Tất cả chủ đề

+

iMovie

1 chuyển đổi
2 chỉnh sửa
3 xuất nhập khẩu
Lựa chọn thay thế 4
5 tips & Tricks

5 lời khuyên cho nhà hát iMovie trên máy Mac

Để đảm bảo rằng trình tốt nhất và hiện đại theo sau đối với các chức năng tổng thể của iMovie nó là để được ghi nhận rằng sự hội nhập tốt nhất là cũng cần thiết trong lĩnh vực này. Để đảm bảo rằng người sử dụng được trình tốt nhất và hiện đại trong lĩnh vực này nó khuyên để đảm bảo rằng người dùng được đơn giản tổng thể tốt nhất trong lĩnh vực này. Để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tổng thể tốt nhất khi nói đến việc tích hợp iMovie với Mac hướng dẫn này đã được viết để đảm bảo rằng người dùng tìm thấy chính xác những gì anh ta sau khi.

imovie theatre mac

Mac và iMovie

Mac và iMovie là liên quan chặt chẽ với nhau như các chức năng của iMovie có thể được thưởng thức theo cách tốt nhất có thể khi chương trình đã được cài đặt trên Mac và nó là tất cả do thực tế là các sản phẩm được phát triển bởi Apple Inc và người sử dụng cần để đảm bảo rằng tốt nhất và chương trình hiện đại được cài đặt trên Mac đã được tải về từ trang web chính thức để đảm bảo rằng tính năng Cập Nhật và gần đây nhất được hưởng trong lĩnh vực này. Có một số diễn đàn trực tuyến và blog mà cung cấp lời khuyên về vấn đề này và cho cùng một lý do một số được áp dụng rất tốt và những người khác không được áp dụng tại tất cả các lý do được rằng những lời khuyên không được Cập Nhật với các đoạn văn của thời gian và người sử dụng là không có khả năng để có được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trong lĩnh vực này. Để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trong lĩnh vực này nó được khuyên để đảm bảo rằng những lời khuyên mà sẽ được trình bày ở đây được triệt để nghiên cứu để có được tốt nhất ra khỏi các hướng dẫn trong lĩnh vực này.

imovie theatre mac

5 lời khuyên cho iMovie Theater

Để đảm bảo rằng nhà hát iMovie rất thích theo cách tốt nhất nó được khuyên để đảm bảo rằng ông Mẹo cùng với các bước được theo cách tốt nhất:

1. làm thế nào để xem clip iMovie Theatre của bạn trên bất kỳ thiết bị

Sau đây là quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất được tạo ra trong lĩnh vực này để có được kết quả tốt nhất:

a. người dùng cần phải đăng nhập để iCloud để bắt đầu quá trình theo cách tốt nhất:

imovie theatre for mac 10

sinh từ iMovie đường dẫn đó là để được theo sau là iMovie > Tuỳ chọn và hộp kiểm tự động tải lên nội dung để iCloud là để được kiểm tra để tiến hành thêm:

add vedio with imovie

c. một khi bộ phim được tải lên để iCloud người dùng sau đó cần phải nhấp vào nút chia sẻ và sau đó chọn nhà hát:

export imovie theatre

mất video sau đó đã được tải lên để iCloud và người sử dụng có thể chắc chắn rằng nó theo dõi trên bất kỳ thiết bị nào ông muốn:

share imovie theatre

2. làm thế nào để gửi iMovie theatre để iDevice

Nó là rất dễ dàng với sự giúp đỡ của các ứng dụng iOS nói cho iMovie và cho cùng một lý do quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này là như sau:

a. iMovie là để được chia sẻ có thể được thực hiện bằng cách nhấn vào nút chia sẻ. Nhà hát iMovie là để được lựa chọn trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại:

send imovie theatre

sinh sau khi tên của bộ phim được viết nó sẽ được tự động xuất khẩu sang iMovie trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất:

view imove video

c. người dùng sau đó có thể xem phim trên iDevice mà đã được tải lên để iCloud theo cách này và là kết quả của quá trình trên. Nó cũng kết thúc quá trình đầy đủ:

view iMovie Theatre clips

3. làm thế nào để xóa một bộ phim từ iMovie theatre on Mac

Quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này là đơn giản yên tĩnh và người sử dụng chỉ cần làm theo các bước dưới đây để đảm bảo rằng các needful được thực hiện:

a. người sử dụng cần để đảm bảo rằng tập tin đó là bị xoá phải nhấp vào và từ trình đơn xuất hiện cho người dùng cần phải đảm bảo rằng việc xóa lựa chọn được kích hoạt để đảm bảo rằng người dùng nhận được dấu nhắc:

delete imovie theatre movie

sinh một khi nó đã được thực hiện người dùng sẽ được nhắc để đảm bảo rằng tập tin là để xóa các lựa chọn mong muốn là để bạn lựa chọn để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất:

earse imove theatre

4. nhập khẩu để iMovie theatre

Quá trình này cũng rất đơn giản và các bước sau đây phải được theo sau để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất được tạo ra trong lĩnh vực này:

a. người sử dụng cần để thực hiện theo đường dẫn tập tin > nhập khẩu

import to imovie theatre

sinh cửa sổ mới sẽ bật lên nên được sử dụng để đảm bảo rằng ông mong muốn video được chuyển nhập dễ dàng và sự hài lòng và điều này cũng kết thúc quá trình đầy đủ:

copy to imovie theatre

5. thêm hiệu ứng video

Sau đây là quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này:

a. người sử dụng cần để truy cập vào các thanh tra của nhà hát iMovie để đảm bảo rằng quá trình tiến bộ:

add video effect

sinh người sử dụng sau đó cần để đảm bảo rằng dưới tùy chọn clip hiệu ứng video được thêm vào để đảm bảo rằng nó được thêm vào video đang được chơi hoặc một người sử dụng muốn chia sẻ. Khi áp dụng đầy đủ trình sẽ cũng kết thúc ở đây:

view imove trailer

Người dùng có thể bảo đảm rằng chương trình tốt nhất tính năng được hưởng của các quá trình đã được đề cập ở trên theo cách tốt nhất. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn là tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật công cụ được nhúng trong iMovie cũng được sử dụng để đảm bảo rằng kết quả là tốt nhất như là người dùng muốn họ.

Đầu trang