Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để nhập khẩu AVCHD cho cuối cùng cắt pro x trên máy Mac?

Đó là một thực tế ra đời rằng định dạng khác nhau có khác nhau lợi thế và bất lợi của họ và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng người dùng sẽ không chỉ nhận được định dạng tốt nhất nhưng cũng nên chắc chắn rằng một trong những lựa chọn không chỉ chơi trong một cách hợp lý nhưng các công cụ được yêu cầu cũng có để giúp người dùng trong trường hợp bất kỳ vấn đề và vấn đề.

Trả lời cho câu hỏi chịu

Nó để e ý rằng chương trình sử dụng trong lĩnh vực này là FCPX mà có thể chuyển đổi AVCHD video hoặc bất kỳ phần có liên quan thông tin đã được lưu trữ trên ổ đĩa cứng. Dữ liệu là trước hết để sao chép và người dùng nên chắc chắn rằng cửa sổ nhập FCPX sau đó được sử dụng mà sẽ làm nổi bật các dữ liệu là để được nhập khẩu vào chương trình. Có là một số tùy chọn mà không phải là có sẵn trong FCPX một khi cửa sổ nhập đã được mở và một trong các tùy chọn như vậy mà người dùng không thể bỏ chọn tùy chọn bản sao phương tiện truyền thông để thư mục sự kiện và đó là do vấn đề chương trình đọc đạt được như thể nó là một thẻ. Nếu các tùy chọn có sẵn sau đó nó có nghĩa rằng các cảnh quay sẽ được nhân đôi và nội dung nào được chuyển dually mà sẽ làm tăng áp lực trên hệ thống. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các cảnh quay đã được nhập khẩu vào FCPX trông như trong hình dưới đây. Ở đây nằm một chất lượng của FCPX và nó là footages đã được thêm vào giao diện vẫn hoặc mọc kinh niên và cho cùng một lý do nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng bộ của clip được chọn trước khi họ được nhập khẩu vào giao diện để tránh bất kỳ vấn đề.

how-import-avchd-final-cut-pro-mac

Nhập khẩu vs Transcoding (hoặc Rewrapping)

Đối với bước này Wondershare Video Converter Ultimate for Mac là giải pháp cuối cùng và nó sẽ làm cho chắc chắn rằng tốt nhất đã được gửi đến những người sử dụng mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Chương trình đã được phát triển theo cách tốt nhất để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại mà không có bất kỳ nhức đầu. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng tốt nhất cung cấp cho máy Mac và vấn đề chịu bằng cách tải về chương trình này. Wondershare Video Converter Ultimate for Mac không chỉ nhập khẩu tất cả các dữ liệu Meta nhưng nó cũng làm cho chắc chắn rằng vẫn còn người dùng tại chỗ của mình và phần còn lại của các quá trình đã được đưa lên bởi chương trình để có được vấn đề giải quyết càng sớm càng tốt. Nó cũng là một trong những hệ thống tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và vấn đề kết quả giải quyết các chương trình truyền thống trình bày cho người sử dụng. Đó là do đó đề nghị đã được coi là một trong những tốt nhất và xếp hạng của chương trình là một cái gì đó cho thấy tất cả mọi thứ chính nó. Nó cũng lưu ý rằng người dùng sẽ không chỉ nhận được các dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực này, nhưng những người sử dụng kỹ thuật phòng không cũng sẽ nhận được các chi tiết tốt nhất khi chương trình là rất dễ sử dụng và không có vấn đề phức tạp bao giờ được tìm thấy trong lĩnh vực này. Tất cả những người sử dụng những người không muốn sử dụng chương trình này nên tải về dùng thử bản sao từ URL http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/guide.html và nhận được quyết định của họ thay đổi chắc chắn.

#

Lưu ý quan trọng

Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng tốt nhất cung cấp cho hệ thống và các hệ điều hành và cho cùng một lý do nó được khuyên để có được phương pháp trực tuyến để đảm bảo rằng vấn đề chịu được giải quyết trên đó hướng dẫn này dựa trên. Nó cũng lưu ý rằng những người sử dụng nên chắc chắn rằng các quá trình đó đã được đề cập tại URL http://daredreamermag.com/2013/06/04/importing-avchd-video-into-fcpx/ theo sau đó cũng sẽ được giải thích theo cách đơn giản để đảm bảo rằng người dùng nhận được các dịch vụ tốt nhất mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Có một số kiến nghị trong lĩnh vực này và người dùng nên chắc chắn rằng đây theo sau để đảm bảo rằng các kết quả phải phù hợp với các yêu cầu của người sử dụng. Nó cũng lưu ý rằng những người sử dụng nên chắc chắn rằng chuyển đổi tốt nhất được sử dụng trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết và kết quả là sao.

Kết luận

Nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng chuyển đổi được lựa chọn là không chỉ dễ dàng sử dụng nhưng người dùng cũng được kết quả tốt nhất với việc sử dụng như chuyển đổi tốt nhất là một trong những mà làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trong lĩnh vực này. Quá trình mà một người sử dụng nên theo cũng bao gồm một số bước mà có thể là mới cho người dùng những người có kỹ thuật phòng không trong tự nhiên và cho cùng một lý do nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các bước triệt để thực hiện và áp dụng và nếu trong trường hợp không có bất kỳ vấn đề hoặc vấn đề phải đối mặt trong khi áp dụng chúng sau đó nó được khuyên để đảm bảo rằng người dùng sẽ nhận được và tay chuyên gia trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng quá trình không bao giờ đi sai và vẫn còn trên theo dõi. Nếu người dùng vẫn đối mặt với bất kỳ vấn đề sau đó các diễn đàn trực tuyến nên sử dụng để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong thời gian và một lần nữa đầu ra là tốt nhất của tốt nhất. Khi nói đến định dạng AVCHD sau đó có một số điều mà phải được lưu ý rằng các định dạng đã được phát triển bởi Sony và Panasonic công ty cổ phần và cấu trúc là rất phức tạp để làm theo như video và dữ liệu liên quan là rất nhiều trong những trở ngại mà có được tạo ra bởi định dạng này và do người dùng không bao giờ được các dữ liệu và các khác liên quan đến thành phần dễ dàng và dàng.

Đầu trang