Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để chơi m2ts với xbmc

M2ts tập tin không được chơi trong WDTV sống và XBMC

Các tập tin m2ts là một trong đó tạo ra nhiều vấn đề khi nói đến phát lại và chuyển đổi. Đó là một thực tế ra đời ông WDTV sống và XBMC là cả hai mạng dịch vụ liên quan và các tập tin m2ts được nổi tiếng khi nói đến mạng như họ thường không đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.

Chuyển đổi m2ts để mkv với chất lượng không có mất mát

Các dịch vụ nhập khẩu hai mà có thể được sử dụng trong lĩnh vực này sẽ được thảo luận trong phần này của hướng dẫn, và nó cũng cần chú ý khi các dịch vụ tốt nhất là những người mà làm cho chắc chắn rằng các định dạng không chỉ chuyển đổi càng sớm càng tốt nhưng họ cũng đảm bảo rằng kết quả cuối cùng là tốt nhất và người dùng được hài lòng với mức độ dịch vụ được cung cấp.

1) Wondershare Video Converter Ultimate

Nó chắc chắn là bộ chuyển đổi video tốt nhất của mọi thời đại. Phần tốt nhất của việc sử dụng chương trình này kết quả cuối cùng là không bao giờ băn khoăn và người dùng được cùng chất lượng như nó là là m2ts tệp gốc. Các là một quá trình thích hợp để đảm bảo rằng vấn đề không bao giờ phải đối mặt với những người sử dụng trong lĩnh vực này và quá trình chuyển đổi mang về với chăm sóc và sự hài lòng của người sử dụng. Nó cũng lưu ý rằng cách tốt nhất để đạt được các needful là để đảm bảo rằng người dùng theo các bước được đề cập trong hướng dẫn này vì vậy mà cơ bản đạt được mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề:

#

1. người sử dụng cần để mở URL http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html để đảm bảo rằng các cầu thủ là tải về và cài đặt. Một khi nó đã được thực hiện người sử dụng cần để đảm bảo rằng người chơi được đưa ra:

#

2. các tập tin thêm là để ép để cho cửa sổ từ PC bật lên và các người dùng sau đó nhu cầu để đảm bảo rằng các tập tin mà là để được chuyển đổi được chọn để cho nó được thêm vào bảng điều khiển chính của chương trình:

#

3. người sử dụng sau đó cần để đảm bảo rằng định dạng mkv được chọn từ bảng định dạng đầu ra bên trái có cự ly cho cùng một mục đích:

#

4. như là bước cuối cùng người sử dụng cần để đảm bảo rằng nút chuyển đổi ở phía dưới bên phải góc lựa chọn và ép để đảm bảo rằng quá trình tiến bộ hướng tới kết thúc của nó và chuyển đổi được hoàn thành:

#

Lưu ý

Quá trình này đã được đề cập ở trên chọn video từ ổ cứng và sau đó chuyển nó sang định dạng mkv. Nó cũng lưu ý rằng Wondershare Video Converter Ultimate có thể đảm bảo rằng các ổ đĩa cứng được sử dụng để chọn video và video được chuyển đổi trong lĩnh vực này.

2) bằng cách sử dụng makemkv

Makemkv là chương trình cũng khác cũng là một trong những tốt nhất trong lĩnh vực này. Sau đây là quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng video không chỉ chuyển đổi nhưng người dùng cũng được kết quả tốt nhất trong thời gian không có:

1. người sử dụng cần để đảm bảo rằng URL http://www.makemkv.com/download/ theo sau để tải về các tập tin. Một khi nó đã được thực hiện sau đó nó là để được mở ra:

#

2. ngay sau khi đưa đĩa vào ổ đĩa sau đó chương trình sẽ bắt đầu tìm kiếm cho nó để đảm bảo rằng việc bảo vệ được lấy ra:

#

3. người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng trong cửa sổ tiếp theo tất cả các bộ phận của đĩa đó phải được sao chép được lựa chọn:

#

4. sau khi một phần của đĩa được chọn thêm phần sẽ được lựa chọn và người dùng sẽ được trình bày với các thông tin:

#

5. người sử dụng sau đó cần phải bấm có:

#

6. chương trình sau đó sẽ RIP đĩa Bluray:

#

7. một khi nó đã được thực hiện người sử dụng sẽ chắc chắn rằng thông báo bật lên và được công việc làm trong thời gian không ở tất cả tùy thuộc vào thông số kỹ thuật hệ thống:

#

Kết luận

Người dùng phải bảo đảm rằng các vấn đề được giải quyết bằng cách đảm bảo rằng gốc được phân tích hoặc vấn đề tổng thể được loại bỏ bằng cách chuyển đổi tập tin m2ts để định dạng khác để đảm bảo rằng tốt nhất là cung cấp cho các cầu thủ được cài đặt trong các điều khoản của phát lại, người sử dụng như nó sẽ cũng đảm bảo rằng sự phức tạp được giải quyết sớm nhất có thể mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Hiện có hàng chục ngàn lý do đó hãy chắc chắn rằng các vấn đề được tạo ra trong khi chơi các tập tin với các dịch vụ chịu một lần nữa vì vậy nó được khuyên nên đảm bảo rằng vấn đề là không chỉ giải quyết nhưng các dịch vụ tốt nhất được phân tích để cho người dùng có thể nhận được mình ra khỏi vấn đề mà không có bất kỳ vấn đề. Để có được kết quả tốt nhất tốt nhất trực tuyến cũng như diễn đàn chuyển đổi sẽ được thảo luận trong hướng dẫn này sẽ làm cho chắc chắn rằng các dịch vụ không chỉ trở thành tốt nhất nhưng nó cũng làm cho chắc chắn rằng việc sử dụng là khá dễ dàng cho người dùng. Để làm cho việc sử dụng của cả hai đề cập đến dịch vụ đó là nên đảm bảo rằng vấn đề là không chỉ loại bỏ những vấn đề mà làm như vậy các bước sẽ được đề cập trong phần sau của hướng dẫn cũng theo sau mà không có bất kỳ lý do và vấn đề. Nó cũng được khuyến cáo để đảm bảo rằng người dùng được các dịch vụ từ các trang web thích hợp và các URL để làm việc sử dụng của họ cũng trở nên dễ dàng như có một tỷ lệ lớn người dùng sử dụng WDTV trực tiếp và XBMC và hướng dẫn này nhằm mục đích đảm bảo rằng vấn đề cho tất cả chúng được giải quyết càng sớm càng tốt. Nó do đó là sự cần thiết của giờ để đảm bảo rằng vấn đề không là chỉ được giải quyết nhưng người dùng cũng được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này như các định dạng được chơi. Nó cũng được ghi nhận là có là rất nhiều các dịch vụ trực tuyến khác cũng qua đó các tập tin m2ts không chỉ tạo ra vấn đề nhưng cũng không chơi hoặc từ chối để làm như vậy.
Đầu trang