Tất cả chủ đề

+

iMovie

1 chuyển đổi
2 chỉnh sửa
3 xuất nhập khẩu
Lựa chọn thay thế 4
5 tips & Tricks

Top 20 iMovie chủ đề/mẫu cho người dùng Mac

Nó là một trong những tính năng tiên tiến nhất của iMovie đảm bảo tốt nhất và hiện đại chủ đề và các mẫu được tải xuống cho iMovie để bố trí là không chỉ hoàn hảo nhưng người dùng cũng được một cảm giác phù hợp với dự án đang được thực hiện. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng trong lĩnh vực này nên cũng chắc chắn rằng tốt nhất và quá trình hiện đại được theo sau và tốt nhất cũng được chuyển giao trong thời gian để đảm bảo rằng các needful được thực hiện. Hướng dẫn này là tất cả về các chủ đề hàng đầu iMovie và thực hiện của họ.

Phần 1: Top 20 iMovie chủ đề/mẫu cho người dùng Mac

Dưới đây là những chủ đề iMovie 20 hàng đầu cho người dùng Mac để đảm bảo rằng vẻ đẹp của chương trình tăng lên tuyệt vời mở rộng:

1. thể thao chủ đề

Nó là một trong những chủ đề mà sẽ làm cho chắc chắn rằng người dùng được quan điểm tốt nhất và hiện đại và nó được thiết kế đặc biệt là đối với những người thích chơi thể thao. Để làm cho người sử dụng tốt nhất của các chủ đề được khuyên để có một cái nhìn tại YouTube video về cùng chủ đề.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=L6T_2OxI8Es

2. sổ lưu niệm chủ đề

Mặc dù nó là thô trong bố trí nhưng vẫn còn đó là một trong những chủ đề tốt nhất cho việc sử dụng những người muốn nhìn thấy xuất hiện iMovie của họ từ một góc độ khác nhau. Nó là hoàn toàn miễn phí và có thể được tải về từ trang web chính thức của iMovie

download imovie mac

YouTube URL: http://www.YouTube.com/watch?v=Cg9lMieW2MI

3. tin tức chủ đề

Thêm một chủ đề thú vị mà sẽ để lại người dùng không nói nên lời vì nó là một trong chương trình tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật mà sẽ cho phép người dùng sử dụng phần mềm hơn, đặc biệt là nếu người dùng yêu thương để xem tin tức và các vấn đề hiện tại.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=upHXtgX0OOI

4. phim dải chủ đề

Nó là chủ đề tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng bắt tất cả các hứng thú và niềm vui khi ra trên chuyến đi với gia đình. Nó cũng là một trong những chủ đề tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng nhận được tốt nhất và kết quả hiện đại trong lĩnh vực này khi nói đến chụp phim.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=uBLJjtFYYJE

5. Veritas chủ đề

Nó là một trong những chủ đề được sử dụng nhất của thời kỳ hiện đại và outlook là chỉ giống như một thanh công cụ nhỏ. Các nút cũng như bố trí là tốt nhất và những người muốn sử dụng một cái gì đó dễ dàng sử dụng được khuyến khích để đảm bảo rằng các chủ đề được tải về.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=h6U7R6ouc94

6. tê giác chủ đề

Mặc dù người dùng đòi hỏi phải làm rất nhiều công việc trong khi cài đặt chủ đề này, nhưng tốt nhất và các tính năng hiện đại đã được nhúng trong vòng. Nó cũng làm cho chắc chắn rằng người dùng nhận được những kinh nghiệm xem tốt nhất và tối ưu trong lĩnh vực này.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=aI5YjSIdYl0

7. Mistikons

Chủ đề này có sẵn trong cả hai ánh sáng và bóng tối màu sắc và cho cùng một lý do nó phù hợp với nhu cầu và nhu cầu của các người dùng khác nhau khắp nơi trên thế giới. Nó là một trong những chủ đề phổ biến nhất của kỷ nguyên hiện đại mà làm cho chắc chắn rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=7pC6QxDwJSA

8. Liscio

Nó là một chủ đề thông minh mà làm cho chắc chắn rằng tốt nhất và công cụ lập trình hiện đại cũng cung cấp cho người sử dụng để sửa đổi chủ đề theo nhu cầu. Các phông chữ tối và linh hoạt làm cho chắc chắn rằng nó sẽ trở thành sự lựa chọn cuối cùng của người sử dụng.

download imovie mac

YouTube URL: : https://www.youtube.com/watch?v=WmA9-M3yn5g

9. Kaer B3

Nó là một chủ đề được thiết kế đặc biệt cho những người muốn chuyên nghiệp từ mọi khía cạnh của giao diện iMovie để nhìn đơn giản được sử dụng. Chủ đề này đã được coi như là chủ đề tải về nhất của thời kỳ hiện đại với các tải ngày càng tăng.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=WJ6TCPwOXsg

