Tất cả chủ đề

+

iMovie

1 chuyển đổi
2 chỉnh sửa
3 xuất nhập khẩu
Lựa chọn thay thế 4
5 tips & Tricks

5 lời khuyên cho iMovie 10 bạn cần biết

Khi nói đến Apple sau đó một điều là chắc chắn và đó là người sử dụng và ưu tiên mà ông được khi nói đến sự phát triển của những chương trình tốt nhất của mọi thời đại. Một chương trình như vậy, Apple Inc đã phát triển trong lĩnh vực này là iMovie 10 và với thời gian trôi qua, nó đã nhìn thấy một sự tăng trưởng khỏe mạnh và ổn định khi nói đến tải. Nó cũng lưu ý rằng hầu hết người dùng không nhận thức của việc sử dụng của chương trình và cho cùng một lý do hướng dẫn này đã được phát triển để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và những lời khuyên nhà nước của nghệ thuật liên quan đến việc sử dụng iMovie 10.

imovie 10 for mac

IMovie 10 là gì?

Với đánh giá cao người dùng và sự phát triển của nó là để lưu ý rằng iMovie 10 là gen tiếp theo video cũng như hình ảnh chỉnh sửa công cụ đã được phát triển bởi Apple để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất khi nói đến chỉnh sửa video cũng thực hiện các nhiệm vụ khác. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất đã được tải về khi nói đến iMovie 10 vì nó không chỉ làm cho quá trình dễ dàng nhưng cũng đảm bảo rằng các công cụ nhúng tốt nhất được cung cấp để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng ông tốt nhất đã được gửi mà không có bất kỳ vấn đề như chương trình cũng bảo đảm rằng các công cụ tốt nhất là có để hỗ trợ các dự án mà làm cho người sử dụng. Nó chắc chắn là một trong những chương trình tốt nhất của tất cả các lần để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất ra khỏi các công nghệ trong một cách dễ dàng để làm theo và cũng đáng tin cậy.

imovie 10

Tải về iMovie 10

Để tải về chương trình, nó là rất quan trọng cần lưu ý rằng người sử dụng nên đến các liên kết đó là relaiable và được thử nghiệm cho cùng một. Nó là rất quan trọng vì nếu không có điều này người sử dụng sẽ không được có thể nhận được đầy đủ chức năng của chương trình. Như là một phần của quá trình nó cũng lưu ý rằng người sử dụng được tốt nhất và chương trình hiện đại trong lĩnh vực này có nghĩa là không chỉ đáng tin cậy nhưng cũng được tốt nhất để các tài nguyên hệ thống được sử dụng khi chương trình được sử dụng. Trong phần này của hướng dẫn người dùng sẽ nhận được các liên kết tải về từ trang web chất lượng cao mà sẽ cho phép anh ta để có được tốt nhất mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề và cùng lúc nó sẽ cũng đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất ra khỏi quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này. Để đảm bảo rằng người dùng được tải xuống tốt nhất sau đây là một số trong các liên kết phải được theo sau để có được tốt nhất và kết quả hiện đại trong lĩnh vực này.

download imovie 10

1. CNET

http://Download.CNET.com/Apple-iMovie/3000-2170_4-7469.html

2. Mac Torrent tải về

http://www.Mac-Torrent-Download.net/Application/Apple/iMovie-10-0-9/

3. Softonic

http://Apple-iMovie.en.softonic.com/Mac

4. Toms hướng dẫn tải về

http://Downloads.tomsguide.com/iMovie, 0301-3923.html

5 hướng dẫn phổ biến nhất iMovie 10

Dưới đây là các hướng dẫn 5 đầu trang mà người dùng nên đi qua để đảm bảo rằng tốt nhất và hiện đại chương trình tính năng được khám phá và tốt nhất được phân phối trong thời gian.

imovie 10 tutorial

1. tổng thể iMovie 10.0.10

https://www.udemy.com/Master-iMovie-Basics/

imovie 10 tip

Mô tả

Nó là một trong các khóa học tốt nhất có sẵn trực tuyến để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của th nghệ thuật kết quả khi nói đến khái niệm cơ bản iMovie. Chi phí của khóa học là $10 và nó đã được trình bày bởi Udemy đó là một trong tốt nhất và hàng đầu đặt hướng dẫn trang web video của thời kỳ hiện đại.

