Tất cả chủ đề

+

iMovie

1 chuyển đổi
2 chỉnh sửa
3 xuất nhập khẩu
Lựa chọn thay thế 4
5 tips & Tricks

5 lời khuyên cho iMovie 9 bạn cần biết

Apple đã luôn luôn làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và các chương trình hiện đại và các tải cũng tăng trong lĩnh vực này và nó là tất cả do thực tế là tốt nhất và kỹ năng lập trình hiện đại được sử dụng để an ủi người sử dụng. Nó cũng lưu ý rằng một ví dụ là iMovie đã được phát triển bởi công ty để đảm bảo rằng người dùng nhận được tốt nhất và hiện đại chương trình mà có thể dễ dàng được sử dụng như biên tập video để đảm bảo rằng người dùng nhận được chương trình tốt nhất và hiện đại trong lĩnh vực này cũng sẽ cho phép họ đi qua giai đoạn tốt nhất.

iMovie9 download

IMovie 9 là gì?

Đưa ra trong năm 1999 iMovie là một chương trình mà phiên bản 8 hoặc iMovie 9 đã được đưa ra trong năm 2009. Chương trình này đã đến với một số nâng cấp và cho cùng một lý do nó là một trong những tốt nhất và chương trình hiện đại sẽ đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất ra khỏi phiên bản nâng cấp. URL https://en.wikipedia.org/wiki/IMovie có tất cả các chi tiết liên quan đến việc nâng cấp đã được thực hiện trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và hiện đại trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng chương trình này hoặc tải về từ trang web chính thức hoặc nhà nước của nghệ thuật các trang web được lựa chọn trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng chương trình tiên tiến nhất và tốt nhất tải về mà không có bất kỳ vấn đề.

download iMovie guide

Có một số trang web mà yêu cầu bồi thường để cung cấp liên kết tải về của iMovie nhưng thực sự liên kết là một phiên bản cũ hoặc mới hơn. Các lý do khác bao gồm việc tải xuống và cài đặt các chương trình mà không phải là cần thiết và cho cùng một lý do nó là cũng để lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng chương trình tốt nhất và hiện đại được tải về để đảm bảo rằng người sử dụng tốt nhất các nguồn lực được thực hiện mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Phần sau của hướng dẫn cũng sẽ cung cấp cho người dùng với các liên kết tốt nhất tải về các trang web có thể là tốt nhất và người sử dụng trong lĩnh vực này có thể tin tưởng các liên kết một cách mù quáng khi họ thuộc về các trang web là rất nổi tiếng khi nói đến thế giới công nghệ.

best iMovie for PC

Tải về iMovie 9

Như nó đã được giải thích trước khi như Vâng đó iMovie 9 là sẽ được tải xuống từ vị trí đó là tốt nhất và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất và URL hiện đại trong lĩnh vực này đang duyệt để đảm bảo rằng người sử dụng được những gì ông đang tìm kiếm. Nó cũng lưu ý rằng phần này của hướng dẫn sẽ làm cho chắc chắn rằng người dùng nhận được các liên kết tốt nhất có thể được sử dụng để làm needful mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề:

online download iMovie

1. CNET

http://Download.CNET.com/Apple-iMovie/3000-2170_4-7469.html

2. tập tin Hippo

http://filehippo.com/Mac/download_apple_iphoto/

3. Softonic

http://en.softonic.com/s/iMovie-9-Free-Download:Mac

4. chính thức tải về liên kết

https://support.Apple.com/kb/dl1574?locale=en_US

Các hướng dẫn đầu cho iMovie 9

Sau đây là các hướng dẫn 5 đầu cho việc học tập iMovie từ đầu và nó cũng sẽ làm cho chắc chắn rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này:

1. danh Video hướng dẫn

http://www.izzyvideo.com/iMovie-Tutorial/

online video editor

Mô tả

Với hơn 2 giờ video người dùng sẽ nhận được để biết tất cả những điều cơ bản trong phong cách và cũng sẽ làm cho chắc chắn rằng chương trình được sử dụng trong cách tốt nhất để đảm bảo rằng tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật, kết quả tạo ra một cách dễ dàng. Các hướng dẫn rất dễ dàng để hiểu như một chuyên viên cấp được duy trì.

