Tất cả chủ đề

+
Home > Tài nguyên > Tiện ích > làm thế nào để sửa chữa newdev.dll lỗi tải vấn đề

Làm thế nào để sửa chữa newdev.dll lỗi tải vấn đề

Newdev.dll là gì?

Newdev.dll, như được chỉ định bởi tên của nó, là quá trình phát triển và được sử dụng cho hệ thống cửa sổ quản lý thư viện thiết bị phần cứng. Một số chương trình sẽ không được cài đặt vào hệ thống hoặc sẽ không làm việc mà không có tập tin newdev.dll.

Triệu chứng - lỗi loading newdev.dll

Sử dụng internet nhiều đã thông báo rằng newdev.dll Lỗi xuất hiện khi họ đã cài đặt BT Voyager Modem. Trên thực tế, thông báo lỗi newdev.dll sẽ hiển thị do loại bỏ newdev.dll hoặc hư hỏng. Thông báo lỗi tương tự như bao gồm:

"Lỗi tải newdev.dll"

"Newdev.dll không tìm thấy"

"Ứng dụng này không thể khởi động vì newdev.dll không tìm thấy. Cài đặt lại ứng dụng có thể khắc phục vấn đề này."

"Newdev.dll tập tin là mất tích."

"Không thể khởi động xxx. Một thành phần cần thiết là mất tích: newdev.dll. Xin vui lòng cài đặt xxx một lần nữa."

Nguyên nhân - lý do tại sao lỗi tải Newdev.dll xuất hiện?

Như mô tả ở trên, cài đặt một trình điều khiển mới là nguyên nhân có thể đặt để gây ra lỗi trong tải newdev.dll. Bên cạnh đó, một loại bỏ do tai nạn hoặc đăng ký lỗi nào cũng gây ra lỗi tải newdev.dll.

Giải pháp - làm thế nào để sửa chữa lỗi Newdev.dll tải

1. khôi phục Newdev.dll

Đi vào Thùng rác để xem liệu newdev.dll là có. Nếu có, khôi phục lại nó. Bạn cũng có thể tải về một newdev.dll cho hoàn toàn miễn phí từ DLL-FILES.com. Sau khi đặt newdev.dll đến vị trí đúng (bởi mặc định c:\WINDOWS\system32\newdev.dll), bấm vào Start / Run, đầu vào regsvr32 newdev.dll và nhấn enter để đăng ký newdev.dll trên hệ thống của bạn. Bạn sẽ nhận được một dấu nhắc nói đăng ký thành công.

2. quét Registry

Windows Registry là một cơ sở dữ liệu hệ thống mà các cửa hàng cài đặt cấu hình và tùy chọn trên hệ điều hành Microsoft Windows. Hệ thống, trình điều khiển thiết bị, Dịch vụ, những kỷ niệm và bên thứ ba chương trình tất cả sử dụng Windows Registry. PowerSuite Golden bao gồm một đăng ký nhanh sạch mà có thể cho phép bạn quét windows registry của bạn và sửa chữa lỗi registry. Nó không phải là chỉ đơn thuần là đăng ký công cụ, nhưng một bộ công cụ máy tính tất cả trong một, bạn có thể cần cho hầu như tất cả các vấn đề máy tính.

3. tái cài đặt chương trình tương ứng.

Như là giới thiệu ban đầu, luôn luôn tải về và cài đặt trình điều khiển mới nhất. Đối với các chương trình yêu cầu newdev.dll để chạy, hoàn toàn loại bỏ nó thông qua Control Panel/thêm/loại bỏ chương trình, và đừng quên xoá tập tin và thư mục trong các điểm đến cài đặt trước khi một cài đặt mới.

4. chạy Windows Update hoặc khởi động sửa chữa

Bản cập nhật Windows và Khởi động sửa chữa (yêu cầu Windows cài đặt đĩa) bao gồm các phiên bản ban đầu và chính thức của newdev.dll. Giải pháp này cũng sẽ sửa chữa các tập tin có thể bị hỏng newdev.dll.

Câu hỏi liên quan đến sản phẩm? Nói chuyện trực tiếp với nhóm hỗ trợ của chúng tôi >>

Đầu trang d