Tất cả chủ đề

+

iMovie

1 chuyển đổi
2 chỉnh sửa
3 xuất nhập khẩu
Lựa chọn thay thế 4
5 tips & Tricks

Làm thế nào để nhập khẩu MPG để iMovie?

Một trong các sản phẩm tốt nhất của Apple Inc liên quan đến việc chỉnh sửa phim là iMovie và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng chương trình đã được tải về nhiều lần chỉ để đảm bảo rằng người dùng nhận được tốt nhất và hiện đại kết quả trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn tốt nhất tải về chương trình trong lĩnh vực này cũng được sử dụng để chắc chắn rằng nếu một định dạng nhất định không được tải xuống sau đó nó là chuyển đổi và tải để iMovie. Hướng dẫn này là tất cả về việc nhập khẩu tập tin mpg iMovie với sự giúp đỡ của chuyển đổi tốt nhất của thị trường.

mpg to iMovie

Phần 1: Apple iMovie và hạn chế của nó

Có hàng chục ngàn định dạng được hỗ trợ bởi iMovie và cho cùng một lý do nó là một trong chương trình tốt nhất và hiện đại để đảm bảo rằng người dùng được điều trị tốt nhất và vấn đề tổng thể liên quan đến việc nhập khẩu định dạng không bao giờ phải đối mặt với nhưng vẫn còn có một số định dạng như chịu một trong đó không thể được nhập khẩu và điều này được coi là một trong những tính năng đặt tàn phá buộc một người sử dụng để gỡ bỏ cài đặt chương trình, ngay cả khi mua đã được thực hiện. Sau đây là một số hạn chế khác của chương trình và để đảm bảo rằng người dùng nhận được đi với chúng nó được khuyên nên đọc hướng dẫn này cho đến cuối:

 • Cùng một hệ thống được yêu cầu tất cả thời gian để đảm bảo rằng các dự án về iMovie xong dữ liệu và người sử dụng được kết quả tốt nhất.
 • Nó là một chương trình chuyển động nhạy cảm và do đó nó đòi hỏi các tập trung toàn bộ của người sử dụng trong khi một bộ phim đang được sửa.
 • Học tập của chương trình đặt ra một thách thức lớn cho người dùng và do đó nó không phải là dễ dàng ở tất cả để đảm bảo rằng chương trình là học được đến cốt lõi của nó.
 • Các dự án dài iMovie mất nhiều thời gian để có được xuất khẩu và do đó nó cũng có nghĩa rằng chương trình không thể được sử dụng cho bất kỳ hoạt động nào khác trong lĩnh vực này.
 • IMovie là một chương trình mà đã được phát triển cho những người có công nghệ cao hiểu biết, do đó, người dùng mới làm quen với không thể sử dụng nó mà không có hướng dẫn thích hợp.

Apple iMovie and its limitations

Phần 2: Làm thế nào để nhập khẩu mpg để iMovie trên máy Mac

Wondershare video Converter Ultimate là tốt nhất và các chương trình tiên tiến nhất mà có thể bảo đảm rằng mpg chuyển đổi sang một định dạng thân thiện iMovie và sau đó nhập khẩu được thực hiện dễ dàng và sự hài lòng. Sau đây là một số tính năng của chương trình sẽ cho biết những người sử dụng về cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất và hiệu quả để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại khi nói đến chuyển đổi và khác liên quan đến kỹ thuật:

 • Tỷ lệ chuyển đổi là 30 X nhanh hơn convertors khác mà có sẵn trên thị trường.
 • Hỗ trợ DLNA đã được xây dựng trong và đây là một trong những tính năng đó không phải là hiện diện trong bất kỳ chương trình nào khác trong lĩnh vực này.
 • Trung tâm phương tiện truyền thông được xây dựng vào làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và các nhà nước của nghệ thuật dòng phương tiện truyền thông để truyền hình hoặc bất kỳ thiết bị nào khác trong lĩnh vực này.
 • Chuyển đổi cũng hỗ trợ mới nhất 4K và hỗ trợ HD 2.0 trong cách tốt nhất.
 • Chương trình hỗ trợ định dạng hơn 150 mà làm cho nó có thể cho người dùng hầu như chuyển đổi từ bất kỳ định dạng nào khác trong lĩnh vực này.
 • Giao diện lập trình tổng thể của chương trình là tốt nhất và nó có thể chắc chắn rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này.

wondershare video converter ultimate

Làm thế nào để làm điều đó?

Để đảm bảo rằng các định dạng mpg chuyển đổi sang định dạng tương thích iMovie nó được khuyên để đảm bảo rằng quá trình sau đây được theo sau và các bước được đề cập cũng được áp dụng trong cùng một cách để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trong lĩnh vực này mà sẽ dẫn người sử dụng để đảm bảo rằng chương trình đang được sử dụng là tốt nhất và tất cả thời gian yêu thích trong lĩnh vực này:

Bước 1: Sau khi tải về và cài đặt Wondershare Video Converter Ultimate, khởi động ứng dụng từ máy tính của bạn và chờ đợi cho bất kỳ Cập Nhật do được cài đặt để đảm bảo rằng phần mềm này chạy một cách hiệu quả mà không có bất kỳ lỗi và chậm.

mpg to iMovie 1

Bước 2: Nút thêm tập tin là sau đó được ép để đảm bảo rằng các tập tin định dạng mpg được nhập khẩu chương trình để tiến hành thêm:

mpg to iMovie 2

Bước 3: Các định dạng tương thích iMovie là sau đó để được lựa chọn để đảm bảo rằng các tập tin được chuyển đổi và có thể được nhập khẩu vào iMovie một cách dễ dàng như nó sẽ cho phép iMovie để phát hiện các tập tin đó là không thể phát hiện trước khi chuyển đổi này diễn ra:

mpg to iMovie 3

Bước 4: Nút chuyển đổi là sau đó được ép để đảm bảo rằng các tập tin được chuyển đổi và điều này cũng làm cho chắc chắn rằng các quá trình đó liên quan đến việc chuyển đổi hoàn thành một lần và cho tất cả:

mpg to iMovie 4

Bước 5: Bằng cách sử dụng iMovie người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng đường dẫn sau đó là tập tin > nhập khẩu để đảm bảo rằng các tập tin được nhập khẩu mà đã được chuyển đổi và điều này cũng kết thúc quá trình đầy đủ:

mpg to iMovie 5

Phần 3: Tại sao bất kỳ tập tin mpg video không thể chuyển nhập để iMovie?

Nó là để lưu ý rằng iMovie hỗ trợ tất cả các tập tin là mpg và do đó người dùng có thể chắc chắn rằng vấn đề là không bao giờ phải đối mặt trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, nó là cũng cần chú ý khi iMovie nhập khẩu chỉ những tệp mpg được mã hóa với MPEG4/AAC mã hóa hoặc container. Nếu các thùng chứa được đề cập không được sử dụng trong lĩnh vực này sau đó nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng vấn đề sẽ phải đối mặt và vấn đề sẽ cũng không nhận được giải quyết. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng vấn đề là không bao giờ phải đối mặt trong lĩnh vực này nó khuyên để đảm bảo rằng các tập tin được chuyển đổi như nó đã được chỉ ra trong quá trình đó đã được đề cập ở trên.

mpg to iMovie 6

Đầu trang