Tất cả chủ đề

+

Top 5 SD thẻ phục hồi phần mềm

SD thẻ phục hồi chương trình là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng các needful được thực hiện trong thời gian và phù hợp với các yêu cầu của người sử dụng. Nó cũng lưu ý rằng tốt nhất và dịch vụ nhà nước của nghệ thuật liên quan đến SD thẻ phục hồi chương trình là chỉ có thể nếu các yếu tố khác nhau được so sánh và người sử dụng được các thỏa thuận tốt nhất sau khi kiểm tra các tính năng một. Sau đây là một số các SD thẻ phục hồi chương trình phần mềm mà có thể được sử dụng để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất liên quan đến phục hồi dữ liệu.

1. Wondershare Data Recovery

Chắc chắn một trong những chương trình tốt nhất để đảm bảo rằng các needful được thực hiện mà không có bất kỳ sự chậm trễ và tốt nhất cung cấp cho người dùng với sự giúp đỡ của công nghệ hiện đại đã được sử dụng trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng hướng dẫn sử dụng của chương trình cũng đọc trên trang web chính thức của Wondershare do đó người dùng có thể nhận được tốt nhất và các tính năng hiện đại mà không có bất kỳ vấn đề và sự chậm trễ.

Vote for the best SD card recovery software

Lợi thế

• Chương trình là cả hai người dùng mới và các chuyên gia

• Cho người dùng trung bình chế độ thuật sĩ đã được nhúng

Nhược điểm

• Chương trình có thể tương tác hơn khi nói đến giao diện.

• Dễ dàng sử dụng làm cho nó khó chịu cho những người sử dụng công nghệ cao hiểu biết đôi khi.

2. mềm hoàn hảo tệp phục hồi

Là ánh sáng trong trọng lượng và các tính năng dễ dàng có nhúng làm cho người dùng chắc chắn tốt nhất và các dịch vụ hiện đại được sử dụng trong lĩnh vực này và các yếu tố tổng thể của awesomeness được bảo tồn. Việc sử dụng của chương trình là khá đơn giản và phục hồi dữ liệu kết quả cũng không phải là một vấn đề ở tất cả. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng chương trình được sử dụng theo hướng dẫn mà đến cùng.

Vote for the best SD card recovery software

Lợi thế

• Chương trình là rất nhỏ trong kích thước và tiêu thụ hầu như không có không gian

• Nó là rất dễ sử dụng và duy trì mà không có bất kỳ khó khăn

Nhược điểm

• Các tập tin có thể phục hồi không bao giờ được xem trước của chương trình này

• Xóa các tập tin không bao giờ hiển thị trong điều khoản của sức khỏe.

3. giảm bớt chúng tôi phục hồi dữ liệu

Chính xác phù hợp với tên các tính năng của chương trình đảm bảo tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật thiết kế trong cung cấp cho người dùng để cho họ có thể nhận được các thỏa thuận tốt nhất mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Sự phát triển của chương trình đã được thực hiện đơn giản và cho cùng một lý do nó là cũng để lưu ý rằng người dùng mà không có bất kỳ kỹ năng máy tính có thể sử dụng nó không có vấn đề và rắc rối. Để có được tốt nhất và nhà nước của các tính năng nghệ thuật và để mở khóa tiềm năng thực sự người sử dụng nên đọc hướng dẫn sử dụng của các điều khoản và điều kiện trước khi tiến trình cài đặt bắt đầu.

Vote for the best SD card recovery software

Lợi thế

• Các cài đặt và các màn hình có liên quan mà bật lên trong khi cài đặt là rất dễ dàng để hiểu.

• Các tập tin có thể được dễ dàng xem trước khi họ được phục hồi làm cho nó dễ dàng cho người dùng.

Nhược điểm

• Các dữ liệu có thể được phục hồi là 2 hoặc nhỏ hơn 2 GB trong tổng số.

• Các phiên bản di động là không có như cài đặt đĩa cứng là cần thiết.

