Tất cả chủ đề

+

Top 5 miễn phí SD thẻ phục hồi phần mềm

Về chương trình phục hồi thẻ SD miễn phí

Có rất nhiều chương trình phần mềm tồn tại trực tuyến để đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho những người sử dụng khi nói đến phục hồi dữ liệu. Nó cũng lưu ý rằng người dùng có thể chắc chắn rằng chương trình tốt nhất không được chọn chỉ nhưng quá trình l cũng được áp dụng. Dưới đây đề cập là các đầu trang 5 SD thẻ phục hồi chương trình mà người dùng có thể sử dụng để đảm bảo rằng tốt nhất và các dịch vụ hiện đại được hưởng trên liên quan đến thẻ SD và phục hồi bộ nhớ lưu trữ khác.

1. Recuva

Hầu hết những người coi Recuva là tốt nhất và các công cụ tiên tiến nhất cho ổ cứng phục hồi nhưng điểm cần lưu ý là chương trình này cũng có thể được dùng để đảm bảo rằng thẻ SD bị thu hồi mà không cần bất kỳ sự chậm trễ và vấn đề. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng tốt nhất và các kỹ thuật tiên tiến nhất nhúng trong chương trình được sử dụng để đảm bảo rằng các needful được thực hiện mà không có bất kỳ vấn đề:

 Top 5 FREE SD card recovery software

Lợi thế

• Phiên bản di động có hỗ trợ các thiết bị

• Đó là hoàn hảo cho mọi người sử dụng như là chế độ thuật sĩ là dễ dàng để làm theo

Nhược điểm

• Tải về của chương trình là một chút khó khăn để thực hiện

• Các khuyến nghị bổ sung và tải chương trình cũng được cung cấp.

2. Puran tập tin phục hồi

Được một công cụ mạnh mẽ mà sẽ đảm bảo rằng tốt nhất và kết quả hiện đại được cung cấp liên quan đến phục hồi dữ liệu chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Từ các thiệt hại do tai nạn để các tập tin định dạng công cụ là tuyệt vời để đảm bảo rằng tốt nhất và kết quả hiện đại được cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này. Chương trình cao được đề nghị cho những người không chỉ người dùng máy tính trung bình mà là không thể xử lý các chương trình dễ dàng:

 Top 5 FREE SD card recovery software

Lợi thế

• Người dùng có thể chắc chắn rằng hơn 50 định dạng được thu hồi dễ dàng

• Lọc kết quả cũng có thể được thu thập để đảm bảo rằng việc lựa chọn các tập tin trở nên dễ dàng.

Nhược điểm

• Công ty khách hàng đã bị bỏ rơi và chỉ có người dùng gia đình được nhắm mục tiêu.

• Nó chỉ hỗ trợ phiên bản windows mới nhất.

3. đĩa khoan

Chương trình đã được phát triển giữ trong xem các người sử dụng thường xuyên phải đối mặt với vấn đề SD thẻ dữ liệu mất do bất kỳ lý do. Nó là một trong chương trình sử dụng trong đó là không chỉ dễ dàng nhưng người dùng cũng có thể chắc chắn rằng nội dung và bố trí của chương trình sửa đổi theo sẽ và nhu cầu để các yếu tố cá nhân hóa được thêm dễ dàng và sự hài lòng.

 Top 5 FREE SD card recovery software

Lợi thế

• Nó là rất dễ sử dụng như giao diện là rất tương tác

• Nó hỗ trợ khác nhau và đa số của tập tin hệ thống sử dụng ngày nay

Nhược điểm

• Chất lượng tập tin và sức khỏe không bao giờ được tiết lộ.

• Có thật không may là không có phiên bản cầm tay và chỉ ổ cứng cài đặt được cung cấp.

4. glary undelete

Chương trình đã trong tay của những người sử dụng khá một thời gian dài bây giờ và sự hoàn hảo của các lĩnh vực khác nhau được luôn luôn nâng cấp để giữ cho người sử dụng chương trình thân thiện. Nó là một chương trình đảm bảo rằng cả hai người mới các cũng như các chuyên gia được nhắm mục tiêu một cách tương tự như để đảm bảo rằng tốt nhất đã được cung cấp để sử dụng trong lĩnh vực này và hiệu quả của chương trình cũng được duy trì theo cách tốt nhất có thể. Chương trình chắc chắn là một trong tốt nhất của mọi thời đại.

 Top 5 FREE SD card recovery software

Lợi thế

• Kích thước của chương trình là quá nhỏ và mất ít không gian đĩa.

• Đầu ra đơn giản và hợp lý của chương trình là dễ hiểu.

Nhược điểm

• Chương trình có một sự vắng mặt của các phiên bản di động mà không phải là một dấu hiệu tốt.

• Trong khi cài đặt các chương trình khác cũng được thêm vào mà không có kiến thức.

5. Pandora phục hồi

Với đơn giản nhất để sử dụng thuật sĩ chương trình không cần giới thiệu một là nó đang được sử dụng bởi người dân trên khắp thế giới để đảm bảo tốt nhất và các dịch vụ hiện đại đang được sử dụng mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng lưu ý rằng chương trình không phải là chỉ miễn phí nhưng các nâng cấp cũng không bao giờ phải trả mà làm cho nó sự lựa chọn tốt nhất của mọi thời đại.

 Top 5 FREE SD card recovery software

Lợi thế

• Các hướng dẫn của chương trình là rất dễ sử dụng và thực hiện

• Chương trình tổng thể là kích thước nhỏ và do đó việc tiêu thụ space đĩa là rất thấp.

Nhược điểm

  • Có là không có phiên bản di động của chương trình này là những bất lợi lớn nhất của mảnh này tuyệt vời.
  • Các thanh công cụ trình duyệt được cài đặt trong khi thiết lập của chương trình chạy và nó cũng là một trong những khó khăn.

Tên & số liệu

Hỗ trợ trực tuyến

Dễ sử dụng

Tập tin phục hồi tốc độ

Đĩa tiêu thụ Space

Đánh giá tổng thể

Recuva

Tốt

Trung bình

Tốt

Tốt

Puran File recovery

Tốt

Tốt

Trung bình

Trung bình

Đĩa khoan

Tốt

Trung bình

Trung bình

Tốt

Glary Undelete

Tốt

Tốt

Trung bình

Trung bình

Pandora phục hồi

Trung bình

Tốt

Trung bình

Tốt

Wondershare Data Recovery

Nó chắc chắn là tốt nhất và công cụ tiên tiến nhất để đảm bảo rằng các needful được thực hiện và người sử dụng được tốt nhất và các dịch vụ hiện đại. Có được một số các tính năng của chương trình đảm bảo rằng nó trở nên tốt nhất so với các chương trình phần mềm khác mà đã được đề cập ở đây và các tính năng như sau:

Miễn phí tải về Miễn phí tải về

1. chương trình hỗ trợ định dạng 550 + tập tin mà không ai trong số các chương trình trên làm.

2. không có chế độ phục hồi dữ liệu 2 tức là wizard, có chế độ nâng cao.

3. chương trình đã được đánh giá là một trong những tốt nhất bởi người dùng trên toàn thế giới.

4. người dùng có thể bảo đảm rằng các khoản thanh toán onetime dẫn đến cuộc sống thời gian nâng cấp miễn phí.

5. Wondershare đảm bảo rằng sự hỗ trợ 24/7 là có để giúp những người sử dụng và không có các chương trình được đề cập ở trên có hỗ trợ như vậy.

Đầu trang