Tất cả chủ đề

+
một

Top 10 miễn phí Video Capture phần mềm 2015 cho Win/Mac

Video chụp là một hiện tượng nhà nước của nghệ thuật và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng đối với một số người dùng nó thực sự quan trọng và nên được thực hiện theo cách tốt nhất là các video sau đó tải lên các nền tảng khác nhau và quan điểm tốt nhất cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này. Nó là để lưu ý rằng các hướng dẫn đã được viết cho tất cả những người muốn nhận được các chương trình tốt nhất trong lĩnh vực này và đảm bảo rằng việc sử dụng tối ưu thực hiện hướng dẫn này nên được đọc trong đầy đủ.

Phần 1: Top 5 miễn phí Video chụp phần mềm 2015 cho windows

Sau đây là danh sách các chương trình quay video đầu trang 5 cho Windows mà sẽ bảo đảm rằng người sử dụng được tốt nhất và các tính năng hiện đại phù hợp với yêu cầu và nhu cầu theo cách có thể tốt nhất của họ

1. băng-kem màn hình ghi

http://icecreamapps.com/Screen-Recorder/

★★★☆☆

Nếu người dùng đang tìm kiếm các ứng dụng sẽ biến đổi cách của video chụp sau đó ghi chịu là tốt nhất và người dùng nên chắc chắn rằng nó là tải về và cài đặt để có được các tính năng xem và tốt nhất và hiện đại tối ưu mà đã được nhúng cho lớp học và chất lượng và cũng có thể để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất hoàn toàn.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

2. hoạt động chương trình

http://atomisystems.com/activepresenter/

★★★★☆

Chương trình đã được phát triển để đảm bảo rằng người dùng nhận được tốt nhất và kết quả hiện đại trong quan hệ với chụp video và ý tưởng được thực hiện ngay cả dễ dàng và đơn giản cho người dùng. Chương trình này là đơn giản và đơn giản để sử dụng và người sử dụng nên chắc chắn rằng để có được tốt nhất ra khỏi hiện tượng chương trình này được tải về chắc chắn vì vậy mà không chỉ chụp video được thực hiện dễ dàng nhưng người dùng cũng được các chức năng khác.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

3. Snagit

www.TechSmith.com/SnagIt.html

★★★★☆

Nó là chương trình tốt nhất mà làm cho chắc chắn rằng người dùng bình định và hiện tượng tổng thể video cũng như màn hình chụp được thực hiện theo cách tốt nhất. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên sử dụng liên kết ở trên để tải về như nó có các tập tin exe đặt luôn luôn Cập Nhật có.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

4. Webenaria

http://www.webinaria.com/

★★★★☆

Nếu người dùng đang tìm kiếm một chương trình đảm bảo rằng tốt nhất đã được vận chuyển và các công cụ là cũng có sẵn cho tối ưu sử dụng miễn phí sau đó Webenaria là câu trả lời và người sử dụng có thể chắc chắn rằng tốt nhất và quá trình hiện đại theo sau để đảm bảo rằng người dùng được kết quả tốt nhất và vấn đề tổng thể nếu tìm thấy bất kỳ cũng được sửa chữa.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

5. Rylstim màn hình ghi

http://www.sketchman-Studio.com/rylstim-Screen-Recorder/

★★★☆☆

Người sử dụng được các tính năng tốt nhất nhúng trong chương trình để đảm bảo rằng các tổng thể video cũng như màn hình chụp được thực hiện theo cách tốt nhất và người dùng cũng được các chương trình tốt nhất và hiện đại mà đã được phát triển để đảm bảo rằng ý tưởng về màn hình chụp trở nên dễ dàng và đơn giản mà không có bất kỳ trở ngại.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

Phần 2: Top 5 miễn phí Video chụp phần mềm 2015 cho Mac

Sau đây là các chương trình quay video có liên quan với máy Mac và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng danh sách và tải về URL được theo sau để có được kết quả tốt nhất.

1. màn hình dòng chảy

http://www.telestream.net/ScreenFlow/Overview.htm

★★★★☆

Chương trình này cung cấp đầy đủ chức năng và tính năng mạnh mẽ mà không phải là có sẵn trong bất kỳ chương trình nào khác và cho cùng một lý do nó là chương trình tốt nhất mà làm cho chắc chắn rằng người dùng bình định và các chương trình khác lỗi thời có liên quan đến ý tưởng cũng gỡ bỏ cài đặt để có được quan điểm tốt nhất và tối ưu của giao diện bị bắt.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

2. Screenium

http://www.syniumsoftware.com/screenium

★★★☆☆

Nếu người dùng là sau khi một công cụ mà sẽ không chỉ nhận được quan điểm tốt nhất về sản lượng mà còn cung cấp cho người sử dụng đầy đủ thẩm quyền để đảm bảo rằng tốt nhất đã được vận chuyển mà không có bất kỳ vấn đề thì screenium là sự lựa chọn tốt nhất và nên được tải về để đảm bảo rằng các tính năng tốt nhất được hưởng cách tối ưu để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

3. bất kỳ chuyển đổi video cuối cùng màn hình ghi

http://www.any-Video-Converter.com/Capture-streaming-video-and-Screen-video.php

★★★☆☆

Như tên cho thấy chương trình này đảm bảo rằng tốt nhất và các tính năng hiện đại là không chỉ rất thích nhưng người dùng cũng được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này. Người sử dụng đã được toàn quyền kiểm soát để đảm bảo rằng video ghi lại cũng bị bắt và tốt nhất đã được trình bày trong lĩnh vực này. Chương trình này là phải tải về cho tất cả người dùng tìm kiếm một cái gì đó tuyệt vời.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

4. Mac màn hình ghi âm Studio

http://Download.CNET.com/Mac-Screen-Recorder-Studio/3000-13633_4-75723900.html

★★★☆☆

Như tên cho thấy này quay video và chương trình ghi màn hình có thể chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại khi nói đến hệ điều hành Mac vì nó đã được phát triển dành riêng cho nền tảng và do đó người sử dụng nên chắc chắn rằng khi nói đến hệ điều hành Mac sau đó chương trình này tôi sử dụng để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất tạo ra mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề và người sử dụng cũng bắt và chỉnh sửa video là mong muốn. Khung chiều cao, chiều rộng và thuật ngữ tổng thể cũng có thể được sửa đổi theo nhu cầu và yêu cầu.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

5. iShow u HD Pro

http://www.shinywhitebox.com/ishowu-HD-Pro

★★★☆☆

Chương trình này đã là specifiacally được thiết kế cho người dân và người sử dụng chụp video ở một mức độ chuyên nghiệp và sau đó họ chắc chắn rằng những đoạn phim này được phân phối. Đây là chương trình tốt nhất và hiện đại mà làm cho chắc chắn rằng kết quả tốt nhất đã được tạo ra mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng là một trong những chương trình mà đảm bảo rằng người dùng bình định để một kéo dài tuyệt vời và video chụp cũng được đưa tới cấp độ tiếp theo với sự giúp đỡ của các công cụ đã được nhúng trong để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

Đầu trang