Đánh giá

Chương trình này là cao xếp vì nó cung cấp tất cả thông tin cần thiết đó là cần thiết để đảm bảo rằng tốt nhất và kết quả hiện đại được tạo ra mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề do đó đào tạo này rất khuyến khích trong lĩnh vực này.

2. Lynda

http://www.Lynda.com/iLife-Tutorials/iMovie-09-Essential-Training/47466-2.html

iMovie use tips

Mô tả

Video hướng dẫn này cũng đảm bảo rằng người dùng nhận được các kết quả không được cung cấp bởi bất kỳ trang web nào khác trong lĩnh vực này. Nó cũng làm cho chắc chắn rằng tốt nhất và hướng dẫn chương trình hiện đại duyệt qua để tìm hiểu iMovie 9 trong chiều sâu. Các giảng viên chắc chắn mất đau trong việc giải thích tất cả mọi thứ trong lĩnh vực này.

Đánh giá

Chương trình có một điểm 4.8 trong số 5, cho thấy rằng những người sử dụng được rất nhiều pacified sau khi tham gia đào tạo này vì nó là dễ hiểu và các khái niệm đã được giải thích chi tiết tuyệt vời.

3. Udemy

https://www.udemy.com/Master-iMovie-Video-Editing-App-for-iPhone-Pro-Lessons/

video editing software

Mô tả

Sau khi Lynda Udemy là một trong các trang web tốt nhất mà sẽ đảm bảo rằng iMovie được giải thích theo cách tốt nhất có thể. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng các khái niệm được xóa một cách mà không có trang web khác không trong lĩnh vực này. Mức độ của hướng dẫn này là chuyên nghiệp và nó là rất tốt cho người dùng hiểu biết công nghệ cao.

Đánh giá

Đánh giá tổng thể của các hướng dẫn là cao đó cho thấy rằng những người sử dụng được hài lòng chắc chắn sau khi tham gia đào tạo như các khái niệm đã được thực hiện mạnh mẽ hơn và cho tất cả các chuyên gia am hiểu công nghệ hướng dẫn này là một lợi ích và cao được đề nghị trong lĩnh vực này.

4. hướng dẫn tại YouTube

https://www.YouTube.com/watch?v=fFuLi8D-qGk

alternative to iMovie

Mô tả

Nó là một trong tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật hướng dẫn miễn phí và có thể được xem tại YouTube để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật chuyên nghiệp dịch vụ. Điều tốt là không giống như các hướng dẫn video này có thể dễ dàng được tải về và người dùng có thể xem là thời gian và một lần nữa để có được một cái nhìn rõ ràng hơn.

Đánh giá

Hơn 2000 thích liên quan đến điều này video cho thấy rằng nó đã được thực hiện chuyên nghiệp và vượt qua nhiều hướng dẫn thanh toán của thể loại tương tự như đó cũng cho thấy rằng mức độ chuyên nghiệp được duy trì trong lĩnh vực này và người sử dụng được tốt nhất ra khỏi những điều giải thích.

5. Vimeo hướng dẫn

https://Vimeo.com/Blog/Post/Video-101-Editing-with-iMovie

iMovie alternative for mac

Mô tả

Một lần nữa hướng dẫn này đã được thực hiện để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật xử lý đó được nhúng trong chương trình như vậy rằng họ có thể được học một cách dễ dàng. Hướng dẫn này cũng đảm bảo rằng mối quan hệ của iMovie với Vimeo cũng được giải thích trong các chi tiết tuyệt vời để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất.

Đánh giá

Một lần nữa hướng dẫn này có một số cao lần xem trong đó chắc chắn cho thấy rằng người dùng có thể là tốt nhất và bắt đầu những kiến thức nghệ thuật liên quan đến những gì đã được giải thích và tất cả nó đã được thực hiện một cách dễ dàng và để đáp ứng người sử dụng để đảm bảo rằng lệnh hoàn tất trong chương trình rất thích với tính chuyên nghiệp.
Đầu trang