Tất cả chủ đề

+

iMovie

1 chuyển đổi
2 chỉnh sửa
3 xuất nhập khẩu
Lựa chọn thay thế 4
5 tips & Tricks

Tải về bất kỳ phiên bản nào của iMovie, ở đây nó là!

Một trong những tốt nhất và các dịch vụ hiện đại được giới thiệu bởi Apple là ứng dụng iMovie và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng các ứng dụng đã đưa trường của cơn bão khi nó đã ban đầu phát hành vào năm 1999. Nó là thực sự là một đoạn video chỉnh sửa phần mềm mà sẽ bảo đảm rằng người sử dụng được tốt nhất và chương trình hiện đại sẽ cho phép họ để thao tác các video theo mong muốn của họ. Từ iMovie ban đầu để iMovie 10.0.9 có là một tổng số 13 các phiên bản đã được đưa ra bởi công ty. Hướng dẫn này đề với ít nổi tiếng của họ.

download imoive on win

Tải về bất kỳ phiên bản nào của iMovie

Các phiên bản tương đối lớn tuổi cũng có sẵn trực tuyến và những điều tốt là người dùng có thể nhận được các phiên bản từ trang web của Apple để đảm bảo rằng các trang web phần mềm không bao giờ được truy cập để có được needful được thực hiện. Người dùng cũng cần phải đảm bảo rằng iMovie tải về theo sau cho mỗi tải về phần loại như liên kết này có các chương trình iMovie được tải lên từ phiên bản 2.

download imovie mac

Tại sao iMovie?

Nó là như vậy bởi vì chương trình này là một trong những tốt nhất và các công cụ hiện đại sẽ bảo đảm rằng kết quả tốt nhất được tạo ra mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng sẽ làm cho chắc chắn rằng người dùng nhận được các kết quả là unmatchable.

download imovie mac

Vấn đề tổng thể liên quan đến các chương trình khác là tính tương thích nhưng iMovie được hỗ trợ bởi sức mạnh của Apple và cho cùng một lý do sự hỗ trợ trực tuyến là có để đảm bảo rằng tốt nhất và kết quả hiện đại được cung cấp để nâng cao kinh nghiệm người dùng. Tổng thể kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng là một cái gì đó mà sẽ bảo đảm rằng người sử dụng được tốt nhất và great tổng thể kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Điều này cũng sẽ dẫn người dùng đến một thực tế rằng phát hành ổn định chương trình phần mềm iMovie sẽ cho phép người dùng để có được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật lập trình kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

free download imoive

Các phiên bản khác nhau của iMovie

Sau đây là một số phiên bản của iMovie sẽ được thảo luận chi tiết:

1. iMovie 10

Các thông tin là như sau.

Thời gian phát hành

Chương trình được phát hành vào ngày 22 tháng 8 năm 2013.

Tính năng chính

• Một tính năng mới của Mac App Cửa hàng mua đã được thêm vào.
• Tổng thể nhìn cũng như bố trí cũng đã được nâng cấp bằng cách sử dụng phiên bản này.
• Tất cả các máy Mac mới cũng đã được thêm vào.

Tải xuống URL

Chương trình có thể được tải về từ đây.

imovie windows 7 download free

Xem lại từ truyền thông hàng đầu trang web

Việc xem xét đã đăng Thế giới Mac là một trong những tốt nhất những cái đó đã làm cho người dùng tin rằng tốt nhất và chương trình tiên tiến nhất đã được đưa ra bởi Apple. Từ giao diện thay đổi để cải thiện tốc độ đánh giá này là tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này.

download imovie windows

2. iMovie 9

Sau đây là các thông tin cần thiết về chương trình.

Thời gian phát hành

Chương trình được phát hành ngày 27 tháng 1 năm 2009.

Tính năng chính

• iLife 09 đã được đưa ra với iMovie 9 và cho cùng một lý do nó là một kỷ nguyên mới của các chuyển đổi như nhiều người tin.
• Tất cả các máy Mac mới đã được giới thiệu và nhúng trong chương trình.
• Trong vòng iLife 09 mua riêng biệt sẽ làm cho chắc chắn rằng người dùng bình định khi nói đến cửa hàng ứng dụng.

