Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để xóa cookie trên iPhone

Cookies là các tập tin được lưu trữ trên máy tính khi một trang web được truy cập để đảm bảo rằng người dùng nhận được những kinh nghiệm tốt nhất liên quan đến trang mà đang được truy cập. Nó cũng lưu ý rằng các tập tin cookie cung cấp những kinh nghiệm như các tập tin được lưu vào hệ thống và cho cùng một lý do hệ phục vụ hoặc hệ thống từ xa truy cập vào nội dung và lịch sử duyệt web vào hệ thống. Cookies là các tập tin được phổ biến cho cả hai điện thoại di động cũng như các máy tính để bàn và hướng dẫn này là tất cả về các tập tin cookie trên iPhone và loại bỏ họ để đảm bảo rằng các trình duyệt là an toàn và an toàn.

Điều gì làm cho cookie trên iPhone?

Có rất nhiều lý do mà đảm bảo rằng các tập tin cookie được tạo ra và được lưu trữ vào hệ thống. Sau đây là một số trong những lý do có liên quan đến ý tưởng:

 1. Duyệt trang web
 2. Nó là hiện tượng phổ biến nhất mà làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và những kinh nghiệm hiện đại vào internet. Để thực hiện điều này xảy ra hầu như tất cả các trang web của thế giới đảm bảo rằng các tập tin cookie được lưu vào điện thoại mà duyệt trang web của họ. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng ông lịch sử duyệt web sẽ bị xóa để đảm bảo rằng các vấn đề của các tập tin cookie được giải quyết sau khi phiên duyệt web đã kết thúc.

 3. Trang web chính sách
 4. Một mặt các trang web làm cho chắc chắn rằng các tập tin cookie được tạo ra vào hệ thống nhưng nó là để lưu ý rằng tất cả các trang web là không giống nhau và do đó chính sách chi phối các quy tắc và các quy định là nhiệm vụ chính mà đảm bảo rằng cho dù một cookie là được tạo ra hay không. Nó là tốt nhất và quá trình hiện đại tạo cookie để đảm bảo rằng người dùng được nội dung phù hợp với các yêu cầu và cũng làm cho chắc chắn rằng nội dung phù hợp được hiển thị duyệt.

 5. Cấu hình trình duyệt
 6. Nó cũng là một trong những yếu tố cho phép thiết bị cũng như các trang web để tạo ra cookie vào hệ thống và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng người sử dụng nên kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các cookie do đó sự riêng tư có thể được bảo vệ. Nó đã được cho biết do thực tế là trong quá khứ các yếu tố cookie đã dẫn đến nhiều tranh cãi và cho cùng một lý do người dùng có nhiều quan ngại về ý tưởng này khi nói đến cookie. Nó cũng lưu ý rằng người dùng sẽ nhận được hướng dẫn trực tuyến để đảm bảo rằng Safari là trình duyệt chính của iPhone được cấu hình để đảm bảo rằng các tập tin cookie không bao giờ được tạo ra.

 7. Chia sẻ thông tin
 8. Để đảm bảo rằng người dùng nhận được những kinh nghiệm tốt nhất thông tin chia sẻ cũng là một ý tưởng dẫn đến việc tạo ra cookie lên trang web. Nó cũng lưu ý rằng ý tưởng này đôi khi cũng được sử dụng để đảm bảo rằng an ninh nội địa cũng như ý tưởng tổng thể của quốc phòng được bảo vệ và do đó nó cũng được sử dụng bởi quân đội cũng như tình báo cố ý để đảm bảo rằng các lợi ích quốc gia được bảo vệ trong lĩnh vực này.

1 click để xóa cookie trên iPhone của bạn

Wondershare SafeEraser là một trong những chương trình tốt nhất để đảm bảo rằng các tập tin cookie hoặc bất kỳ dữ liệu nào người sử dụng yêu cầu này sẽ bị xóa để đảm bảo rằng tốt nhất và sự riêng tư hiện đại là đưa ra và cũng bảo vệ cùng một lúc. Có một danh sách dài các tính năng chính của chương trình và sau đây là một số trong những điểm phải được xem xét trong quan hệ với chương trình đang câu hỏi.

Sau đây là một số trong những điểm đó cho thấy rằng cách hữu ích chương trình này là vì nó cũng làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trong lĩnh vực này:

 1. Xóa các tập tin sẽ không bị xóa vĩnh viễn như họ có thể phục hồi nếu các phương pháp truyền thống được sử dụng. Chương trình đảm bảo rằng các tập tin được xóa một lần và cho tất cả.
 2. Nếu người dùng muốn bán, tặng hoặc chỉ cần bỏ thiết bị cũ sau đó chương trình này giúp đảm bảo rằng điện thoại sẽ bị xóa vĩnh viễn không có dấu vết của tuổi ghi lại
 3. Cookie và riêng việc xóa dữ liệu cũng là một cái gì đó đã được nhúng trong chương trình để đảm bảo rằng dữ liệu bảo mật và tính toàn vẹn luôn luôn bảo vệ.
 4. Các tập tin rác cũng chậm iPhone và chương trình này làm cho chắc chắn rằng các tập tin sẽ bị xóa và những kinh nghiệm tốt nhất được cung cấp cho người dùng.
4,998,239 người đã tải về nó

Làm thế nào để sử dụng Wondershare SafeEraser để xóa cookie trên iPhone

Sau đây là quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng người dùng nhận được những kinh nghiệm tốt nhất:

1. tải về và chạy chương trình trên máy tính của bạn lần đầu tiên. Màn hình chính chỉ sẽ bật lên khi điện thoại được công nhận rằng đã được kết nối với hệ thống:

Clear Cookies on iPhone

2. the nút Xóa dữ liệu cá nhân là sau đó được ép để đảm bảo rằng người dùng được các chức năng quét thiết bị và tiếp theo cửa sổ bật lên:

Clear Cookies on iPhone

3. điện thoại sau đó sẽ được phân tích và người dùng có thể xem tất cả các tập tin, thư mục và các tập tin cookie hiển thị:

Clear Cookies on iPhone

4. người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng các bản ghi mà đòi hỏi việc xóa được chọn và quá trình tiến bộ khi xóa ngay bây giờ nút được nhấn:

Clear Cookies on iPhone

5. the xóa từ là để được gõ và xóa ngay bây giờ nút là để thể ép để tiến hành:

Clear Cookies on iPhone

6. người dùng sau đó sẽ thấy cửa sổ chỉnh rằng các dữ liệu đã bị xóa vĩnh viễn:

Clear Cookies on iPhone

Đầu trang