Tất cả chủ đề

+

3 bước đơn giản để khôi phục lại định dạng SD thẻ

Về định dạng SD thẻ

Thẻ SD những chiếc xe bộ nhớ thấp và tinh tế mà đảm bảo rằng dữ liệu của người sử dụng vẫn còn ở một nơi và vật lý lưu trữ cũng không lớn ở tất cả. Định dạng SD thẻ đề cập đến một lưu trữ đã được xoá hoàn toàn vì vậy mà nó có thể được truy cập. Nó là phổ biến để định dạng SD thẻ đặc biệt là khi họ đang bị hỏng hoặc trở thành chức năng phòng không.

Là các dữ liệu bị mất có thể phục hồi từ định dạng thẻ?

Hiện có hàng chục ngàn chương trình có thể được cài đặt để đảm bảo rằng các dữ liệu từ thẻ nhớ SD được định dạng không chỉ tìm lại nhưng người dùng cũng có thể xem các tập tin đã có mặt và thực hiện khôi phục theo sự lựa chọn. Do đó, câu trả lời cho câu hỏi chịu chắc chắn là có, nhưng chỉ khi một trong những tốt nhất và các chương trình hiện đại được sử dụng để đảm bảo rằng s dữ liệu thu hồi mà không cần thêm bất kỳ sự chậm trễ. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng truyền dữ liệu hoặc phục hồi nên được thực hiện bởi một chương trình mà tất cả các tính năng mà có thể được sử dụng để đảm bảo rằng chương trình làm việc tuyệt vời theo. Nó cũng lưu ý rằng chương trình phục hồi thẻ SD nên được sử dụng giữ trong tâm trí khả năng phục hồi tổng thể và làm việc dưới áp lực như hầu hết phần mềm phục hồi chương trình sụp đổ khi hệ thống phải gánh chịu tải về họ như vậy, vì vậy tốt nhất nên được lựa chọn để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất thu được và nếu nó không thực hiện sau đó người dùng có thể không bao giờ mong đợi các dữ liệu bị mất sẽ được phục hồi. Phần sau của hướng dẫn này cũng sẽ đảm bảo rằng người dùng nhận được một giới thiệu về một trong những tốt nhất và các chương trình hiện đại có thể được sử dụng để đảm bảo rằng các needful được thực hiện. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng các quá trình sẽ được đề cập được áp dụng mà không bỏ qua bất kỳ bước nào chỉ để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất thu được mà chắc chắn sẽ dẫn người sử dụng đối với việc thu hồi các dữ liệu trên một định dạng SD thẻ hoặc các điều kiện bất cứ điều gì có thể.

Truy xuất dữ liệu từ thẻ SD trong 3 bước đơn giản

Lấy dữ liệu từ thẻ SD đã không bao giờ dễ dàng như vậy trước khi chương trình Wondershare Data Recovery đã được đưa ra. Tự kích hoạt và chương trình tinh vi có thể chắc chắn rằng tốt nhất và kết quả hiện đại được thu được mà không có bất kỳ sự chậm trễ và người sử dụng cũng được relieve phục hồi dữ liệu mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nhóm phát triển Wondershare cũng có thể chắc chắn rằng ông tốt nhất và các quá trình hiện đại được áp dụng trong khi cập nhật chương trình do đó, nó sẽ trở thành một sự lựa chọn của mọi thời đại và không bao giờ trở nên lỗi thời như hầu hết các chương trình phục hồi. Wondershare Data Recovery là một trong những chương trình mà đảm bảo rằng người dùng được tốt nhất và kết quả tiên tiến nhất mà không có một sự chậm trễ của một đĩa đơn thứ hai và cho cùng một lý do nó là cũng để lưu ý rằng người dùng có thể nhận được tốt nhất mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Quá trình được nhúng với các chương trình đã được giải thích như dưới đây:

1. người sử dụng cần để sử dụng URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html để đảm bảo rằng phiên bản dùng thử của chương trình tải về, cài đặt và đưa ra vào hệ thống:

Miễn phí tải về Miễn phí tải về

3 simple steps to recover formatted SD card

2. khi chương trình khởi chạy nhấn nút tiếp theo sẽ dẫn người dùng tới một cửa sổ khác mà sẽ làm cho chắc chắn rằng các loại tập tin mà là để tìm thấy đã chọn để cho chương trình trông chỉ cho rằng loại tập tin chỉ và quá trình trở nên nhanh hơn:

3 simple steps to recover formatted SD card

3. vị trí tập tin là sau đó để được xác định để đảm bảo rằng các needful được thực hiện và một lần nữa chương trình trông vào vị trí quy định để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết và quá trình trở nên nhanh chóng:

3 simple steps to recover formatted SD card

4. người dùng trong bước cuối cùng cần phải đảm bảo rằng các tập tin được phục hồi sau khi quét được xem chặt chẽ và những người được yêu cầu của người sử dụng được đánh dấu và nút khôi phục bị trúng đạn để đảm bảo rằng trình kết thúc:

3 simple steps to recover formatted SD card

Hỗ trợ SD thẻ loại của chương trình này

Chương trình phần mềm này làm cho chắc chắn rằng tất cả các loại thẻ SD được hỗ trợ bao gồm thẻ XD, SDXC thẻ, thẻ micro SD và danh sách đi và về. Đó là công việc khó khăn và hiệu quả của nhóm các nhà phát triển Wondershare đảm bảo rằng định dạng lớn thẻ không là chỉ được hỗ trợ nhưng người dùng cũng được tốt nhất và dịch vụ nhà nước của nghệ thuật liên quan đến chương trình này.

Làm thế nào để truy cập vào thẻ SD mà không có định dạng?

Tốt nhất và cách duy nhất để đảm bảo rằng các needful là bộ năng lượng bằng cách đảm bảo rằng các phần mềm phục hồi được sử dụng trong các lĩnh vực này, mà sẽ không chỉ nhận được kết quả tốt nhất, nhưng cũng sẽ đảm bảo rằng nội dung của thẻ không bao giờ là lãng phí. Hầu hết những người sử dụng là của quan điểm rằng thẻ SD bị hỏng có nghĩa là rằng dữ liệu là tất cả đã biến mất và bị mất nhưng thực sự nó không phải là trường hợp và dữ liệu là chắc chắn có thể phục hồi nếu tốt nhất và các dịch vụ hiện đại được sử dụng trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng chương trình đã được chọn trong lĩnh vực này không chỉ được kết quả tốt nhất nhưng cũng đảm bảo rằng chương trình này là hiệu quả trong việc tìm kiếm các tập tin và các định dạng hỗ trợ loại khác mà người dùng mong muốn. Wondershare Data Recovery cũng đảm bảo rằng người dùng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật dịch vụ trong lĩnh vực này và ông là không bao giờ băn khoăn liên quan đến bộ nhớ thẻ phục hồi. Theû SD bị hỏng là do đó có thể phục hồi bằng cách sử dụng chương trình tốt nhất và nó do đó rất khuyến khích để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất mà không cần bất kỳ sự chậm trễ.

Đầu trang