Tất cả chủ đề

+

MTS VS M2TS, TS VS M2TS

Trước khi chúng tôi nghiên cứu kỹ sâu vào chủ đề là rất quan trọng cần lưu ý rằng có rất nhiều hiệp hội giữa các định dạng chịu và mà không cần giải thích chúng nó là không thể phân biệt giữa các phần mở rộng tập tin đã được đề cập trong lĩnh vực này. Khi nói đến MTS và M2TS sau đó nó là rất quan trọng cần lưu ý rằng cả hai đều là phần mở rộng tệp cho AVCHD format tức là một trong đó được sử dụng để bắn máy ảnh video và hình ảnh xuất hiện vào bộ nhớ. Các phần mở rộng tập tin có kích thước lớn và cho cùng một lý do nó được khuyên nên bởi các chuyên gia để đảm bảo rằng một trong hai bộ phim lớn là không bao giờ bắn bằng cách sử dụng một nhỏ hơn thẻ nhớ trong các cam hoặc số lượng hình ảnh lớn không bao giờ bị bắn trong lĩnh vực này là các tập tin tiện ích mở rộng sẽ choke card do kích thước của họ và do họ sẽ trở thành tham nhũng và người dùng sau đó sẽ phải thay thế nó cho chắc chắn. Dữ liệu cũng không bao giờ bị thu hồi trong hầu hết các trường hợp trong lĩnh vực này.

mts-vs-m2ts-ts-vs-m2ts

Part1: 3 sự khác biệt giữa mts và m2ts

Đầu tiên và điểm quan trọng nhất là để được xem xét trong lĩnh vực này là khi HD video hoặc hình ảnh được bắn với các cam của phần mở rộng là mts nhưng để chuyển đổi mục đích khi họ đang được tải lên các phần mềm hoặc bất kỳ chương trình nào đã được cài đặt cho mục đích sau đó của tiện ích mở rộng được thay đổi để m2ts và nó được thực hiện theo mặc định và người dùng không cần phải làm bất cứ điều gì như quá trình là tự động và những cần được thực hiện ngay sau khi quá trình được thực hiện.

mts-vs-m2ts-ts-vs-m2ts

Sự khác biệt thứ hai nằm trong một thực tế là các tập tin mts và m2ts rất hơi khác nhau. Các tập tin m2ts có thể được lưu vào đĩa Bluray mà có phần mở rộng của BDAV và đôi khi họ là cũng được gọi là AVCHD video và nó là do thực tế là các video m2ts và tài liệu khác mà đã được mã hóa với phần mở rộng cùng có thể được giải mã bằng cách sử dụng một số phương pháp như Dolby AC-3 và MP2. Tất cả các cơ sở không hiện diện trong các tập tin mts và do đó họ được nâng cao ít so với các tập tin m2ts.

mts-vs-m2ts-ts-vs-m2ts

MTS tệp có độ phân giải rất cao và vào các thời điểm người dùng không có không gian để lưu trữ các tập tin là thậm chí vài phút dài như không gian lưu trữ của họ có thể lớn như 1GB để một số GBs và cho cùng một lý do định dạng này không bao giờ được đề nghị. Khi nó nói đến tập tin m2ts mặc dù họ cũng rất lớn trong kích thước nhưng các tập tin đã được lưu trữ với phần mở rộng tập tin này không bao giờ lấy không gian càng nhiều càng tốt mts làm và do đó nếu một sự lựa chọn là để được thực hiện sau đó m2ts là tốt hơn so với mts trong điều kiện lí.

Part2: 3 sự khác biệt giữa ts và m2ts

Khi nói đến sự khác biệt giữa các ts và m2ts định dạng sau đó nó cần chú ý khi ts định dạng được chỉ định trong MPEG-2 định dạng mà được sử dụng để đảm bảo rằng các định dạng được sử dụng để truyền dữ liệu trong các hình thức của âm thanh, video và dữ liệu riêng của mình. Nó là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng các định dạng tệp video trực tuyến được sử dụng để đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ trên đĩa Bluray . Mặt khác, m2ts như nó đã được miêu tả như trước cũng là một phần mở rộng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trên đĩa Bluray mà cũng được gọi là định dạng BDAV và nó là rất lớn trong kích thước so với ts định dạng.

mts-vs-m2ts-ts-vs-m2ts

TS hoặc luồng giao thông có một khái niệm của chương trình và chương trình được mô tả bởi chương trình đồ bàn nơi mỗi giá trị có một PID duy nhất. Tất cả các dòng suối tiểu học được liệt kê trong lĩnh vực này là những người được liệt kê trong PID tại và tất cả những được thu thập trong PMT. M2ts mặt khác có một khái niệm về mã hóa dữ liệu vào đĩa Bluray bằng cách sử dụng truy cập nâng cao nội dung Hệ thống và nó là rất phổ biến để đảm bảo rằng các dữ liệu trên Bluray không bao giờ giải mã một cách dễ dàng. Chương trình hỗ trợ các tập tin m2ts thường làm việc trên công nghệ dựa trên các tập tin không được mã hóa hoặc giải mã là tốt.

mts-vs-m2ts-ts-vs-m2ts

Hỗ trợ phần mềm của ts tập tin là rất hạn chế và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng các chương trình hỗ trợ chơi ts tập tin là rất hạn chế về số lượng và do họ không dễ dàng được tìm thấy trên web. Nếu bất kỳ người trong số họ được tìm thấy sau đó hỗ trợ khách hàng là không lên đến đánh dấu. Mặt khác như m2ts được hỗ trợ bởi Bluray và AVCHD định dạng do đó, nó được chấp nhận trên một quy mô lớn so với ts định dạng và phần mềm hỗ trợ định dạng này hoặc tập tin mở rộng là dễ dàng có sẵn trực tuyến. Mặt khác nó cũng khuyên để chắc chắn rằng nếu sự hỗ trợ là không có sau đó chuyển đổi tốt nhất tải về để có được công việc làm trong thời gian không có ở tất cả.

Kết luận

Để có được tốt nhất trong lĩnh vực này nó khuyên để bắn phim bằng cách đảm bảo rằng các thẻ với những kỷ niệm tương đối lớn được sử dụng. Khi nói đến AVCHD sau đó nó là một công nghệ đã được phát triển vào năm 2006 bởi Sony và Panasonic và các công ty khác như Nikon, Canon và JVC sử dụng MTS tập tin định dạng để lưu trữ các hình ảnh và các định dạng khác trong bộ nhớ thẻ. Định dạng MTS là không có ánh sáng ở tất cả và cho cùng một lý do nó được khuyên để đảm bảo rằng các biện pháp phòng ngừa đã được đề cập ở trên là không chỉ theo sau nhưng được áp dụng như họ là để đảm bảo rằng kết quả đang nhận là tốt nhất trong lĩnh vực này. Trước khi quyết định mua hàng người dùng nên cũng đảm bảo rằng việc phân tích định dạng được thực hiện và chỉ thiết bị đó mua mà phù hợp với nhu cầu.

Đầu trang