Tải xuống URL

Chương trình có thể được tải về từ đây.

imovie for windows

Xem lại từ truyền thông hàng đầu trang web

Việc xem xét đã được xuất bản tại Gizmodo và nó nói rằng giao diện là không thay đổi so với iMovie nhưng delving sâu vào phần mềm làm cho một người sử dụng nhận ra rằng Apple đã nghe các khiếu nại của người tiêu dùng theo cách tốt nhất có thể. Chính xác biên tập và nâng cao kéo và thả là một số các tính năng đã được xem xét trong bài viết này.

3. iMovie 8

Sau đây là một số điểm.

Thời gian phát hành

Chương trình được phát hành vào ngày 7 tháng 8 năm 2007.

Tính năng chính

• iLife 08 đã được giới thiệu với chương trình.
• Giao diện của iPhoto8 cũng đã bị sửa đổi hoàn toàn và cho cùng một lý do nâng cấp là đáng yêu.
• Giao diện tổng thể của chương trình đã được thực hiện hấp dẫn trong lĩnh vực này.

Tải xuống URL

Chương trình có thể được tải về từ Apple Website.

download imovie pc

Xem lại từ truyền thông hàng đầu trang web

Có là một iMovie 8 xem lại trên cnet và các độc giả trở thành nhận thức đầy đủ của chương trình đã được đưa ra bởi Apple trong hình thức iMovie 8. Tất cả tính năng mới cũng như các máy Mac mới cho phép người dùng để đảm bảo rằng chương trình này là tốt nhất trong số các phiên bản trước. Tính năng tải lên bộ sưu tập đã được ca ngợi nhiều nhất trong lĩnh vực này.

4. iMovie HD 6

Sau đây là một số điểm mà sẽ làm cho hiện tượng rõ ràng

Thời gian phát hành

Chương trình được phát hành ngày 10 tháng 1 năm 2006.

Tính năng chính

• iLife 06 đã được đưa ra với chương trình.
• Dựa trên người sử dụng thông tin phản hồi cần thiết thay đổi đã được thực hiện khi nói đến iPhoto và sắp xếp bộ sưu tập.
• Chương trình đã được nâng cấp hoàn toàn so với iMovie HD 5.

Tải xuống URL

Chương trình có thể tải về từ đây.

best iMovie for PC alternative

Xem lại từ truyền thông hàng đầu trang web

IMovie HD 6 Xem lại cho thấy rằng trang web phương tiện truyền thông hàng đầu này là hài lòng về sự ra mắt và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất và các chủ đề hiện đại và thời gian thực xem trước đã được tự hào về. Theo đánh giá chương trình có giá trị mua trong quan hệ với cải tiến mới.

5. iMovie HD 5

Sau đây là một số điểm mà sẽ làm cho hiện tượng rõ ràng

Thời gian phát hành

Chương trình được phát hành ngày 6 tháng 1 năm 2005.

Tính năng chính

• Khởi động của iLife 5 là một trong những tốt nhất và các bước hiện đại thực hiện trong lĩnh vực này.
• Chương trình đã được đóng gói với iLife 05 gói như một toàn thể.
• Tất cả giao diện mới sẽ ổ đĩa dùng để đảm bảo rằng chương trình này là một trong những tốt nhất liên quan đến chính sách cải thiện tổng thể của công ty.

Tải xuống URL

Chương trình có thể được tải về từ Tải về chính thức của Apple.

Make Movies on Your PC

Xem lại từ truyền thông hàng đầu trang web

Đánh giá từ macupdate cho thấy rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng chương trình được tải xuống do thực tế là so với iLife 04 iLife 05 gói đã được nâng cấp lên một mở rộng lớn. Mặc dù có một số tính năng trả tiền là tốt nhưng người dùng sẽ có thể để đảm bảo rằng tốt nhất và các tính năng hiện đại (một số) được cũng rất thích mà không chi tiêu ngay cả một xu duy nhất.

Đầu trang