Tất cả chủ đề

+

Facebook Messenger xử lý sự cố

Tìm cách để sử dụng ứng dụng Facebook Messenger và đang tự hỏi ho hữu ích nó thực sự có thể? Bị mắc kẹt ở đâu đó trong khi sử dụng các ứng dụng và không biết làm thế nào để tiến hành? Trong khi ứng dụng Facebook Messenger giúp bạn để xem tất cả các thư bạn cần một cách dễ dàng, có thể có trường hợp khi các ứng dụng sẽ không hoạt động như bạn sẽ muốn nó. Vì vậy, có thể bạn làm gì nếu các ứng dụng không hoạt động đúng? Đây là một cái nhìn vấn đề thường gặp nhất khi sử dụng ứng dụng Facebook Messenger và làm thế nào bạn có thể giải quyết các vấn đề.

Về các ứng dụng

Facebook Messenger là bổ sung mới nhất cho điện thoại thông minh. Bây giờ mọi người có thể gửi tin nhắn độc lập của các ứng dụng Facebook hoặc Facebook trang web. Bạn có thể gửi tin nhắn, hình ảnh, video cho người dân trên liên hệ của bạn bằng cách sử dụng Facebook Messenger. Tuy nhiên, một số người dùng đang gặp vài vấn đề với Facebook Messenger. Dưới đây là những người sử dụng ba vấn đề hàng đầu phải đối mặt với ứng dụng Facebook Messenger.

1. người dùng không thể nhìn thấy thư được gửi bởi khác.

2. người sử dụng người không thể gửi hoặc nhận tin nhắn.

3. vấn đề lớn nhất đối mặt của người sử dụng là Facebook Messenger không hoạt động mà là hoặc rơi hoặc giữ đóng băng.

Tuy nhiên, những vấn đề này có khả năng giải quyết. Nó không nhiều liên quan đến ứng dụng của Facebook.

Khắc phục sự cố Facebook Messenger

Vấn đề 1: Không có khả năng để xem tin nhắn trên Facebook Messenger

Đây là một trong những vấn đề phổ biến nhất mà hầu hết người dùng đã vật lộn với Facebook messenger. Bạn không thể thấy bất kỳ tin nhắn hoặc thư mới với vấn đề này. Tuy nhiên, trước khi tìm giải pháp cho nó chắc chắn rằng các ứng dụng có thể truy cập internet. Trong một số trường hợp, nó có thể là một vấn đề kết nối. Ngay cả với kết nối tốt app đang đối mặt với vấn đề sau đó bạn cần xoá bộ nhớ cache của Facebook Messenger.

Sau đây là các bước bạn có thể sử dụng để xóa bộ nhớ cache của Facebook Messenger:

Step1. Đảm bảo rằng Facebook Messenger không chạy trong nền. Nếu nó là đóng nó, như nó sẽ luôn luôn kiểm tra các bản cập nhật mới và thêm bộ nhớ cache mới.

Step2. Bây giờ đi đến các cài đặt và tiến tới quản lý ứng dụng.

delete facebook message

Step3. Theo ứng dụng manger di chuyển xuống để quản lý Facebook và mở nó. Màn hình kế tiếp sẽ hiển thị các thông tin khác nhau của ứng dụng Facebook messenger. Nó sẽ hiển thị kích thước của các ứng dụng và lượng dữ liệu được lưu trữ bởi Facebook Messenger.

delete facebook message

Step4. Di chuyển xuống bạn sẽ thấy một tùy chọn gọi là Clear Cache. Chỉ cần nhấp vào nó. Hơn nữa, nhấp vào Xóa dữ liệu.

Bây giờ các ứng dụng sẽ bị buộc phải tải xuống dữ liệu mới. Bạn có thể sử dụng ứng dụng của bên thứ ba như Android chương trình hỗ trợ, mà tự động xóa bộ nhớ cache thường xuyên.

Vấn đề 2: Không thể gửi hoặc nhận thư trên Facebook Messenger nói chung, đây là một vấn đề tạm thời với Facebook Messenger. Cho dù đó là kết nối internet, hoặc một số lỗi tạm thời. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng những người dùng khác đã không cấm bạn để spam do nhắn tin liên tục. Ngay cả khi không bị chặn nếu kinh nghiệm của bạn như vậy vấn đề.

