Tất cả chủ đề

+

iMovie

1 chuyển đổi
2 chỉnh sửa
3 xuất nhập khẩu
Lựa chọn thay thế 4
5 tips & Tricks

Top 5 miễn phí trực tuyến iMovie lựa chọn thay thế

Apple đã tạo ra chương trình tuyệt đẹp và hiện đại để đảm bảo rằng cơ sở người dùng của họ tăng lên đến một mở rộng lớn. Khi nói đến iMovie sau đó nó cũng có thể được coi là một trong những tốt nhất và hiện đại chương trình để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên một số người dùng đang xem iMovie đó thay thế nên được khám phá để đảm bảo rằng không chỉ chức năng của họ được thử nghiệm nhưng người dùng cũng được kết quả tốt nhất. Hướng dẫn này là tất cả về top 5 iMovie lựa chọn thay thế để đảm bảo rằng trong giờ cần bất kỳ trong số này có thể được sử dụng để đảm bảo rằng công việc không bao giờ bị gián đoạn ở tất cả.

iMovie alternative

Tại sao lựa chọn thay thế?

Nó là để lưu ý rằng người dùng áp dụng tất cả iMovie liên quan dự án ảnh hưởng đến các chương trình khác cũng như để đảm bảo rằng chức năng của họ được thử nghiệm theo cách tốt nhất có thể. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng chương trình tốt nhất và hiện đại trong lĩnh vực này là một trong đó đã được phát triển giữ trong tâm trí các nhu cầu và nhu cầu của người sử dụng theo cách tốt nhất. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng các lựa chọn thay thế được tìm kiếm như một số có quan điểm rằng iMovie không trình bày kết quả tốt nhất sau khi n├óng cß║Ñp tại và cho cùng một lý do họ muốn chuyển đổi để các chương trình vì họ không chỉ là tốt nhất nhưng cũng đảm bảo rằng các dự án iMovie được sao chép theo cách tốt nhất có thể.

best iMovie for PC alternative

Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất và các công cụ hiện đại được cũng tải xuống để đảm bảo kết quả tốt nhất thu được mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Lựa chọn thay thế iMovie cũng sẽ đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và hiệu quả tổng thể của chương trình cũng được cải biến theo cách tốt nhất có thể. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng các chương trình mà là để được tải về được xem xét chi tiết để các chương trình sai hoặc không mong muốn bao giờ được tải về và cài đặt. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại khi nói đến iMovie và các dự án đang thực hiện với cùng một thần khí và nhiệt tình.

free iMovie alternative

Làm thế nào để có được tốt nhất?

Nó là phải lưu ý rằng để tải về một chương trình rất quan trọng để lưu ý rằng các số liệu mà được viết trong phần sau của hướng dẫn này được coi là và cho cùng một lý do nó là cũng để lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất và so sánh hiện đại cũng thực hiện. Để có được tốt nhất của tất cả các lần nó được khuyên để đảm bảo rằng một phần tiếp theo của các hướng dẫn được đọc trong đầy đủ để có được kết quả tốt nhất của mọi thời đại.

online iMovie alternative

Top 5 miễn phí trực tuyến iMovie lựa chọn thay thế

Sau đây là top 5 lựa chọn thay thế để iMovie để đảm bảo rằng tốt nhất và các công việc nhà nước của nghệ thuật được thực hiện với các tác dụng tương tự như iMovie:

1. chúng tôi Video

Nhà phát triển

Chương trình này đã được phát triển bởi tổ chức WeVideo đó đã làm cho bố trí chỉ là hoàn hảo để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất. Nó cũng được ghi nhận là có một phiên bản chuyên nghiệp cũng có tính năng tốt nhất nhúng. Chương trình đã được phát triển một cách chuyên nghiệp.

Tính năng

  • Chương trình này là đơn giản để sử dụng và có thể xử lý các dự án lớn
  • Việc xem xét tổng thể của chương trình là dễ dàng để hiểu và để đảm bảo rằng các resuots tốt nhất thu được.

URL

https://www.wevideo.com/

Ảnh chụp màn hình

iMovie alternative for mac

2. YouTube Video Editor

Nhà phát triển

Nó đã được phát triển bởi Google và cho cùng một lý do đó nhu cầu giới thiệu không có như Google có một trong các chuyên gia tốt nhất và hiện đại của ngành công nghiệp để đảm bảo rằng tốt nhất và các tính năng hiện đại là không chỉ khám phá nhưng người dùng cũng được thay thế trực tuyến tốt nhất mà miễn phí.

Tính năng

  • Nó là lớn nhất trực tuyến iMovie thay thế đang được sử dụng bởi hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới.
  • Cộng đồng trực tuyến của trình biên tập có để giúp người dùng trong những giờ cần thiết và các vấn đề được giải quyết nhanh đáng kể.

URL

https://www.YouTube.com/YT/Creators/

Ảnh chụp màn hình

video editing software

3. Magisto

Nhà phát triển

Nó đã được phát triển bởi tổ chức Magisto và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng nó là một trong các ứng dụng tốt nhất mà đảm bảo rằng người dùng nhận được tốt nhất trong thời gian không có ở tất cả. Các nhà phát triển đã thực hiện các chuyên gia xem xét và đây là những gì người dùng cần trong lĩnh vực này.

Tính năng

  • Việc thay thế đã được thiết kế để đảm bảo rằng tỷ lệ chuyển đổi nhanh hơn hơn bao giờ hết.
  • Nhìn tổng thể của chương trình là tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả mà là phù hợp với các yêu cầu của dự án.

URL

http://www.magisto.com/

Ảnh chụp màn hình

alternative to iMovie

4. video LAN phim tác giả

Nhà phát triển

Để đảm bảo rằng chương trình hiện đại và tốt nhất tải về nó được khuyến khích để đảm bảo rằng người sử dụng được tác giả phim Video LAN vì nó là một trong những chương trình tốt nhất đã được thực hiện bởi những người sáng tạo của mạng LAN Video.

Tính năng

  • Chương trình là miễn phí để sử dụng và có thể truy cập để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất.
  • Việc mở rộng tổng thể của chương trình là rất lớn và có hướng dẫn có sẵn để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất.

URL

http://www.VideoLAN.org/vlmc/

Ảnh chụp màn hình

iMovie Alternative for Android

5. ShotCut

Nhà phát triển

Nó là một trong chương trình tốt nhất và hiện đại để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất. Như là một trình soạn thảo không tuyến tính nó nhận được kết quả tốt nhất, và nó cũng cần chú ý rằng người dùng có thể nhận được iMovie thay thế rất dễ dàng. Nó đã được phát triển bởi tổ chức ShotCut.

Tính năng

  • Nó giữ chất lượng của video là cùng được trước khi dự án đã được thực hiện và nó là một tính năng tốt nhất.
  • Nhìn tổng thể của chương trình là tốt nhất và do đó nó rất dễ dàng sử dụng.

URL

http://www.Shotcut.org/bin/View/Shotcut/WebHome

Ảnh chụp màn hình

Video Converter Pro
Đầu trang