4. phục hồi dữ liệu khôn ngoan

Như tên cho thấy chương trình là chắc chắn khôn ngoan trong việc bảo đảm rằng tốt nhất và các kỹ thuật tiên tiến nhất được sử dụng để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này. Nó cũng được khuyến cáo để đảm bảo rằng người sử dụng nên sử dụng phần mềm theo một giám sát chuyên gia nếu các kỹ năng máy tính là trung bình như nó sẽ đảm bảo rằng tất cả các tính năng của chương trình được xem mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Người dùng chỉ có thể nhận được các tính năng tốt nhất nếu chương trình được sử dụng phù hợp với các yêu cầu phía trước.

Vote for the best SD card recovery software

Lợi thế

• Chương trình là rất dễ sử dụng và các thiết lập tổng thể cũng là đơn giản để cài đặt.

• Chương trình này có thể phục hồi nhiều file cùng một lúc.

Nhược điểm

• Các tập tin không được đặt để vị trí ban đầu của họ.

• Người dùng không thể chạy chương trình trên hệ điều hành khác ngoài windows.

5. phục hồi

Chương trình đã được phát triển bởi Inc TELUS người được biết đến cho tốt nhất và các dịch vụ hiện đại trong lĩnh vực này. Giao diện là rất tương tác và dễ sử dụng là một trong những yếu tố chính dẫn người sử dụng theo hướng này mảnh awesome công nghệ. Để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất trong điều khoản của phục hồi dữ liệu, nó khuyên để đảm bảo rằng chương trình không được cài đặt chỉ nhưng nên được giữ trong hệ thống để có được needful được thực hiện mà không có bất kỳ vấn đề và rắc rối.

Vote for the best SD card recovery software

Lợi thế

• Đĩa chương trình tiêu thụ là ít hơn 500KB

• Tùy chọn nhiều khôi phục tập tin là có để hỗ trợ người sử dụng.

Nhược điểm

• Các tập tin có thể phục hồi không bao giờ hiển thị của chương trình này.

• Hệ điều hành 8 giành chiến thắng không được hỗ trợ bởi chương trình này và nó mang lại cho lỗi.

Tên & số liệu

Hỗ trợ trực tuyến

Dễ sử dụng

Tập tin phục hồi tốc độ

Đĩa tiêu thụ Space

Đánh giá tổng thể

Recuva

Tốt

Tốt

Tốt

Trung bình

★★★★★

Puran File recovery

Tốt

Tốt

Trung bình

Trung bình

★★★☆☆

Đĩa khoan

Trung bình

Trung bình

Tốt

Tốt

★★☆☆☆

Glary Undelete

Tốt

Tốt

Trung bình

Trung bình

★★★★☆

Pandora phục hồi

Trung bình

Tốt

Tốt

Trung bình

★★★☆☆

Quá trình phục hồi dữ liệu từ thẻ nhớ thông qua Wondershare Data Recovery

Nó là một trong những tốt nhất và các quá trình tiên tiến nhất để đảm bảo rằng Wondershare Data Recovery được sử dụng trong cách tốt nhất và phù hợp với các yêu cầu của người sử dụng. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng quá trình sẽ được đề cập ở đây theo sau theo các hướng dẫn để cho không chỉ các needful được thực hiện theo cách tốt nhất nhưng người dùng cũng được các thỏa thuận tốt nhất mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên sử dụng cùng một URL để tải về phần mềm để đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho hệ thống như các tập tin exe lúc chính thức của trang web không được Cập Nhật chỉ nhưng nó cũng dẫn đến các phần mềm chính hãng. Quá trình đó là để được theo sau để đảm bảo rằng các tập tin bị thu hồi đã được giải thích là nhỏ hơn:

Miễn phí tải về Miễn phí tải về

1. người sử dụng cần để đảm bảo rằng chương trình chính hãng được tải về từ URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html để cho người sử dụng được bắt đầu quá trình tốt nhất có thể:

Vote for the best SD card recovery software

2. người sử dụng nên sau đó hãy chắc chắn rằng loại tập tin mà là để được phục hồi được chọn để cho hệ thống được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật tăng tốc độ bằng cách tìm chỉ loại:

Vote for the best SD card recovery software

3. người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng vị trí của các tập tin bị mất cũng được chỉ định để kiếm tht chắc chắn chỉ rằng phần của hệ thống tìm kiếm:

Vote for the best SD card recovery software

4. các tập tin phục hồi sau đó sẽ được xem và những người có được khôi phục lại được đánh dấu để có được cần thực hiện:

Vote for the best SD card recovery software

Đầu trang