Tất cả chủ đề

+

Tôi chăm sóc thêm về điện thoại. Vì

Tôi chăm sóc thêm về Dữ liệu điện thoại. Vì

Wondershare SafeEraser

SafeEraser đảm bảo rằng thông tin của bạn là an toàn bởi vĩnh viễn xóa đã xoá tập tin, xóa lịch sử duyệt web, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thiết bị của chúng tôi chứa thông tin ngân hàng, đăng nhập, email và nhiều hơn nữa. Những gì nhiều người không biết là là dữ liệu bị xóa có thể phục hồi. "Nhà máy đặt lại" thực sự không xóa tất cả mọi thứ.

MỚI NHẤT

Có 26% 74% NO

Có bạn đã mua một iPhone 6s (Plus)?

38% có 62% NO

Ví của bạn hoặc điện thoại di động, một trong những bạn sẽ thay vì mất?

40% có NO 60%

Mà một trong những bạn có quan tâm hơn khi bạn mất điện thoại, điện thoại hoặc dữ liệu điện thoại của bạn?

Đầu trang