Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để chuyển đổi M2TS sang WMV trên windows

Phần 1: Tại sao chuyển đổi m2ts để WMV?

Hầu hết những người sử dụng là nhận thức được một thực tế rằng WMV là mới nhất và các định dạng sử dụng nhiều nhất khi nói đến cửa sổ. Nó cũng lưu ý rằng hầu hết người dùng trên thế giới đang sử dụng windows và tất cả các phiên bản của chương trình này đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng trên toàn thế giới và ngay cả khi so sánh với máy MAC sử dụng windows là ở sự phong phú đó cho thấy rằng những người sử dụng đang nghiêng về phía hệ điều hành này.

Phần 2: 2 lý do để chuyển đổi m2ts để WMV

Top hai lý do để đảm bảo rằng các tập tin m2ts được chuyển đổi là như sau. Nó cũng lưu ý rằng những lý do đã đề cập ở đây là những cái mà có thể được coi là những lợi thế của các định dạng WMV:

  1. Đầu tiên và quan trọng nhất lý do để đảm bảo rằng m2ts chuyển đổi sang định dạng WMV là WMV là kích thước nhỏ và nó có thể chắc chắn rằng số lượng video đã được bảo tồn là giống như là cùng một chiều dài và các định dạng nặng của các m2ts. Nó cũng lưu ý rằng một khi các định dạng đã được chuyển đổi sau đó nó là rất quan trọng để lưu ý rằng các cửa ra vào để windows tương thích được mở ra trong lĩnh vực này. Để đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng của các cửa sổ sau đó nó là rất quan trọng cần lưu ý rằng các định dạng nên được thay đổi mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề bằng cách sử dụng chuyển đổi tốt nhất của mọi thời đại.
  2. Nó đã được đề cập trước đó rằng người dùng của các cửa sổ chiếm người sử dụng CNTT lớn cơ sở của thế giới mà nói cách đơn giản có nghĩa là đa số. Ở đây có lý do thứ hai chuyển đổi định dạng m2ts để WMV. Để trang trải cơ sở lớn người dùng khắp thế giới các định dạng của m2ts nên được chuyển đổi sang WMV và người sử dụng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất cung cấp cho hệ thống bằng cách chơi định dạng mà là tốt nhất cho nền tảng windows.

Lưu ý

Khi nói đến WMV nó là viết tắt của windows media video và nó là một trong những quan trọng nhất và các định dạng mặc định của windows. Khi nói đến kỹ thuật số video sau đó nó là định dạng lâu đời nhất trong lĩnh vực này và những người sử dụng từ khắp nơi trên thế giới có thể sử dụng định dạng này và tầm quan trọng của định dạng này có thể được đánh giá bởi điều này thực tế rằng các nền tảng khác cũng buộc phải phát triển các công nghệ hỗ trợ định dạng WMV trong lĩnh vực này. Khi nói đến chuyển đổi m2ts để WMV, sau đó, có một vài lý do của việc bảo đảm rằng các định dạng được interchanged.

Phần 3: Làm thế nào để chuyển đổi M2TS để WMV dễ dàng và nhanh chóng trên windows

TIt là một trong những chương trình tốt nhất mà sẽ bảo đảm rằng việc chuyển đổi không chỉ thực hiện theo cách tốt nhất nhưng kết quả cuối cùng nghĩa là chất lượng vẫn giữ nguyên và không bao giờ được thực hiện trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng cần để đảm bảo rằng các bước và các quá trình đó đã được đề cập ở đây là sau khi chúng là để đảm bảo rằng các kết quả phù hợp với các yêu cầu và không bao giờ thay đổi. Các hướng dẫn mà đã được đề cập dưới đây đã được phát triển giữ trong xem các yêu cầu và nhu cầu của người sử dụng. Đa số người dùng windows sẽ không chỉ nhận được lợi ích từ các bước đã được đề cập dưới đây, nhưng nếu có một thời gian tiếp theo sau đó người dùng sẽ không có trở lại bất kỳ hướng dẫn khác và các bước dưới đây sẽ phục vụ mục đích cho người dùng:

1. URL http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html là để được truy cập để đảm bảo rằng tải chương trình được thực hiện theo cách tốt nhất. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng chương trình được cài đặt sau khi tải về thích hợp. Sau khi quá trình này đã được hoàn tất chương trình này sẽ được tải xuống:

how-to-convert-m2ts-to-wmv-on-windows

2. thêm tập tin nút là sau đó được ép để duyệt các tập tin mà một người sử dụng cần chuyển đổi:

how-to-convert-m2ts-to-wmv-on-windows

3. định dạng WMV là sau đó để được lựa chọn từ bảng bên phải:

how-to-convert-m2ts-to-wmv-on-windows

4. nút chuyển đổi là sau đó được ép để đảm bảo rằng việc chuyển đổi bắt đầu và quá trình đề cập ở đây kết thúc:

how-to-convert-m2ts-to-wmv-on-windows

Kết luận

Tốt nhất và những lợi thế nhất có liên quan có liên quan đến không gian cũng như các chơi của nội dung trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng các chuyển đổi là quan trọng bởi vì nó làm cho chắc chắn rằng các định dạng là thay đổi t mà ai đó được hỗ trợ bởi tất cả các định dạng chính của thế giới. Nó cũng đảm bảo rằng những người nhận được định dạng mà là tương thích với hầu như 90% người dùng máy tính trên thế giới mà cũng cho thấy rằng tỷ lệ người sử dụng của windows là hơn Mac và thậm chí cả Linux. Các hướng dẫn sẽ không chỉ làm cho chắc chắn rằng những cách tốt nhất Hiển thị cho người dùng để chuyển đổi các định dạng m2ts để WMV nhưng nó cũng sẽ dẫn sử dụng hướng tới công nghệ đó là nhà nước của nghệ thuật. Ngay cả khi chúng tôi xem xét các convertors khác trực tuyến sau đó một trong đó sẽ được đề cập đến ở đây là một trong đó có những phẩm chất mà không phải là có sẵn trong bất kỳ chuyển đổi khác và khi nói đến các tính năng sau đó giá đã được thiết lập là awesome và nhà nước của nghệ thuật mà cũng chắc chắn rằng những người sử dụng cung cấp cho tuyệt vời đánh giá và nhận được tốt nhất trong trở lại là tốt. Như nó đã được đề cập trước khi có rất nhiều lý do của việc thay đổi các định dạng mà là đối tượng và một số lý do cũng đã được đề cập Tuy nhiên nó sẽ được thực hiện chắc chắn rằng những lý do tốt nhất là không chỉ đề cập đến nhưng cũng phải chịu sự theo một tiêu đề riêng biệt vì vậy mà những người sử dụng có thể đảm bảo rằng tốt nhất Lấy từ hướng dẫn này trong lĩnh vực này. Phần thứ hai của hướng dẫn này sẽ làm cho chắc chắn rằng lý do hàng đầu hai được không chỉ đề cập đến nhưng cũng đã giải thích về vấn đề này.

Đầu trang