Tất cả chủ đề

+
Home > Tài nguyên > Tiện ích > là gì và làm thế nào để sửa chữa Kernel32.dll lỗi

Là gì và làm thế nào để sửa chữa Kernel32.dll lỗi

Là bạn khó chịu bởi Kernel32.dll thông báo lỗi khi bạn khởi động máy tính hoặc mở các ứng dụng?

"Explorer gây ra một lỗi trang không hợp lệ trong mô-đun Kernel32.DLL"

"Lỗi trong Kernel32.dll"

"Commgr32 gây ra một lỗi trang không hợp lệ trong mô-đun Kernel32.dll"

"[Tên chương trình] đã gây ra một lỗi trong Kernel32.dll"

"Kernel32.dll không thể được tìm thấy"

"Chương trình tập tin không thành công vì Kernel32.dll không tìm thấy"

Khi bạn thấy thông báo hoặc tương tự như này, nó chỉ ra rằng các tập tin Kernel32.dll bị thiếu hoặc hỏng. Giống như các lỗi registry, kernel32.dll lỗi có thể gây ra các vấn đề như chương trình bị gián đoạn hoặc thậm chí đầy đủ hệ thống tắt. Trong trường hợp này, máy tính của bạn trở nên bị rơi và hệ thống Windows của bạn là có nguy cơ.

Kernel32.dll lỗi là gì?

Kernel32.dll lỗi là một loại lỗi DLL phổ biến mà chủ yếu là ràng buộc với tập tin registry không hợp lệ hoặc không chính xác, phần mềm gián điệp tấn công, tham nhũng trong Kernel32.dll tập tin và tập tin DLL lỗi thời và những người khác. Nếu Kernel32.dll Lỗi xảy ra trên máy tính của bạn, bạn nên kiểm tra xem các tập tin Kernel32.dll trong hệ điều hành Windows là hợp lệ hay không.

Làm thế nào để sửa chữa lỗi Kernel32.dll?

Nó có sẵn để tránh Kernel32.dll lỗi bởi Cập nhật Windows tập tin và hệ thống chương trình tại cách thường xuyên. Kernel32.dll Lỗi xảy ra khi một ứng dụng hoặc chương trình cố gắng để truy cập vào không gian được bảo vệ bộ nhớ của Kernel32.dll. Kernel32.dll tập tin đóng một vai trò quan trọng trong quản lý bộ nhớ sử dụng. Ta có thể tự loại bỏ Kernel32.dll nhưng nó không phải là dễ dàng như vậy để thực hiện và bất kỳ sai lầm sẽ tăng khả năng của hệ thống thiệt hại.

Để ngay lập tức và có hiệu quả giải quyết Kernel32.dll lỗi, bạn có thể sử dụng phần mềm PC điều chỉnh để làm sạch ra khỏi đăng ký dự phòng và sửa chữa registry vấn đề. Hơn nữa, nó thực hiện các bảo vệ thời gian thực để ngăn chặn máy tính của bạn từ vi rút hoặc hacker, và ngay lập tức sửa chữa lỗi máy tính của bạn tự động.

Câu hỏi liên quan đến sản phẩm? Nói chuyện trực tiếp với nhóm hỗ trợ của chúng tôi >>

Đầu trang