Tất cả chủ đề

+
Home > Tài nguyên > Tiện ích > làm thế nào để cài đặt lại Internet Explorer 9/8/7

Làm thế nào để cài đặt lại Internet Explorer 9/8/7

Khi cần phải cài đặt lại Internet Explorer?

Khi gặp sự cố với Internet Explorer, hầu hết mọi người là quen với cố gắng để giải quyết những vấn đề bằng cách cài đặt lại nó lúc đầu. Thực sự chúng tôi có thể đặt lại các thiết lập thay vào đó, mà có thể giúp đỡ để thiết lập của bạn Internet Explorer để tình trạng mặc định.

Mở Internet Explorer của bạn, nhấn Internet Options > nâng cao, sau đó bấm vào đặt lại. OK, cài đặt của Internet Explorer để tình trạng mặc định của họ.

Nếu cài đặt này không thể giúp đỡ để giải quyết vấn đề, chúng tôi có thể chọn để cài đặt lại Internet Explorer.

Làm thế nào để cài đặt lại Internet Explorer 9/8/7

Trước hết, gỡ bỏ cài đặt Internet Explorer từ máy tính của bạn. Sau đó đi đến các trang web chính thức của Windows Internet Explorer:
http://Windows.Microsoft.com/zh-CN/Internet-Explorer/Products/IE/Home

Bạn có thể chọn 3 loại của Internet Explorer để tải về: Internet Explorer 7, 8 và 9. Hãy chọn ngôn ngữ của trình duyệt Internet Explorer là thích hợp cho máy tính của bạn, và sau đó bắt đầu tải xuống. Khi việc tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào "Chạy" trong hộp tải về. Sau đó nhấn vào tiếp tục trong hộp thoại điều khiển Trương mục người dùng.

OK, Internet Explorer đã được cài đặt lại trên máy tính của bạn bây giờ! Bạn có thể quyết định để khởi động lại máy tính của bạn ngay bây giờ hoặc sau này.

Đảm bảo rằng một nhanh và ổn định Internet Explorer

Nói chung, bạn có thể cảm thấy của bạn Internet Explorer chạy chậm hơn và chậm hơn dần dần nếu bạn không bao giờ rõ ràng hoặc một số có liên quan bảo trì công việc cho nó. Tại thời điểm này, cài đặt lại không phải là cách để sửa chữa nó. Cách tốt nhất là để có được nó ánh sáng bằng cách xoá bộ nhớ cache, lịch sử records, và nhiều hơn nữa mà làm chậm trình duyệt IE của bạn. Bạn có thể thử Wondershare 1-Click PC Care, mà có thể ánh sáng của bạn trình duyệt IE với 1 click, ánh sáng hệ thống máy tính của bạn cùng một lúc bằng cách xoá các lỗi và tập tin rác. Đó là thực sự xứng đáng của cố gắng này PC và trình duyệt IE/FireFox trình duyệt trợ lý.

Câu hỏi liên quan đến sản phẩm? Nói chuyện trực tiếp với nhóm hỗ trợ của chúng tôi >>

Đầu trang