Tất cả chủ đề

+
Home > Tài nguyên > Mẹo > làm thế nào để tạo một trình diễn ảnh với Photoshop

Làm thế nào để tạo một trình diễn ảnh với Photoshop

Adobe Photoshop là điểm chuẩn của ảnh chỉnh sửa chương trình. Với Photoshop, bạn có thể làm cũng bất cứ điều gì liên quan đến hình ảnh chỉnh sửa và chia sẻ, bao gồm cả ảnh slideshow, tất nhiên. Ở đây bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo một trình diễn ảnh với Photoshop.

Hướng dẫn Photoshop chiếu này là thích hợp cho Adobe Photoshop 7, Adobe Photoshop yếu tố, Adobe Photoshop CS, CS2, CS3, CS4 và CS5. Không xem hình tự động tạo ra với Photoshop (ngoại trừ phần tử Photoshop) yêu cầu Adobe Reader (Phiên bản 6 hoặc cao hơn) để chơi.

Xem thêm: thực hiện một Slideshow với âm nhạc, hình ảnh và video

Tạo Slideshow với Photoshop 7, CS-CS3

Trong có "sớm" Phiên bản của Photoshop, bạn được phép để tạo ra một slideshow PDF để giới thiệu hình ảnh chế biến của bạn. Để làm như vậy, chuyển đến tập tin/tự động hóa/PDF trình bày, và sau trên màn hình hướng dẫn để thực hiện một slideshow trong PDF mà có thể được xem với hầu hết các trình đọc PDF, nhưng Adobe Reader khuyến khích.

photoshop slideshow pdf

Tạo Slideshow với Photoshop CS 4 và CS5

Từ Photoshop CS4 (bao gồm cả Photoshop CS5), trình bày PDF tùy chọn đã là di chuyển đến tập tin / trình duyệt ở Bridge, hoặc trực tiếp nhấp vào các nút cây cầu trên bar Photoshop, menu trên cùng. Hơn nữa, nhiều tùy chọn có sẵn để tùy chỉnh một slideshow Photoshop. Sau khi trình chiếu PDF được tạo ra. Họ sẽ thường mở trong chế độ xem hình tự động với Adobe Reader. Nếu không, tìm các tùy chọn toàn màn hình để chơi slideshow PDF của bạn.

Tạo Slideshow với yếu tố Photoshop

Nó là dễ dàng hơn để làm cho trình chiếu với Photoshop yếu tố hơn so với các phiên bản khác. Nó cung cấp một Slide Show Wizard để làm cho trình chiếu Photoshop. Bạn có thể truy cập nó bằng cách đi qua: làm cho hình ảnh Creatioins chiếu. Bạn thậm chí có thể thêm âm nhạc như là nền tảng và đầu ra video trình diễn ảnh để chia sẻ với những người khác.

Photoshop Slideshow kết luận

PDF trình bày là cách duy nhất để thể hiện sự sáng tạo Photoshop. Nhưng so với chiếu Video tạo ra với Photoshop, tôi sẽ chọn chữ cái. Với các yếu tố Photoshop, bạn có thể tạo ra một slideshow thực – bao gồm cả âm nhạc và xuất khẩu tới video - để chia sẻ kiệt tác của bạn với những người khác. Một cách khác để hiện sáng tạo Photoshop của bạn là để làm cho trình chiếu hình ảnh cho trang web.

Câu hỏi liên quan đến sản phẩm? Nói chuyện trực tiếp với nhóm hỗ trợ của chúng tôi >>

Đầu trang