Tất cả chủ đề

+

iMovie

1 chuyển đổi
2 chỉnh sửa
3 xuất nhập khẩu
Lựa chọn thay thế 4
5 tips & Tricks

Làm thế nào để thêm văn bản/phụ đề/chú thích để iMovie trên máy Mac và iPad

Nó là để lưu ý rằng thêm chú thích và phụ đề là một trong những tốt nhất và các tính năng hiện đại để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và bộ phim hoặc video khác mà đang được chơi được hiểu theo cách tốt nhất. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các hướng dẫn đọc cho đến cuối để đảm bảo rằng không chỉ các khái niệm về cách thêm phụ đề giải thích chi tiết nhưng người dùng cũng được tốt nhất và Cập Nhật chương trình hiện đại mà hầu hết người dùng tìm kiếm trực tuyến.

imovie 9 download free for ipad

Chú thích và phụ đề là gì?

CC hoặc đóng tạo phụ đề đó cũng được gọi là chú thích là một trong những tốt nhất và quá trình hiện đại để đảm bảo rằng người dùng nhận được các từ đang được hiển thị trong bộ phim do đó là điểm then chốt có thể được hiểu một cách dễ dàng và cũng được định nghĩa. Nó cũng được gọi là chú, và nó cũng cần chú ý rằng các ý tưởng được không chắc chắn liên quan đến các cuộc đối thoại hoặc những thứ có liên quan khác nhưng thực tế của vấn đề là rằng bất cứ điều gì mà được hiển thị trên màn hình được gọi là chú thích mà có thể là một cuộc gọi đến hành động như trong hầu hết các video YouTube. Nó cũng là một quá trình mà đảm bảo rằng người dùng được kết quả tốt nhất và hiện đại và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng người sử dụng nên đảm bảo rằng tốt nhất và ngữ tiên tiến nhất được áp dụng để thêm các đoạn video như họ hành động đôi khi rất quan trọng và do đó họ nên được thực hiện như là một khái niệm nghiêm trọng có đến nay nhiều tầm quan trọng hơn chỉ thưởng thức.

imovie 9 download free for windows

Sự phát triển

Nó là để lưu ý rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật chế biến trong lĩnh vực này mà lần đầu tiên giới thiệu tại hội thảo quốc gia xét xử suy nơi ý tưởng đầu tiên đã được chuyển thành hiện thực. Sự thành công và các phản ứng đã áp đảo như vậy những người sử dụng hoàn toàn tốt đẹp cũng được dự định sử dụng ý tưởng trong cách tốt nhất có thể. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất và việc xử lý nhà nước của nghệ thuật được thực hiện trong một cách mà đã được coi là tốt nhất và người sử dụng cũng nên chắc chắn rằng kết quả tốt nhất được tạo ra trong lĩnh vực này. Để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật chế biến theo cách này bộ phim hoặc video nghe nói hoàn toàn trước khi các chú thích và phụ đề được thêm vào. Nó cũng lưu ý rằng nó có thể cũng được coi là một trong tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật chế biến trong lĩnh vực này cho phép người dùng để có được ý tưởng một cách đó là tốt nhất của mọi thời đại và cũng cho phép người sử dụng để đảm bảo rằng tốt nhất đã được vận chuyển mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề.

iMovie alternative

Bằng cách sử dụng ý tưởng trên thiết bị khác nhau

Để đảm bảo rằng ý tưởng đã được thực hiện theo cách tốt nhất nó được khuyên để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại bằng cách áp dụng nó để có thiết bị khác nhau và hệ điều hành chẳng hạn như iPad cho thiết bị và Mac như trong hệ điều hành. Ý tưởng chung là để đảm bảo rằng tốt nhất và việc xử lý nhà nước của nghệ thuật được thực hiện trong một cách đó là tốt nhất và hiện tượng tổng thể cũng được coi là một trong đó có tất cả các công cụ cần thiết, nhúng.

imovie 9 tutorial

Trong hướng dẫn này quá trình thêm chú thích và phụ đề là chỉ duy nhất dựa trên thực tế là xây dựng trong ngữ được sử dụng để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và hiện tượng tổng thể cũng là một cái gì đó mà là phù hợp với các yêu cầu của người sử dụng để đảm bảo rằng ý tưởng là hấp dẫn và cũng hút những người dùng khác vào kinh doanh. Phần hướng dẫn, tiếp theo là tất cả về việc thêm CC và phụ đề để iMovie sử dụng iPad và Mac.

Làm thế nào để thêm văn bản/phụ đề/chú thích để iMovie trên máy Mac?

Để đảm bảo rằng quá trình hiện đại và tốt nhất theo sau trong lĩnh vực này nó được khuyên để đảm bảo rằng quá trình sau đây được theo sau trong cách tốt nhất:

 1. Dự án iMovie là được mở và người sử dụng cần để đảm bảo rằng tiêu đề nút nhấn để chọn phong cách tiêu đề và sau đó áp dụng nó. Đối với dự án mở đường là tập tin > tên của dự án.

  imovie 9 tips

 2. Nếu các CC là để được thêm vào giữa các video thanh là để được kéo để đảm bảo rằng màn hình quay màu xanh trước khi tập tin:
 3. imovie 9 guides

 4. Các văn bản là sau đó để được nhập như là bước tiếp theo:
 5. video editor

 6. Để thay đổi thời gian của clip nhu cầu người sử dụng để đảm bảo rằng tiêu đề CC là tăng gấp đôi nhấp và người dùng được kết quả tốt nhất và hiện đại cho phụ đề thời gian:
 7. video edit software

Làm thế nào để thêm văn bản/phụ đề/chú thích để iMovie trên iPhone/iPad

Sau đây là quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này và mỗi bước là để được theo sau để có được kết quả tốt nhất:

 1. Khi một vở kịch video trên iPad ở dưới cùng người dùng có thể xem dòng của các nút và từ có nút tiêu đề là để thể ép để đảm bảo rằng người sử dụng những tiến bộ trong lĩnh vực này và quá trình bắt đầu:
 2. imovie for windows

 3. Vị trí của chú thích, phụ đề hoặc văn bản là sau đó được đặt hoặc là không có, Trung tâm hoặc thấp hơn trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất:
 4. download imovie pc

 5. Nút chỉnh sửa văn bản là sau đó được ép để đảm bảo rằng văn bản theo nhu cầu mong muốn và nhu cầu lựa chọn và áp dụng và nó cũng lưu ý rằng điều này kết thúc quá trình đầy đủ và các needful đã được thực hiện.
 6. best iMovie for PC

Đầu trang