Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để xóa tất cả nội dung và cài đặt trên iPhone

Xoá tất cả dữ liệu và nội dung là một hiện tượng là không hấp dẫn tại địa điểm đầu tiên nhưng người sử dụng cần để đảm bảo rằng ý tưởng này và các phương pháp có liên quan theo sau khi người sử dụng cần để đảm bảo rằng điện thoại đang được bán ra, đưa ra hoặc tặng. Điểm quan trọng nhất là để được xem xét trong lĩnh vực này là một thực tế rằng các dữ liệu bị xóa bằng cách sử dụng xây dựng trong công cụ là 100% có thể phục hồi và nếu nó có chứa thông tin nhạy cảm sau đó người dùng sẽ được doomed. Hướng dẫn này là tất cả về việc xóa vĩnh viễn dữ liệu toàn bộ iPhone.

"Xóa tất cả nội dung và thiết lập" gì trên iPhone

Câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi này là rằng điện thoại sẽ trở thành thương hiệu mới và nó có tác dụng tương tự như của các nhà máy đặt lại, nhưng các nghiên cứu trong lĩnh vực này có hiển thị các dữ liệu đã bị xóa thông qua các nhà máy đặt lại kỹ thuật là cũng có thể phục hồi bằng cách sử dụng các công cụ cao cấp và công nghệ và cho cùng một lý do nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các phương pháp đó là tốt nhất trong về vấn đề này được áp dụng để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất thu được. Nếu phương pháp nào được đề cập trong nửa sau của hướng dẫn được áp dụng sau đó cơ hội thành công là không chỉ ở trên 100 nhưng dữ liệu sẽ bị xóa bằng cách sử dụng hiện tượng này cũng sẽ đảm bảo rằng nó vẫn còn an toàn và an toàn tất cả thời gian. Hiện tượng này cũng sẽ đảm bảo rằng sự toàn vẹn dữ liệu được bảo vệ tất cả các lần.

Làm thế nào để xóa tất cả nội dung và các cài đặt trên iPhone

Người sử dụng cần để đảm bảo rằng quá trình sau đây được theo sau trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại đã xoá dữ liệu từ iPhone hoàn toàn:

1. các cài đặt iPhone có thể truy cập để đảm bảo rằng những yếu tố gây quá trình và con đường bên phải được áp dụng để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất:

Erase All Content and Settings on iPhone

2. người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng tùy chọn "Xóa tất cả nội dung và cài đặt" đã được chọn để đảm bảo rằng thiết bị bị xóa sổ hoàn toàn. Nó là cần chú ý khi đặt lại tất cả các thiết lập sẽ làm cho chắc chắn rằng chỉ các cài đặt được xoá và dữ liệu vẫn an toàn và an toàn. Đó là vì lý do tương tự các tùy chọn thứ hai trong lĩnh vực này là để được lựa chọn để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và cần được cũng thực hiện dễ dàng và sự hài lòng:

Erase All Content and Settings on iPhone

1 Nhấp vào để vĩnh viễn xóa tất cả nội dung và các cài đặt trên iPhone

Wondershare SafeEraser là tốt nhất và chương trình hiện đại mà làm cho chắc chắn rằng iPhone lập lại là dễ dàng để thực hiện và tốt nhất và quá trình hiện đại được áp dụng để đảm bảo rằng dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn. Người sử dụng cần để đảm bảo rằng quá trình sẽ được đề cập trong phần này của hướng dẫn này để được theo sau để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trên tất cả thời gian.

Sau đây là một số tính năng chính của chương trình mà làm cho nó một trong những tốt nhất của mọi thời đại và cũng đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất liên quan đến thiết bị xoá sạch:

  1. GUI hoặc giao diện người dùng đồ họa có thể chắc chắn rằng việc sử dụng của chương trình là dễ dàng và tự giải thích và nó cũng đảm bảo rằng người dùng là không bao giờ bị mất trong khi chương trình đang được sử dụng cho thiết bị xóa.
  2. Với nhiều xóa kênh nhúng vào chương trình này là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng dữ liệu sẽ bị xóa và người sử dụng được các cơ sở bảo vệ tốt nhất mọi thời đại.
  3. Chương trình hỗ trợ tất cả các tập tin được hỗ trợ bởi iPhone và do đó nó có thể xóa bất kỳ tập tin mà người dùng có thể nghĩ đến.
  4. Chương trình này là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng danh tính cũng như trộm cắp dữ liệu curbed và bảo vệ được cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này.
4,998,239 người đã tải về nó

Làm thế nào để vĩnh viễn xóa tất cả nội dung và các cài đặt từ một chiếc iPhone?

Người sử dụng cần để đảm bảo rằng tốt nhất và quá trình hiện đại đã được đề cập dưới đây theo sau để có được công việc thực hiện với chất lượng và lớp:

1. Hãy chắc chắn rằng chương trình tải về và cài đặt. Một khi thiết bị được kết nối với chương trình sau đó giao diện chính sẽ bật lên ngày của riêng mình:

Erase All Content and Settings on iPhone

2. the xóa tất cả dữ liệu tùy chọn là sau đó được lựa chọn để đảm bảo rằng quá trình tiến bộ trong đúng hướng:

Erase All Content and Settings on iPhone

3. người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng xóa từ gõ để tiến xa hơn trong lĩnh vực này:

Erase All Content and Settings on iPhone

4. thiết phải được giữ kết nối để đảm bảo rằng quá trình theo cách tốt nhất:

Erase All Content and Settings on iPhone

5. sau khi dữ liệu đã bị xóa người dùng sẽ nhận được dấu nhắc và quá trình này cũng kết thúc ở đây:

Erase All Content and Settings on iPhone

Đầu trang