạn, và theo dõi kết quả.

Dùng thử miễn phí
Đầu trang