Tất cả chủ đề

+

Tìm vị trí dịch vụ trên iPhone

Điện thoại thông minh tăng cường quá trình nhanh hơn và cung cấp rất nhiều dịch vụ. Một trong các dịch vụ quan trọng mà có thể nhận được từ một chiếc iPhone là nhận được vị trí của bạn, bạn đang ở đâu và đôi khi tuyến đường lái xe, nơi bạn đang đến. Để có được vị trí, bạn cần để có được vị trí GPS của iPhone của bạn. Nhưng trong những trường hợp bạn cần phải bật dịch vụ vị trí của bạn trên iPhone. Để tiết kiệm pin trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể cần phải tắt dịch vụ vị trí. Bài viết này cho biết làm thế nào để bật và tắt dịch vụ vị trí trên iPhone.

Làm thế nào để bật dịch vụ vị trí và tắt

Chúng ta có vài bước cần thiết để thực hiện theo cho chuyển dịch vụ vị trí của bạn hoặc tắt. Đi qua các bước sau để cho phép hoặc vô hiệu hoá dịch vụ vị trí trên iPhone của bạn.

Bước 1: Tìm thấy trình đơn "Cài đặt" từ trang chủ màn hình trên iPhone của bạn.

location services in iphone

Bước 2: Điều hướng đến "Bảo mật" trong trình đơn "Cài đặt". Khai thác vào nó để có được lựa chọn cho dịch vụ vị trí.

Bước 3: Bây giờ bạn có thể nhận được nút ở bên phải Menu trượt cho chuyển dịch vụ vị trí hoặc tắt.

how to turn location services on iphone 4s

Khắc phục sự cố cho "Dịch vụ định vị trên iPhone"

Câu hỏi 1: Cài đặt không cho phép bật dịch vụ vị trí. Làm thế nào để làm điều đó?

Giải pháp: Làm cho vô hiệu hóa các thiết lập hạn chế. Bạn cần phải làm theo các hướng dẫn sau đây để thoát khỏi vấn đề này: đi cho cài đặt > tìm thấy nói chung và tap vào nó > đi để hạn chế và vô hiệu hóa nó.

location service on iphone

Câu hỏi 2: "Các thiết lập được sử dụng để bật hoặc tắt dịch vụ vị trí nhưng bây giờ nó là không có. Làm thế nào để turne (hoặc tắt) vị trí dịch vụ cho iOS7.1 trên iPhone 5?"

Giải pháp: Hãy chắc chắn để kích hoạt chế độ dịch vụ vị trí: Hãy vào Settings > tìm thấy cài đặt bảo mật và Tap vào nó > trượt các Baät hoaëc taét cho dịch vụ vị trí.

Câu hỏi 3: "Tôi không thể bật dịch vụ vị trí của tôi trên iPhone của tôi 4 sau khi iOS 7 Cập Nhật" giải pháp: vô hiệu hoá dịch vụ vị trí từ các thiết lập hạn chế.

Giải pháp: Vô hiệu hoá dịch vụ vị trí từ các thiết lập hạn chế. Bấm vào cài đặt > chung > hạn chế > tắt.

Nếu nó không hoạt động, hãy thử như sau:
1. kết nối iPhone với máy tính của bạn và khởi động iTunes.
2. đi đến bảng tóm tắt và khôi phục lại iPhone từ đó.

where to find location services on iphone 4s

Câu hỏi 4: khi nó bị tắt các dữ liệu di động trên iPhone của tôi 5 và có dịch vụ định vị trên, tôi sẽ được tính phí? "hoặc"Không những chi phí dịch vụ vị trí tôi từ tài khoản của tôi?"

Giải pháp: Nó là một dịch vụ miễn phí và nó sẽ không tính phí bất cứ điều gì nhưng vì chắc chắn dữ liệu di động có thể được tắt.

Câu hỏi 5: "Siri là yêu cầu để thiết lập dịch vụ vị trí nhưng tôi không thể tìm thấy nó để thiết lập nó, tôi biết nó sẽ được dễ dàng một khi tôi tìm thấy nó, quên."

Giải pháp: Nhấn cài đặt > bảo mật > Dịch vụ định vị > Siri 'ngày'

how do you turn on location services on iphone 4s

Đầu trang