Sau đó, bạn có thể thực hiện các bước sau.

Step1. Xem xét việc kiểm tra kết nối internet của bạn. Kiểm tra ứng dụng cho dù họ có thể truy cập internet hay không.

Step2. Xem xét khởi động lại điện thoại thông minh của bạn, mà có thể xuống bởi baám giöõ của nút nguồn điện hoặc khác với mô hình khác nhau.

Step3. Nếu bước ở trên không làm việc cho bạn, sau đó hãy xóa bộ nhớ cache và dữ liệu bằng cách đi tới quản lý ứng dụng. Chỉ cần nhấp vào Clear cache và xóa dữ liệu của giống như các phương pháp được đề cập ở trên. Điều này có thể giải quyết vấn đề của bạn.

delete facebook message

Ngay cả với các bước sau, nếu các ứng dụng không làm việc, xem xét việc đi đến trang web Facebook và báo cáo lỗi hoặc vấn đề. Đây có thể là một vấn đề kỹ thuật trên Facebook của trang web như Facebook Messenger vẫn còn là một ứng dụng mới, và nó liên tục Cập Nhật.

Vấn đề 3: Facebook Messenger không làm việc

Có thể có nhiều lý do cho Facebook messenger không làm việc. Phần mềm bị hỏng do Virus hoặc khác, hoặc nó yêu cầu một bản Cập Nhật. Nói chung, đây là một vấn đề cấp phần mềm, mà có thể được giải quyết chỉ bằng cách cập nhật phần mềm với một đặt. Như Facebook Messenger là một ứng dụng mới, và Facebook vẫn làm việc trên nó làm cho nó ổn định hơn và cải thiện nó.

Dưới đây là một vài bước mà có thể giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn.

Step1. Đi đến nơi thị trường trong trường hợp của Android và chuyển đến trình đơn bằng cách khai thác trên đầu trang bên trái.

Step2. Bây giờ đi đến các ứng dụng và tìm kiếm Facebook Messenger của tôi.

Step3. Trên màn hình kế tiếp, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn Cập Nhật nếu các phần mềm trên điện thoại của bạn không Cập Nhật.

Step4. Trong trường hợp phần mềm đã cập nhật và vẫn không làm việc, sau đó nhấp vào gỡ cài đặt. Điều này bây giờ tháo gỡ phần mềm từ điện thoại của bạn.

delete facebook message

Step5. Bây giờ một lần nữa, cài đặt nó từ thị trường.

Bạn sử dụng các bước sau trên các thiết bị khác. Điều này sẽ giải quyết vấn đề hầu hết thời gian. Trong trường hợp, nó không hoạt động, báo cáo một vấn đề cho Facebook. Đối với tương lai, Giữ cho các ứng dụng Facebook Messenger Cập Nhật và cũng đảm bảo rằng hệ điều hành của bạn cũng được Cập Nhật. Điều này sẽ cho phép cập nhật phần mềm mới để chạy trơn tru trên điện thoại của bạn.

Facebook Messenger là một ứng dụng độc lập từ Facebook, nó giúp bạn gửi và nhận tin nhắn thông qua Facebook. Nó sẽ giúp bạn tránh đăng nhập vào Facebook hoặc các ứng dụng Facebook luôn luôn, và luôn luôn được kết nối trên đường đi với bạn bè của bạn. Tin nhắn bạn bè của bạn sẽ bật lên trực tiếp trên màn hình, và vì vậy nếu bạn có kết nối internet, bạn có thể nói chuyện với bạn bè và gia đình thourhg Facebook của bạn một cách dễ dàng như bạn làm điều đó thông qua tin nhắn ứng dụng như Whatsapp.

Tuy nhiên, ứng dụng Facebook Messenger là vẫn không hoàn hảo và trong khi đội ngũ phát triển của Facebook đang làm việc trên nó, bạn sẽ làm tốt để kiểm tra các bước sau. Nếu bước ở trên không làm việc một cách chính xác, sau đó bạn nên đi đến Facebook và báo cáo vấn đề này cho họ. Điều này sẽ giúp họ cải thiện các ứng dụng.

Home > Tài nguyên >All Topics> lời khuyên > Facebook Messenger xử lý sự cố
Đầu trang