Tất cả chủ đề

+

Tôi nghĩ rằng đó là giá trị nâng cấp. Vì

Tôi thích không nâng cấp. Vì

10 lý do để không nâng cấp

MỚI NHẤT

Có 26% 74% NO

Có bạn đã mua một iPhone 6s (Plus)?

38% có 62% NO

Ví của bạn hoặc điện thoại di động, một trong những bạn sẽ thay vì mất?

40% có NO 60%

Mà một trong những bạn có quan tâm hơn khi bạn mất điện thoại, điện thoại hoặc dữ liệu điện thoại của bạn?

Đầu trang