Tất cả chủ đề

+

Lời khuyên và thủ thuật của AVCHD trên iPad

IPad là một trong những phần mềm tốt nhất đã được phát triển bởi Apple Inc để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và tuyệt vời và nâng cao kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Nó cũng lưu ý rằng trong sự trỗi dậy của tiến bộ trong khoa học và công nghệ đó là một thực tế ra đời mà người sử dụng được tốt nhất và hầu hết các inter tin cậy nền tảng

Phần 1: Bước để chuyển hình ảnh

1. các nhu cầu người sử dụng để đảm bảo rằng chương trình được tải về và cài đặt thông qua liên kết http://www.macxdvd.com/mac-ipad-video-converter/ và một khi thực hiện nó là để được đưa ra:

tips-and-tricks-of-avchd-on-ipad

2. khi nó đã được thể hiện trong hình ảnh quá trình bao gồm 4 bước trong tổng số đó sẽ giải thích từng người một. Trong bước đầu tiên người sử dụng cần đính kèm máy quay phim với máy Mac và đảm bảo rằng nút thêm tập tin ép như một bước đầu tiên:

tips-and-tricks-of-avchd-on-ipad

3. nút iPad là sau đó để được lựa chọn để đảm bảo rằng các thiết lập được đặt để đảm bảo rằng tốt nhất và các tùy chọn tiên tiến nhất được tiết lộ:

tips-and-tricks-of-avchd-on-ipad

4. thư mục đầu ra là sau đó được chọn như iPad đã được kết nối với hệ thống là tốt:

tips-and-tricks-of-avchd-on-ipad

5. nút bắt đầu là sau đó được ép để đảm bảo rằng trình kết thúc ở đây và những hình ảnh được chuyển giao từ máy quay phim để iPad với sự hài lòng và dễ dàng:

tips-and-tricks-of-avchd-on-ipad

Phần 2: Nhập khẩu AVCHD cho iPad

Để đảm bảo rằng những hình ảnh từ các thiết bị trực tiếp được chuyển giao cho iPad, nó cũng lưu ý rằng tốt nhất và công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực này là bằng cách đảm bảo rằng chương trình đã được chọn là những người có hỗ trợ khách hàng tuyệt vời và họ nhận được kết quả tốt nhất cho người dùng trong lĩnh vực này... Chương trình này rất dễ sử dụng và duy trì và sẽ cho phép người dùng để có được các dịch vụ phù hợp với yêu cầu người sử dụng.

Làm thế nào để nhập khẩu AVCHD để iPad

Nó là một trong những tốt nhất và những cách tiên tiến nhất mà đã được đề cập ở trên và người dùng sẽ nhận được thêm kiến thức thông qua các phần phụ sẽ được giải thích là nhỏ hơn.

Nhập khẩu AVCHD từ máy quay phim vào máy tính

Nó cũng lưu ý rằng quá trình đó đã được reveled trên cũng liên kết với vấn đề chịu vì nó là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng các định dạng AVCHD chuyển đổi và sau đó chuyển giao cho iPad cho tốt nhất và xem xét các nhà nước của nghệ thuật mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng lưu ý rằng người dùng có thể làm theo bước chân của quá trình ở trên để có được needful được thực hiện trong thời gian không có ở tất cả.

Chuyển đổi AVCHD iPad tương thích video

Nó là một trong những tốt nhất và các quá trình hiện đại mà đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng và ở đây chúng tôi có được một phần của hướng dẫn dẫn chúng tôi hướng tới thực tế như thế nào chúng tôi có thể nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này bằng cách chuyển đổi các video với một cách dễ dàng và sự hài lòng. Chuyển đổi AVCHD sang một định dạng tương thích iPad cũng đòi hỏi một người sử dụng để đảm bảo rằng các định dạng tương thích iPad được tiết lộ mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề.

IPad hỗ trợ định dạng gì nào

Sau đây là các định dạng được sử dụng và được hỗ trợ bởi iPad và nó là rất quan trọng cần lưu ý rằng các định dạng là để được xem xét trong lĩnh vực này:

  1. H.264 video để 720p @ 30 khung hình / giây
  2. Video MPEG-4, lên đến 2,5 Mbps, 640 của 480 pixels @ 30 khung hình / giây
  3. Motion JPEG (M-JPEG) lên đến 35 Mbps, 1280 x 720 pixel @ 30 khung hình / giây

Phần 3: Làm thế nào để chuyển đổi video để iPad dễ dàng và nhanh chóng

Nó là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng các đoạn video sẽ được chuyển đổi sang định dạng tương thích iPad và sau đó họ được chuyển giao cho thiết bị mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các tính năng được sử dụng trong điều này với các yêu cầu của iPad để có được kết quả tốt nhất cũng như chất lượng tốt nhất HD hình ảnh mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề.

Chuyển chuyển đổi video để iPad

Một khi các video đã được chuyển đổi sang định dạng tương thích iPad sau đó nó được khuyên để đảm bảo rằng iPad được kết nối với hệ thống và các tập tin được chuyển giao mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề Nó cũng sẽ có được người sử dụng các và HD video và các bức ảnh và nếu Wondershare đã được sử dụng sau đó nó được khuyên để đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng chất lượng về thời gian ở tất cả mà không có bất kỳ tổn thất chất lượng.

Kết luận

Các chương trình mà đã được giới thiệu trong phần này của hướng dẫn cũng sẽ đảm bảo rằng các bức ảnh và video được chuyển giao cho iPad từ máy quay phim mà không có nhiều nỗ lực và cho điều này người sử dụng cần để đảm bảo rằng chương trình phần mềm được sử dụng trong cách tốt nhất để có được kết quả tuyệt vời. Tối đa và điểm quan trọng trong lĩnh vực này là để đảm bảo rằng chương trình đã được xây dựng để chuyển video từ máy quay phim để trực tiếp iPad nhưng sự xuất hiện tổng thể của chương trình là như vậy mà nó có thể chắc chắn rằng các dịch vụ tốt nhất cũng được cung cấp khi nói đến việc chuyển giao ảnh như chương trình này cũng cho phép người dùng để chuyển các bức ảnh với một cách dễ dàng và sự hài lòng. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các bước được đề cập ở đây là sau khi chúng là để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết và người dùng được kết quả tốt nhất mà không cần bất kỳ sự chậm trễ và vấn đề. Các chi tiết chương trình đã được đề cập trong đầy đủ và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng người dùng sẽ nhận được các dịch vụ là tốt nhất và hiện đại trong lĩnh vực này

Đầu trang