Đánh giá

Người dùng đã thực hiện các khóa học được rất hài lòng và xếp hạng có thể được nhìn thấy tại URL ở trên và nó là tất cả do thực tế là chi phí thấp và các khóa học tổng thể comprehended trong một cách mà sẽ làm cho chắc chắn rằng tốt nhất và dự án hiện đại đã được tạo ra bằng cách sử dụng chương trình phần mềm.

2. Apple iMovie 10: A Video hướng dẫn

http://www.onlinevideo.net/2013/10/Apple-iMovie-10-0-video-Guide/

apple imovie 10

Mô tả

Nó cũng là một trong những tốt nhất và các khóa học hiện đại để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất ra khỏi chương trình và mức độ sự hài lòng tổng thể được đáp ứng. Các khóa học là hoàn toàn miễn phí và bất cứ ai có thể truy cập vào nó tại URL ở trên và học cách sử dụng chương trình...

Đánh giá

Một lần nữa, các khóa học đã chắc chắn rằng người dùng bình định và tốt nhất được cung cấp trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất và kỹ năng lập trình hiện đại được phát triển liên quan đến chương trình này sẽ giúp người sử dụng trong tương lai là tốt.

3. làm thế nào để tạo ra bộ phim đầu tiên từ đầu đến cuối bằng cách sử dụng iMovie

http://Computers.tutsplus.com/Tutorials/How-to-Create-a-Movie-from-Start-to-finish-with-iMovie--Mac-59638

create movie with imoive

Mô tả

Làm cho bộ phim là một trong những tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật lập trình kỹ thuật mà người ta phải tìm hiểu khi nói đến iMovie. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng ông tốt nhất và sử dụng chương trình hiện đại được mô tả bởi hướng dẫn này trong ngôn ngữ đơn giản.

Đánh giá

Hướng dẫn này trình bày cho người dùng sự lựa chọn tốt nhất của việc sử dụng các tính năng của chương trình trong nhiều cách khác nhau và cho cùng một lý do nó đã được đánh giá cao và giao thông đang gia tăng vào trang này với eve đi qua ngày.

4. bắt đầu với iMovie 10

http://www.MacWorld.com/article/2063380/getting-started-with-iMovie-10.html

imovie 10 guide

Mô tả

Hướng dẫn này làm cho chắc chắn rằng tốt nhất và các tính năng chương trình hiện đại được khám phá cách hoàn toàn khác nhau. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên đọc hướng dẫn cho đến cuối để có được tối đa ra khỏi nó.

Đánh giá

Các hướng dẫn đã là một trong những cái tốt nhất trực tuyến như nó có thể chắc chắn rằng ngôn ngữ đơn giản được sử dụng trong lĩnh vực này và người dùng được kết quả tốt nhất là tốt. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng một nhãn hiệu mạnh mẽ là còn sót lại năng lực học tập của người dùng mà là rất tích cực.

5. iMovie 10.0.2 đào tạo cần thiết

http://www.Lynda.com/iMovie-Tutorials/iMovie-1002-Essential-Training/159634-2.html

imovie 10 knowledge

Mô tả

Tại thời điểm viết này hướng dẫn hơn 27000 người dùng đã xem khóa học này như Lynda là một trong những tốt nhất và các trang web hiện đại cung cấp quyền truy cập vào các khóa học tương tự như 4000. Tính chuyên nghiệp là điểm then chốt của khóa học này nếu iMovie.

Đánh giá

Nói chung mạnh mẽ và ngôn ngữ nhà nước của nghệ thuật đã được sử dụng bởi các giảng viên là tốt nhất và cho cùng một lý do hướng dẫn này rất khuyến khích như xếp hạng là 98% trong số 100.

Đầu trang