Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để chuyển đổi mts/m2ts sang wav trên windows

WAV hoặc wav là đĩa đơn handedly truyền thông mạnh mẽ nhất mà một sử dụng có thể nghĩ về vấn đề này. Nó là một trong các định dạng đa phương tiện tốt nhất được hỗ trợ bởi một số lớn các thiết bị, và nó cũng cần chú ý rằng các định dạng tốt nhất trong lĩnh vực này không chỉ trình bày cho người dùng để cho các tập tin được lưu trữ để các thiết bị khác mà lấy không gian ít hơn và không gian được lưu trữ trong cách tốt nhất là cũng lưu ý rằng cách tốt nhất là để lưu trữ các tập tin ở định dạng WAV.

Phần 1: Tại sao chuyển đổi mts/m2ts sang WAV

Có rất nhiều lý do để đảm bảo rằng các định dạng được chuyển đổi từ mts và m2ts sang WAV và nó có thể được thực hiện dễ dàng và sự hài lòng của người sử dụng. Nó là do đó rất quan trọng cần lưu ý rằng người sử dụng cần để đảm bảo rằng những lợi thế của các định dạng WAV được không chỉ đọc nhưng hiểu để đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này. Sau đây là hai lý do mà sẽ dẫn người sử dụng đối với các định dạng tốt nhất có thể nghĩa là định dạng WAV trong lĩnh vực này:

  1. Các tập tin m2ts chiếm quá nhiều và có rất lớn trong kích thước. Mặc dù chất lượng là sao nhưng vấn đề space tổng thể là một cái gì đó mà cung cấp cho người dùng một nhức đầu và ông không bao giờ muốn có được vào vấn đề này. Định dạng WAV do đó đã thay đổi kịch bản và người dùng có thể bây giờ chắc chắn rằng vấn đề là không bao giờ phải đối mặt trong lĩnh vực này như các định dạng mất không gian đến nay ít hơn so với các định dạng mts hoặc m2ts. Các định dạng cũng tăng tải hệ thống và cho cùng một lý do nó là cũng cần chú ý rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này bằng cách đảm bảo rằng WAV định dạng được chọn.
  2. Hỗ trợ phần mềm cho các định dạng WAV là sao và windows + IBM nghiên cứu khoa học đã thực hiện chắc chắn rằng sự hỗ trợ phần mềm được đưa ra trong cách tốt nhất. Nó cũng lưu ý rằng phần mở rộng tập tin được sử dụng bởi hầu hết 80% người dùng của thế giới là các cửa sổ mặc định hệ điều hành cho nhiều người trong số những người dân trên khắp thế giới. Nó cũng lưu ý rằng các định dạng WAV được dễ dàng lưu trữ và chuyển mà không có bất kỳ vấn đề và nó là một trong những lợi thế tốt nhất của việc sử dụng định dạng này đã dẫn đến phổ biến của nó và đã đóng một vai trò quan trọng trong thực hiện các needful.

Phần 2: Làm thế nào để chuyển đổi mts/m2ts sang wav dễ dàng và nhanh chóng trên windows

Quá trình rất dễ dàng để làm theo và nó đã được đề cập như sau để có được kết quả tốt nhất cho những người sử dụng trong lĩnh vực này:

1. URL http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html là để được truy cập để đảm bảo rằng chương trình được đưa ra sau khi cài đặt:

how-to-convert-mtsm2ts-to-wav-on-windows

2. định dạng mà là để được chuyển đổi được nạp bằng cách nhấp vào nút thêm tập tin trong giao diện chính:

how-to-convert-mtsm2ts-to-wav-on-windows

3. từ bảng bên phải định dạng là sau đó được chọn:

how-to-convert-mtsm2ts-to-wav-on-windows

4. nút chuyển đổi là để thể ép để đảm bảo rằng các needful được thực hiện theo cách tốt nhất trong lĩnh vực này:

how-to-convert-mtsm2ts-to-wav-on-windows

Phần 3: WAV là gì

WAV là viết tắt của các định dạng tệp âm thanh dạng sóng và các hình thức WAV được sử dụng để đảm bảo rằng phần mở rộng tập tin được đại diện. Nó là đã được phát triển bởi sự hợp tác của IBM và Microsoft và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng các định dạng WAV được hỗ trợ bởi tất cả các máy hoặc các cầm tay thiết bị được phát triển bởi các bên trên đề cập đến công ty. Định dạng này cũng được sử dụng để đảm bảo rằng các dòng dữ liệu trực tiếp trên internet cũng lưu trong định dạng này dễ dàng và sự hài lòng. WAV cũng là một trong những định dạng đó khác gần như mọi nền tảng hỗ trợ và nó bao gồm windows, Mac và Linux và ba đã được đề cập ở đây là họ là một trong những tốt nhất và các định dạng phổ biến nhất của mọi thời đại. Nó cũng là cần chú ý khi nó được coi là các định dạng tốt nhất của những người sử dụng và cho cùng một lý do nó cũng đảm bảo rằng sự mong đợi người dùng được đáp ứng. Như một cửa sổ chuyên dụng định dạng âm thanh chút stream không chỉ dễ dàng lưu trữ trên hệ thống nhưng người dùng cũng có thể chắc chắn rằng các sống streaming rằng đang được thực hiện bởi bất kỳ chương trình nào khác cũng được lưu trữ và nghe sau đó ở định dạng WAV và nó là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này.

Kết luận

Định dạng MKV cũng làm cho chắc chắn rằng không gian ít hơn được thực hiện và kinh nghiệm người dùng được đáp ứng để đảm bảo rằng không chỉ người dùng nhận được định dạng theo cách tốt nhất nhưng cũng đảm bảo rằng vấn đề của không gian cũng được giải quyết. Từ 30 giây đến một phút âm thanh trên mts hoặc m2ts định dạng có thể mất tối đa 1GB dung lượng nhưng để làm cho chắc chắn rằng các vấn đề được giải quyết định dạng WAV được sử dụng để không phải là vấn đề là không chỉ giải quyết nhưng người dùng cũng nhận được các kết quả là nhà nước của nghệ thuật trong lĩnh vực này. WAV cũng là viết tắt của tập tin âm thanh dạng sóng và nó sử dụng định dạng tập tin trao đổi tài nguyên kết hợp với các định dạng bitstream để đảm bảo rằng các needful được thực hiện theo cách tốt nhất. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng cần để đảm bảo rằng các định dạng WAV được cẩn thận chuyển đổi sang và chương trình tốt nhất được sử dụng trong lĩnh vực này. Khi nói đến hướng dẫn này sau đó nó là rất quan trọng cần lưu ý rằng chuyển đổi tốt nhất sẽ được giới thiệu ở phía sau để đảm bảo rằng người dùng nhận được các kết quả là nhà nước của nghệ thuật và nó cũng sẽ làm cho chắc chắn rằng người dùng không bao giờ thỏa hiệp chất lượng. Trong thực tế bằng cách sử dụng chuyển đổi này sẽ đảm bảo rằng vấn đề không bao giờ phải đối mặt bởi người sử dụng trong lĩnh vực này và tốt nhất cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này vì nó sẽ không bao giờ cho phép người sử dụng thỏa hiệp chất lượng và nó chắc chắn.

Đầu trang