Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để xóa tất cả hoặc nhiều bài hát/âm nhạc từ iPhone

Đối với bất kỳ người sử dụng bài hát và âm nhạc là một phần của iOS và cho cùng một lý do iPhone và iDevices khác được sử dụng để đảm bảo rằng âm nhạc chơi và người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại. Hướng dẫn này đã được viết để đảm bảo rằng người dùng nhận được tất cả các kiến thức và thông tin để đảm bảo rằng các bài hát được xoá khỏi iPhone và các thủ tục tốt nhất được thông qua. Hướng dẫn này cũng sẽ đảm bảo rằng người dùng nhận được cái nhìn sâu khi nói đến việc xóa bài hát và hiện tượng liên quan dễ dàng và sự hài lòng.

Phần 1. Làm thế nào để xoá nhiều bài hát từ iPhone

Sau quá trình là để được áp dụng khi nói đến câu hỏi chịu để đảm bảo rằng các needful được thực hiện dễ dàng và sự hài lòng:

 1. Trận đấu iTunes là để được tắt để đảm bảo rằng quá trình bắt đầu:
 2. 2568335 9.jpg

 3. Người dùng cũng có thể ẩn và thôi ẩn âm nhạc tải về theo mong muốn:
 4. 2568335 10.jpg

 5. Người sử dụng sau đó cần để mở các ứng dụng âm nhạc:
 6. 2568335 11.jpg

 7. Swiping từ phải sang trái sẽ tiết lộ tùy chọn xóa và người sử dụng cần để đảm bảo rằng nút nhấn để xóa bài hát và kết thúc tiến trình đầy đủ:
 8. 2568335 12.jpg

Phần 2. Làm thế nào để xóa danh sách phát từ iPhone

Quá trình xóa danh sách phát là hơi tương tự như xóa bài hát riêng lẻ. Sau đây là một số các bước này được áp dụng trong lĩnh vực này.

 1. Trận đấu iTunes là bị tắt để tiến xa hơn trong lĩnh vực này:
 2. 2568335 9.jpg

 3. Tải về âm nhạc cũng có thể ẩn và vào theo mong muốn:
 4. 2568335 10.jpg

 5. Các ứng dụng âm nhạc là để được ghi âm sẵn mở như minh hoạ trong hình dưới đây:
 6. 2568335 11.jpg

 7. Người dùng sau đó nhu cầu để mở giao diện danh sách bằng cách khai thác thêm ở phía dưới và khi nó được thực hiện sau đó swiping từ phải sang trái sẽ dẫn đến tùy chọn xóa là để thể ép để kết thúc quá trình:
 8. 2568335 13.jpg

Phần 3. Làm thế nào để xóa âm nhạc từ iPhone bằng cách sử dụng iTunes

Đối với bất kỳ iDevice iTunes là một phần quan trọng và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng người sử dụng cần để đảm bảo rằng quá trình hoàn thành trong phong cách và lớp nếu theo những bước sau om cách tốt nhất có thể:

 1. Trận đấu iTunes là để được tắt bằng cách sử dụng đường dẫn cài đặt > cửa hàng iTunes & ứng dụng > iTunes phù hợp với chuyển đổi tắt:
 2. 2568335 9.jpg

 3. Hiện tượng tự động tải về là để được tắt:
 4. Delete Music on Your iPhone Step 22 Version 2.jpg

 5. ITunes hạ thủy và trận đấu iTunes từ hệ thống là cũng bị tắt từ đó là tốt:
 6. Delete Music on Your iPhone Step 23 Version 2.jpg

 7. Người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng iPhone được kết nối với hệ thống để cho nó được phát hiện bởi chương trình:
 8. Delete Music on Your iPhone Step 24.jpg

 9. Tab tóm tắt là sau đó để được lựa chọn trong lĩnh vực này để tiến hành thêm:
 10. Delete Music on Your iPhone Step 25.jpg

 11. Các tùy chọn được hiển thị trong hình dưới đây là để được lựa chọn để nâng cao:
 12. Delete Music on Your iPhone Step 26.jpg

 13. Tab nhạc là sau đó để được truy cập để đảm bảo rằng quá trình cốt lõi bắt đầu:
 14. Delete Music on Your iPhone Step 27.jpg

 15. Đồng bộ âm nhạc Đài phát thanh nút là sau đó để bạn lựa chọn:
 16. Delete Music on Your iPhone Step 28.jpg