10. thủy Inspirat

Các chủ đề có thể chắc chắn rằng bộ phim hoặc dự án được thực hiện trên iMovie trở thành tốt nhất và cũng đảm bảo rằng tốt nhất và các công cụ hiện đại được cũng cung cấp cho người dùng để quản lý các dự án khác nhau dễ dàng và sự hài lòng.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=KNeo55BpsCE

11. sáng cuộc sống chủ đề

Nếu người dùng muốn đảm bảo rằng iMovie trở nên sống động và cũng trông đầy màu sắc trong lĩnh vực này nó được khuyên nên đảm bảo rằng chủ đề này sẽ được tải về để cho người sử dụng được tốt nhất và hiện đại chức năng nhúng vào trong.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=i5rT_m-rlwg

12. bướm và Hoa

Nó là một trong những chủ đề tốt nhất mà đảm bảo rằng người dùng được tốt nhất để phù hợp với iMovie cũng như bố trí tổng thể của các biên tập viên sẽ trở thành tốt nhất của mọi thời đại. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng người dùng nhận được một cái nhìn chuyên nghiệp tất cả cùng.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=2Pl_YlP8YwE

13. ngày học

Nhớ lại những kỷ niệm cũ là một cái gì đó mà tất cả người dùng tình yêu và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng người dùng sẽ nhận được anh ta vào chủ đề này mà sẽ cũng đảm bảo rằng việc lựa chọn chủ đề tổng thể trở nên dễ dàng.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=fncevAM9R5E

14. ảnh dòng chảy

Người dùng nên chắc chắn rằng trong khi sử dụng iMovie là một trình biên tập ảnh chủ đề này được sử dụng để đảm bảo rằng công việc trở nên dễ dàng và thu được kết quả tốt nhất.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=Xj6h8lnSprE

15. những kỷ niệm album

Một lần nữa tham gia chủ đề này vào xem xét sẽ làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và lựa chọn chủ đề hiện đại mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó có một số công cụ cần thiết để chỉnh sửa hình ảnh trong cách tốt nhất.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=G-zERbBCJMQ

16. từ các ngôi sao

Một trong những chủ đề tốt nhất mà sẽ bảo đảm rằng người dùng nhận được kết quả mà là phù hợp với các yêu cầu của dự án. Nó là một chủ đề cũng có thể được tùy chỉnh một cách dễ dàng và không có bất kỳ vấn đề.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=grUBu1qomBU

17. lãng mạn tình yêu

Như tên cho thấy chủ đề này làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất ra khỏi iMovie và chủ đề có vẻ thực tế và đẹp. Nó cũng làm cho chắc chắn rằng tốt nhất và kết quả hiện đại được tạo ra mà không có bất kỳ vấn đề.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=QJzXN8G71lk

18. Hồng hoa hồng chủ đề

Nó là chủ đề duy nhất có một nhận định chuyên môn không nhưng vẫn còn nó tải về, cài đặt và ca ngợi bởi hầu hết người dùng khắp nơi trên thế giới do xuất hiện và thiết kế của nó.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=byQTZ_TxD3A

19. bài thơ để mẹ

Chủ đề này có một số tính năng nhúng mà không thể được viết do mô tả ngắn, nhưng nó đề nghị để tải về chủ đề này để đảm bảo rằng kết quả đang nhìn thấy một cách nhanh chóng.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=RcSOmYvUaBo

20. Thiên Hà bão

Nó là một trong những tốt nhất và tối chủ đề có sẵn cho iMovie. Nó có thể chắc chắn rằng tốt nhất và kết quả hiện đại được tạo ra mà không có bất kỳ vấn đề.

download imovie mac

YouTube URL: https://www.YouTube.com/watch?v=K8wyaWNC1qE

Làm thế nào để có được iMovie chủ đề/mẫu từ iDVD

Sau đây là quá trình đó là để được áp dụng trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất phù hợp với các yêu cầu thu được.

1. iDVD là để được đưa ra để bắt đầu quá trình:

download imovie mac

2. một dự án mới là sau đó được tạo ra với tỉ lệ chính xác:

download imovie mac

3. người sử dụng sau đó cần để đảm bảo rằng chủ đề chính xác được kích hoạt cho iDVD:

download imovie mac

4. chủ đề là sau đó để được tùy chỉnh để tiến hành thêm:

download imovie mac

5. nút đồ là sau đó được ép để đảm bảo rằng nội dung video được xuất khẩu:

download imovie mac

6. các quá trình đó là tiếp theo để được theo sau là tệp > lưu dưới dạng hình ảnh đĩa:

download imovie mac

7. trình sẽ bắt đầu mà sẽ nhìn như là DVD burning:

download imovie mac

8. các tập tin Video_TS là sau đó để được truy cập:

download imovie mac

9. từ URL http://www.squared5.com/ chuyển đổi là để được tải về để đảm bảo rằng các tập tin video_TS chuyển đổi sang .DV tập tin mở rộng và điều này cũng sẽ kết thúc quá trình như này DV tập tin có thể dễ dàng được thiết lập như là một chủ đề để iMovie:

download imovie mac

Đầu trang