Tất cả chủ đề

+

Cách tốt nhất để ghi Windows 10 Insider xem trước để USB Flash Drive

Trong sự trỗi dậy của tiến bộ trong khoa học và công nghệ đó là xuất hiện rằng những người sử dụng đang phát triển những cách khác để đảm bảo rằng các cửa sổ được cài đặt dễ dàng và sự hài lòng. Đó là vì lý do cùng một người sử dụng nên chắc chắn rằng các ổ đĩa flash USB được tạo ra cho các cửa sổ. Kể từ sự ra mắt của hệ điều hành tuyệt đẹp này những người sử dụng đang cố gắng để đảm bảo rằng ổ đĩa flash USB được tạo ra mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Hướng dẫn này cũng là tất cả về việc tải xuống và cài đặt các ổ đĩa flash USB để đảm bảo rằng cài đặt các cửa sổ được thực hiện theo cách tốt nhất có thể. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các bước được đề cập ở đây được theo sau trong cách tốt nhất và theo thứ tự để đảm bảo rằng cài đặt xem trước nội bộ trở nên dễ dàng cho người dùng và trải nghiệm người dùng tốt nhất cũng là một cái gì đó được đảm bảo trong lĩnh vực này. Chương trình nội bộ windows là để được tải về tại địa điểm đầu tiên để đảm bảo rằng quá trình tiến bộ. URL sử dụng trong lĩnh vực này là https://insider.windows.com/ , nơi tất cả các chi tiết và các bước được đề cập mà có thể được theo sau để đảm bảo rằng người dùng không bao giờ được bất kỳ vấn đề trong khi tải về chương trình. Còn lại và các bước quan trọng nhất là để được theo sau cũng sẽ được giải thích trong các chi tiết tuyệt vời để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và cài đặt chương trình hiện đại. Kích thước của tập tin là khoảng 3GB.

Phần 1: Làm thế nào để tải về windows 10 insider xem trước ISO?

Để đảm bảo rằng người dùng nhận được những kinh nghiệm tốt nhất người dùng cần phải đảm bảo rằng quá trình sau đây được theo sau:

1. URL https://insider.windows.com/ là để được truy cập để có được quá trình bắt đầu:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

2. người sử dụng sau đó cần đăng nhập bằng địa chỉ email outlook:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

3. chính sách bảo mật cũng như các tùy chọn đặt muốn là để được chọn:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

4. các tùy chọn PC là sau đó được lựa chọn để đảm bảo rằng người dùng tải các tập tin ISO và điều này cũng kết thúc quá trình:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

Lưu ý

Nó là rất quan trọng cần lưu ý rằng phiên bản PC của Windows 10 đã bị ngưng bởi tập đoàn Microsoft như ngày khởi động là quá gần. Phiên bản điện thoại di động do đó là có và người sử dụng do đó có thể tải nó để có được những kinh nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng xem trước nội bộ được tải về để một số thiết bị di động do đó quá trình trong tương lai có thể được hoàn thành mà không cần tải tập tin ISO và chỉ việc cài đặt là cần thiết trong lĩnh vực này để tiết kiệm thời gian cũng như các nguồn lực.

Phần 2: Làm thế nào để ghi windows 10 xem trước nội bộ để ổ đĩa flash USB

Nó cũng là một trong những điểm quan trọng nhất là để được theo sau trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của cơ chế cài đặt nghệ thuật trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng quá trình là dễ dàng để làm theo và thực hiện. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng trong lĩnh vực này nên theo doõi tieán trình theo cách tốt nhất để đảm bảo rằng sự dễ dàng là một cái gì đó mà là kinh nghiệm và người dùng cũng được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này. Để có được kết quả tốt nhất nó cũng khuyên để đảm bảo rằng thiết bị USB được định dạng và không bao giờ được sử dụng để giữ cho bất kỳ tập tin khác hơn so với tập tin ISO của Windows 10.

1. người sử dụng cần để truy cập vào http://rufus.akeo.ie/ để đảm bảo rằng miễn phí hữu ích được tải về mà giúp làm cho khả năng khởi động USB ổ đĩa một cách dễ dàng:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

2. những điều tốt nhất về các tiện ích là nó là mạng lưới dựa và người sử dụng trong lĩnh vực này không cần phải tải về nó nếu nó không phải là bắt buộc. Vị trí mạng của các tiện ích được sử dụng để đảm bảo rằng các tập tin khởi động được tạo ra vào sinh chúng tôi Một khi các tiện ích được kích hoạt tại vị trí mạng của nó người sử dụng cần phải chắc chắn rằng vị trí nơi mà các tập tin ISO đã được lưu giữ đã điều hướng đến và biểu tượng đĩa như có thể được nhìn thấy trong hình dưới đây nhấp vào:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

3. sau khi nút bắt đầu ép người sử dụng sau đó cần phải chờ đợi và phần còn lại là tùy thuộc vào Rufus để đảm bảo rằng các phiên bản khả năng khởi động của các tập tin ISO được tạo ra và điều này cũng đánh dấu kết thúc của quá trình đầy đủ:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

Phần 3: Làm thế nào để cài đặt windows 10 insider xem trước từ ổ đĩa flash

Giống như bình thường windows người dùng có thể chắc chắn rằng qua của windows 10 cũng tải về trong thời gian không có ở tất cả quá trình tổng thể cũng là giống như cài đặt windows bình thường. Để đảm bảo rằng tốt nhất đã được nhận được từ quá trình này là một phần của hướng dẫn là để được đọc với chăm sóc tuyệt vời để đảm bảo rằng quá trình không bao giờ trật đường rầy tại bất kỳ điểm nào của thời gian:

1. các ổ đĩa USB là để được kết nối với hệ thống có khả năng khởi động phiên bản của các tập tin ISO xem trước đã được tạo ra bằng cách sử dụng trình ở trên:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

2. người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng ông USB khả năng khởi động tùy chọn được chọn để tiến hành thêm:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

3. các tập tin ISO là sau đó để bạn lựa chọn:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

4. các tập tin ISO là sau đó để bạn lựa chọn và nút mở là sau đó được ép để tải nó:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

5. các ổ đĩa USB là sau đó được sử dụng như là một lựa chọn để tiến hành thêm về vấn đề này:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

6. các tập tin ISO là sau đó để được sao chép để đảm bảo rằng kết thúc quá trình và tập tin xem trước sau đó cài đặt trên hệ thống:

Best way to burn Windows 10 Insider Preview to USB Flash Drive

Lưu ý quan trọng

Ảnh chụp màn hình ở trên Hiển thị Windows 7 liệt kê cho tiến trình cài đặt là chỉ cho mục đích cuộc biểu tình. Quá trình này và có liên quan ngữ là chính xác như nhau và người sử dụng cần để đảm bảo rằng quá trình theo sau cho Windows 10 để có được công việc làm.

Đầu trang