 17. Các tùy chọn đã được thể hiện trong hình dưới đây là sau đó một lần nữa để bạn lựa chọn:
 18. Delete Music on Your iPhone Step 28.jpg


 19. Người dùng sau đó cần phải bỏ chọn nội dung mà là để được loại bỏ và cho cùng một lý do nó là cũng cần chú ý khi mà một khi nút apply ép nội dung không được kiểm tra sẽ bị xóa tự động từ thiết bị:
 20. Delete Music on Your iPhone Step 31.jpg

Phần 4. Làm thế nào để xóa bài hát từ iPhone mà không cần iTunes

Quá trình này là dễ dàng so với âm nhạc iTunes và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng tốt nhất và hiện đại, các bước được mô tả dưới đây được theo sau để có được cần thực hiện:

 1. Đường dẫn phải được theo sau là cài đặt > âm nhạc để bắt đầu quá trình
 2. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7

 3. Người dùng sau đó nhu cầu để đảm bảo rằng các hiển thị tất cả âm nhạc và iTunes phù hợp sẽ bị xóa để tiến hành thêm:
 4. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7

 5. Con đường mà là ngay bây giờ để được theo sau là cài đặt > chung > sử dụng:
 6. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7 on iDevices

 7. Sau khi nhấn vào nút chỉnh sửa tùy chọn xóa sẽ đi lên và người dùng có thể bấm nút là cần thiết để đảm bảo rằng quá trình hoàn thành đầy đủ:
 8. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7 on iDevices

Phần 5. Làm thế nào để xóa nhạc đã mua từ iPhone

Để xoá bản nhạc đã mua từ iPhone có là không có quá trình đặc biệt và người sử dụng có thể chắc chắn rằng việc xử lý bình thường thực hiện để đảm bảo rằng các bài hát sẽ bị xóa. Quá trình này là như sau:

 1. Đường dẫn phải được theo sau là cài đặt > chung > âm nhạc để bắt đầu quá trình:
 2. Delete the Music from iPhone Settings

 3. Người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng các hiển thị tất cả các nút âm nhạc bật ngày để đảm bảo rằng bản nhạc đã mua cũng hiển thị. Nếu âm nhạc đã được mua từ iTunes sau đó kết hợp iTunes là cũng phải được bật:
 4. Delete the Music from iPhone Settings

 5. Con đường sau đó để được theo sau là cài đặt > chung > sử dụng để tiến hành thêm về vấn đề này:
 6. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7 on iDevices

 7. Nút chỉnh sửa là sau đó được ép để đảm bảo rằng tùy chọn xóa đi lên và một khi nó đã được thực hiện người sử dụng cần để đảm bảo rằng nút được thực hiện ép để tiến xa hơn trong lĩnh vực này và điều này cũng hoàn thành quá trình đầy đủ:
 8. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7 on iDevices

Phần 6. Làm thế nào để xóa iTunes âm nhạc từ iPhone

Quá trình này là có nghĩa là để được theo sau trong lĩnh vực này đã b giải thích đầy đủ để đảm bảo rằng tốt nhất và các công việc nhà nước của nghệ thuật được thực hiện trong lĩnh vực này. Sau đây là quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này:

 1. Điện thoại được kết nối với hệ thống và iTunes là để được đưa ra để đảm bảo rằng người dùng tiền tiếp tục trong lĩnh vực này:
 2. Delete Songs from iTunes Step 1 Version 4.jpg

 3. Tab bài hát là sau đó được ép để đảm bảo rằng âm nhạc iTunes đồng bộ hóa với iPhone và tất cả các âm nhạc khác cũng được hiển thị:
 4. Các bài hát của iTunes đó đã được synched với iPhone và cần phải được xóa sau đó là để được tìm kiếm cho:
 5. Phím delete là sau đó được ép trên bàn phím để đảm bảo rằng bài hát đã bị xóa đầy đủ:
 6. Delete Songs from iTunes Step 4 Version 2.jpg

 7. Dấu nhắc sẽ yêu cầu người dùng phải chắc chắn rằng nếu bài hát nào sẽ bị xóa hoàn toàn. Người dùng phải chọn "Xóa lựa chọn bài hát" để đảm bảo rằng trình kết thúc ở đây:
 8. Delete Songs from iTunes Step 5 Version 4.jpg

Đầu trang