Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để tải lên m2ts YouTube?

M2ts là một định dạng mà nổi tiếng với kích thước của nó và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng YouTube không hỗ trợ định dạng này ở tất cả. Có rất nhiều định dạng đã được đề cập tại https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=en và người dùng có thể truy cập trang này để đảm bảo rằng các định dạng mong muốn luôn luôn được tải lên và kết quả tốt nhất thu được như xa như YouTube là có liên quan.

Part1: YouTube có thể chấp nhận tập tin M2T?

Cũng là số lượng mã hóa mối quan tâm do đó người dùng sẽ không có thể tải lên các định dạng m2ts lên YouTube. Một lần nữa nếu có một lối ra sau đó nó là một chuyển đổi video tốt sẽ cho phép người dùng để đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này và ông được những gì anh ta cần tức là một tải lên YouTube. Điểm kỹ thuật là để nhớ về vấn đề này là rằng các định dạng video ánh sáng cho phép các trang web để tải lên các số tiền thêm các video trong cùng một vị trí và cho cùng một lý do quan trọng cho họ để tiết kiệm không gian như thêm không gian có nghĩa là đầu tư nhiều hơn và mỗi công ty hợp lý của thế giới làm cho chắc chắn rằng tác động của chi phí hiệu quả rất thích và rõ ràng là YouTube là một trong số họ và họ sẽ do đó hãy chắc chắn rằng rằng người sử dụng được không gian đó là cần thiết và không phải là một byte ngoài đó. Để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất được cung cấp cho người xem nó là nên bởi YouTube không để tải lên m2ts định dạng như các trang web sẽ từ chối các định dạng thẳng. Ngay cả khi người dùng quản lý tải lên vẫn còn ông sẽ không có thể làm như vậy là vấn đề YouTube sẽ nói rằng các định dạng là không hợp lệ. Tuy nhiên, có là một lối thoát cho điều này là tốt. Sử dụng các tập tin m2ts mpeg2 codec và định dạng mpeg là cái gì đó được chấp nhận bởi các YouTube và người dùng có thể cố gắng để tải lên các tập tin bằng cách thay đổi phần mở rộng để mpeg và sau đó có thể cố gắng để đảm bảo rằng các định dạng được tải lên, nhưng nó không phải là một đảm bảo là tốt. Người dùng có thể không thể tải lên video ở tất cả vì vậy, một lần nữa một chuyển đổi video là cần thiết rằng sẽ làm cho chắc chắn rằng chất lượng của video không hy sinh và video được tải lên ngay sau khi các định dạng được thay đổi.

Part2: Định dạng được hỗ trợ của YouTube

Như nó đã được đề cập trước khi là tốt mà các định dạng được YouTube được hỗ trợ bởi các trang web chính thức đã đề cập ở URL https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=en Tuy nhiên để dễ dàng sử dụng các định dạng được hỗ trợ cũng được cho là dưới đây vì vậy mà người dùng không phải đối mặt với những rắc rối của truy cập vào URL và tìm kiếm các định dạng mong muốn chính nó. Hướng dẫn tự trợ giúp này sẽ bảo đảm rằng người dùng đi qua tất cả các thông tin trong một trang duy nhất mà không có bất kỳ vấn đề và mối quan tâm:

 • .MOV
 • . MPEG4
 • .MP4
 • . AVI
 • . WMV
 • . MPEGPS
 • .FLV
 • 3GPP
 • WebM

Part3: Chuyển đổi m2ts để định dạng tương thích YouTube

#

Cầu thủ duy nhất, mà đảm bảo rằng tốt nhất đã được cung cấp cho người dùng khi nói đến chuyển đổi mà không có một sự hy sinh chất lượng là một trong và chỉ Wondershare Video Converter Ultimate có tính năng hiện đại và nó cũng làm cho chắc chắn rằng chất lượng được bảo tồn và người dùng được quan điểm tương tự cũng như các kết quả khi nói đến việc chuyển đổi Sau đây là các bước được tham gia trong lĩnh vực này và người sử dụng cần để đảm bảo rằng các bước được theo sau khi chúng là để đảm bảo rằng quá trình không bao giờ trở thành một rắc rối cho họ:

 1. URL http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html là để được truy cập để đảm bảo rằng chương trình tải về và cài đặt. Sau khi thực hiện nó cần phải được mở:

  how-upload-m2ts-youtube

 2. Nút thêm tập tin là sau đó được ép để đảm bảo rằng mong muốn video được tải lên chuyển đổi:

  how-upload-m2ts-youtube

 3. Các định dạng thích hợp theo YouTube đã được lựa chọn để nâng cao:

  how-upload-m2ts-youtube

 4. Nút chuyển đổi là sau đó được ép để đảm bảo rằng các needful được thực hiện và tốt nhất cung cấp cho người dùng trong các hình thức của YouTube chuyển đổi định dạng. Quá trình này cũng kết thúc ở đây:

  how-upload-m2ts-youtube

Kết luận

YouTube itself is the best and the largest video website of the world and for the same reason it is not only important for the businesses but the content monetization has also derived number of users towards this website who are earning successfully through this website with ease and satisfaction. To get the best results it is advised to make sure that the best format that has been mentioned at the URL above is consulted and when it comes to m2ts files then the straight answer from the YouTube is a big NO. It is due to the fact that the YouTube never wants to choke its servers and the large size of the m2ts files will make sure that large space is also occupied over the servers and the legit users will not be able to upload files. To get over this issue the YouTube has made sure that only those formats are allowed that are not only user friendly but are also one of the best when it comes to maintaining and the process is hassle free as well. The user in this regard can also make sure that the best technologies are used to make sure that the video is converted and this lies with the fact that the YouTube related format convertor is used to make sure that the advantages of the website are enjoyed as on the contrary the website will never allow a user to upload something that is not related to their desired format. It is also to be noted that the YouTube has one of the largest video servers of the world where there is no restriction of uploading the movies and it is also said that the servers are being expanded daily to make sure that the users are pacified and they never face any issue in this regard.

Đầu trang